จากผังสำเร็จ สู่ผลสำเร็จ

วันที่ 05 มิย. พ.ศ.2558

 

 

จากผังสำเร็จ สู่ผลสำเร็จ

 

 คำอธิษฐานจิตของเรา  จะเป็นภาพในใจ   แล้วจะเป็นผังสำเร็จติดอยู่ในกลางดวงบุญนั้นไปเลย

 

 ถ้าเราทำซ้ำบ่อย ๆ ผังนี้ก็จะหนาแน่น  ทำให้ผลสำเร็จเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  ถ้าหากอธิษฐานนาน ๆ ครั้ง
กว่าจะสมปรารถนาก็ต้องใช้เวลานาน และผลจะเกิดขึ้นได้ไม่เต็มที่ 

 

 เพราะฉะนั้น เราต้องหมั่นนึกถึงบุญ  และอธิษฐานจิตตอกย้ำที่ศูนย์กลางกายบ่อย ๆ เพื่อผังสำเร็จ  จะกลายเป็นผลสำเร็จต่อไป

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่