นั่งสมาธิแล้วรวย

วันที่ 25 พค. พ.ศ.2558

 

 

ที่นี่...มีคำตอบ

ตอน  นั่งสมาธิแล้วรวย

 

คำถาม : ทำไมช่วงเวลาที่ลูกนั่งสมาธิมาก อุปสรรคจะน้อย แต่พอช่วงไหนไม่ได้นั่งสมาธิอุปสรรคจะมาก เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น และถ้าลูกนั่งสมาธิมากขึ้นกว่าเดิมอีก จะส่งผลให้ธุรกิจเจริญขึ้นอย่างไร ลูกจะได้ไปแนะนำหมู่ญาติให้นั่งสมาธิกันเยอะๆ เพื่อชีวิตจะได้เจริญก้าวหน้าได้ด้วยวิธีการง่ายๆ 

 

คำตอบ คุณครูไม่ใหญ่ : ช่วงที่นั่งสมาธิมากก็ทำให้บุญเก่ามีโอกาสส่งผลได้ง่าย คือเปิดโอกาสให้บุญเก่า มาเชื่อบุญใหม่ได้ง่าย จึงไม่มีอุปสรรคน้อย สมาธิทำให้เกิดปัญญา ซึ่งจะทำให้เราสามารถวินิจฉัยหรือคาดการณ์อะไรต่างๆได้ ถูกต้อง จะคิด จะพูด จะทำอะไร เมื่อตั้งอยู่บนฐานของใจที่สบาย ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นง่าย กอปรกับบุญเก่าใหม่รวมส่งผลได้ง่าย

 

การทำสมาธิก็คือการเปิดโอกาสให้บุญเก่ากับบุญใหม่ มาเจอกัน แล้วก็ส่งผล

 

 

ที่นี่...มีคำตอบ