สติปัฎฐาน

วันที่ 14 กย. พ.ศ.2549

 

.....สติปัฎฐาน แปลว่า สติเป็นที่ตั้ง เป็นชื่อวิธีบำเพ็ญกรรมฐานที่ใช้สติคอยกำหนดพิจารณาซาน ๔ คือ กาย เวทนา จิต ธรรม เป็นอารมณ์ ให้สติจดจ่ออยู่กับฐานอารมณ์นั้นๆ มิให้พลั้งเผลอ

 

.....สติปัฎฐาน มี ๔ คือ    กายานุปัสสนา     เวทนานุปัสสนา    จิตตานุปัสสนา    ธัมมานุปัสสนา

 

ผู้ที่จะเจริญสติปัฎฐานได้ดีต้องเป็นผู้ที่

๑) มีความพากเพียรที่จะละกิเลส          

๒) มีสัมปชัญญะกำหนดรู้เสมอ        

๓) มีสติระลึกรู้ทุกเมื่อ

 

.....สติปัฎฐาน เป็นทางชั้นเอกที่นำไปเพื่อความบริสุทธิ์ เพื่อล่วงพ้นความเศร้าโศก เพื่อดับทุกข์โทมนัส เพื่อบรรลุธรรมชั้นสูง เพื่อเข้าถึงพระนิพพาน

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.00094453096389771 Mins