วันเลิกทาส จากพญามาร

วันที่ 05 มิย. พ.ศ.2558

 

วันเลิกทาส จากพญามาร

 

นับย้อนไป 20 อสงไขย แสนมหากัปป์มีบุรุษ ผู้หนึ่งถูกจองจำ โดย มีเหล่าไพร่พลเสนามารน้อยใหญ่ จับผูกไว้ ด้วยกิเลส โลภ โกรธ หลง กดขี่ข่มเหง โขลกสับ ด้วยกฎแห่งกรรม ทำให้เกิด แก่ เจ็บ ตาย มีความทุกข์ เวียนว่ายตายเกิด อยู่ในภพสาม อย่างไม่มีทางออก...

 

พอเห็นทุกข์ ก็เห็นโทษ จึงดำริ จะพาตนเองและคนอื่น ให้พ้นจากความทุกข์ จึงออกแสวงหาความสุขที่แท้จริง

 

20 อสงไขย แสนมหากัปป์ ห้วงเวลาอันยาวไกล กับการสั่งสมบุญสร้างบารมี แบบเอาชีวิตเป็นเดิมพัน กระดูกกองยิ่งกว่าภูเขา ดวงตามากกว่าดวงดาว เลือดมากว่าน้ำในมหาสมุทร ไม่สามารถหยุดยั้งความตั้งใจได้

 

วันแห่งชัยชนะ วันวิสาขบูชา เพ็ญ15 ค่ำ เดือน 6

วันประสูติ เทวดาอัญเชิญมาประสูติ เพราะสั่งสมบุญ มามาก แบบทุกชาติมารกั้นไม่อยู่

วันตรัสรู้ วันที่ชนะพญามาร ด้วยบารมี 30 ทัศ ทั้งพญามารและเสนามาร ต้องล่าถอย เอาไม่อยู่ สู้บารมีไม่ได้

วันปรินิพพาน ดูเหมือนจะแพ้ แต่ชนะ เพราะ การดับขันธปรินิพพาน คือ การตายเป็นครั้งสุดท้าย จะไม่กลับมาตายอีก เป็นวันสิ้นสุดแห่งความทุกข์ ที่จองจำมายาวนาน ได้เสวยบรมสุขที่แท้จริง คือ พระนิพพาน

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เกิด แก่ เจ็บ ตาย  20 อสงไขย แสนมหากัปป์ เพื่อตนเองและผู้อื่น

 

การดับขันธปรินิพพาน ไม่ใช่ตายเพื่อไถ่โทษ แต่เพื่อให้เห็นทุกข์ เห็นโทษ ของการถูกจองจำ ถูกกักขัง ด้วยอำนาจกิเลส ที่มนุษย์มิอาจปฎิเสธได้ด้วย...กฎแห่งกรรม พระพุทธองค์จึงทรงตอกย้ำด้วยคำว่า " อย่าประมาท... "

 

วันวิสาขบูชา จึงเป็นวันสำคัญ ของมวลมนุษย์ชาติ ที่มนุษย์ทุกคนควรจะประกาศ เลิกตกเป็นทาส ของพญามาร...เหมือนพระพุทธองค์

 

ชิตังเม ชิตังเม ชิตังเม เราทำได้ ถ้าเราเริ่มทำ...

 

1 มิถุนายน พุทธศักราช 2558
ณ วัดพระธรรมกายอิตาลี ประเทศอิตาลี
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร