คำขอบรรพชา แบบอุกาสะ

วันที่ 10 กค. พ.ศ.2558

คำขอบรรพชา แบบอุกาสะ

คำขอบรรพชา แบบอุกาสะ


คำขอบรรพชา (แบบอุกาสะ)

อุกาสะ วันทามิ ภันเต,  สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต,

 มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง,

 สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง, สาธุ สาธุ อนุโมทามิ ฯ

 อุกาสะ การุญญัง กัตวา, ปัพพัชชัง เทถะ เม ภันเต ฯ

    ( นั่งคุกเข่า ประนมมือ กล่าวว่า )

อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ ฯ

ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ ฯ

ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ ฯ


 สัพพะทุกขะ นิสสะระณะนิพพานะ สัจฉิกะระณัตถายะ, 

อิมัง กาสาวัง คะเหตวา,  

ปัพพาเชถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ.ฯ 

(กล่าว ๓ จบ)


สัพพะทุกขะนิสสะระณะนิพพานะ สัจฉิกะระณัตถายะ, 

เอตัง กาสาวัง ทัตวา,

ปัพพาเชถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ.ฯ 

(กล่าว ๓ จบ)

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร