คิดดูก่อนกับคิดทำก่อน

วันที่ 05 มิย. พ.ศ.2558

 

ที่นี่...มีคำตอบ

 

ตอน  คิดดูก่อนกับคิดทำก่อน

 

คำถาม : การทำบุญทันที ในขณะที่ศรัทธาเกิดขึ้นเต็มที่ เวลาบุญส่งผลจะส่งผลอย่างไร และหากศรัทธาเท่าเดิม แต่ไม่ได้ถวายทันที ตอนนั้น คือมีศรัทธา แต่คิดดูก่อน เอาไว้ก่อน เวลาบุญส่งผลจะแตกต่างกันอย่างไร และเงินที่ลูกทำบุญ ก็เป็นเงินยืมชั่วคราว บุญจะหย่อนหรือไม่คะ

 

คำตอบ คุณครูไม่ใหญ่ : มีศรัทธา แต่เอาไว่ก่อน ขอคิดดูก่อน มันก็เหมือนเราอยากกินก๋วยเตี๋ยว แต่เอาไว้ก่อน อย่าเพิ่งกินเลย กับกินทันทีนั่นแหละ ก็คล้ายๆกันอย่างนี้

 

      การถวายทานทันที่ ที่ศรัทธาเกิดขึ้นเต็มที่ เวลาบุญส่งผล ทรัพย์หรือสมบัติหรืออะไร ที่เราปรารถนาก็จะเกิดขึ้นทันที แบบไม่ต้องรอเวลา อีกทั้งไมีมีอุปสรรคอันใดเลย

 

      หากศรัทธาเท่าเดิมแต่ยังไม่ทำทันที คอยเอาไว้ก่อน เวลาบุญส่งผล สมบัติจะเกิดช้ากว่าคิดแล้วทำทันที ทำทันทีเวลาบุญส่งผลก็จะเต็มที่

 

      แม้เงินที่ทำบุญจะเป็นเงินยืมชั่วคราวก็ตาม เมื่อทำทันทีก็ได้บุญทันที แต่ก็ต้องคืนทันทีเหมือนกันนะ ถึงจะได้บุญเต็มที่ ไปยืมมาเท่าไร ก็ต้องเอาไปคืนเท่านั้น บุญก็ไม่ได้หย่อนลงมา

 

วันที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ. 2549

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร