ดาวน์โหลดหนังสือภาคภาษาอังกฤษ

วันที่ 20 มิย. พ.ศ.2558

หนังสือวัดพระธรรมกาย ภาคภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลดหนังสือภาคภาษาอังกฤษ

 

Lovely Love
         

Love has existed for a long time because mankind had love in their hearts throughout their lifetime
          on Earth. Love is innate is in us ever since we are born. The Love book in dhamma wisdom by Luang Por Dhammajayo.

 

 

แหล่งดาวน์โหลดหนังสือวัดพระธรรมกาย ภาคภาษาอังกฤษ http://en.dhammakayapost.org/book/