ทำบุญให้ก่อนตาย

วันที่ 02 กค. พ.ศ.2558

 

 

ที่นี่...มีคำตอบ

ตอน  ทำบุญให้ก่อนตาย

คำถาม : บุญสร้างองค์พระที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ ก่อนท่านจะตาย กับทำหลังจากที่ท่านตายไปแล้ว จะได้บุญเท่ากันหรือไม่อย่างไร

คำตอบ คุณครูไม่ใหญ่ : บุญที่สร้างองค์พระให้คุณพ่อคุณแม่ ก่อนท่านจะตาย จะได้บุญมากกว่าทำตอนที่ท่านตายแล้ว เพราะก่อนตายท่านสามารถรับรู้และอนุโมทนาได้ด้วยกายหยาบ เพราะฉะนั้น หากพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ ให้รีบชวนท่านทำ หรือรีบทำให้ท่าน นี่สำคัญนะ

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘