กิจกรรมงานบุญวัดพระธรรมกาย วันจันทร์-วันอาทิตย์ วันพระ

วันที่ 01 มค. พ.ศ.2560

 ประวัติวัดพระธรรมกาย

พระมงคลเทพมุนี สด จันทสโร พระเทพญาณมหามุนี ธัมชโย มหาอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

       ย้อนอดีตไปเมื่อวันเพ็ญ เดือน ๑๐ พุทธศักราช ๒๔๖๐ ครั้งนั้นพระภิกษุสด จนฺทสโร ได้อุทิศชีวิต ปฏิบัติธรรม จนค้นพบวิชชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ ทำให้ท่าน ได้ทราบว่ามนุษย์ทุกคนไม่ว่าเชื้อชาติ ศาสนาใด ต่างก็มี พระธรรมกายอยู่ภายในตัว และทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ด้วยการเจริญสมาธิ ภาวนาอันนำมาซึ่งความสุขที่แท้ จริงจากภายใน

      นับจากนั้นมา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หรือหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ได้ทุ่มเทเผยแผ่วิชชา ธรรมกาย จนมีผู้สนใจมาศึกษาและฝากตัวเป็นศิษย์เป็น จำนวนมาก หนึ่งในบรรดาศิษย์ของท่านที่ประสบความ สำเร็จ อย่างยอดเยี่ยมในการศึกษาวิชชาธรรมกายชั้นสูง คือ คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้เคยได้รับคำชมจาก หลวงปู่ว่า "ลูกจันทร์นี่ หนึ่งไม่มีสอง"

      หลังจากหลวงปู่วัดปากน้ำมรณภาพแล้ว คุณยายได้เผยแผ่วิชชาธรรมกายสืบ ต่อมาตามคำสั่งของหลวงปู่ จนกระทั่งมีนิสิตผู้หนึ่งซึ่งรักการปฏิบัติธรรมอย่าง ทุ่มเทชีวิตจิตใจ มาฝากตัวเป็นศิษย์ของท่าน และมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีเยี่ยม ต่อมานิสิตผู้นั้นได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ มีฉายาว่า "ธัมมชโย" นับแต่นั้นมา หลวงพ่อธัมมชโยได้อบรมสั่งสอนธรรมปฏิบัติ แก่สาธุชนที่บ้านธรรมประสิทธิ์ ในเขตวัดปากน้ำ โดยมีผู้สนใจมาปฏิบัติธรรมกับท่านอย่างเนืองแน่น

      ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ หลวงพ่อธัมมชโยและหมู่คณะได้ก่อตั้ง "วัดพระธรรมกาย" ขึ้นที่ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อรองรับผู้มาปฏิบัติ ธรรมที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ และเพื่อรองรับงานเผยแผ่วิชชา ธรรมกายไปทั่วโลก โดยมีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะ "สร้างวัดให้เป็นสถานที่อบรมศีลธรรมของชาวโลก สร้างพระ ให้เป็นพระแท้ และสร้างคนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม"

      พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หรือหลวงพ่อธัมมชโย ได้ทุ่มเทอบรมสั่งสอน ปลูกฝังศีลธรรมแก่เยาวชน และประชาชนทั่วไปอย่างเต็มกำลัง จนมี ผู้มาปฏิบัติธรรมที่วัดเพิ่มมากขึ้น จากร้อยเป็นพัน จากพันเป็นหมื่น จากหมื่นเป็นแสน ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ท่านจึงดำริให้ผลิตรายการเผยแผ่พระพุทธ ศาสนาไปสู่มหาชน ทุกมุมโลก ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทางช่อง DMC ถ่ายทอดผ่านดาวเทียมครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก เพื่อสานต่อ มโนปณิธานของหลวงปู่ และคุณยาย ในการสร้างสันติภาพให้บังเกิดขึ้นแก่โลก

 

แผนผังวัดพระธรรมกาย

แผนทีวัดพระธรรมกาย แผนผังวัดพระธรรมกาย

ดูแผนที่จาก Google Map

 

อิ่มบุญทุกวันกับกิจกรรมบุญมากมาย

วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

06.00 น.   พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์และอธิษฐานจิต ณ มหาธรรมกายเจดีย์
06.30 น.   พิธีถวายภัตตาหารที่หอฉันคุณยาย
08.00 น.   พิธีปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน
09.30 น.   สื่อประวัติวัด+ภาพยนตร์ 3D (ห้องฉายวีดิทัศน์ สำนักงานใหญ่) และชมวัด 2,000 ไร่และ 196 ไร่ (โดยรถพ่วง)
10.30 น.   พิธีภัตตาหารเป็นสังฆทาน , ชมนิทรรศการประวัติคุณยายฯ ณ หอฉันคุณยาย
12.30 - 17.00 น. สักการะรูปหล่อทองคำ ฯ ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สวมชุดขาวเท่านั้น) (ปิดให้เข้าสักการะในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ.2559 เพราะมีกิจกรรมธรรมยาตรา สอบถามโทร 02-831-1000)
13.30 น.   ฝึกสมาธิเบื้องต้นและถาม - ตอบปัญหาธรรมะจากพระอาจารย์ ณ ห้องปัญญา 
                 - ชมวัด 2,000 ไร่และ 196 ไร่ (โดยรถพ่วง)
                 - สื่อประวัติวัด+ภาพยนตร์ 3D (ห้องฉายวีดิทัศน์ สำนักงานใหญ่)
                 - กราบหลวงปู่ , ชมนิทรรศการหลวงปู่ ( สำนักงานใหญ่)
17.30 น.   พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์และอธิษฐานจิต ณ มหาธรรมกายเจดีย์
19.00 น.   ฟังพระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ใน โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ณ อาคารจาตุมหาราชิกาวันอาทิตย์ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ภาคสาย
08.00 น.    ถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ จุดอธิษฐานธรรม สภาธรรมกายสากล เสา L3 และ G3
08.40 น.    สวดมนต์ทำวัตรเช้า
09.30 น.    พระเทพญาณมหามุนี นำบูชาพระรัตนตรัย / นำนั่งสมาธิ
10.45 น.    พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

ภาคบ่าย
12.15 น.    ชมรายการสู้ต่อไป
13.30 น.    พระเทพญาณมหามุนี นำสาธุชนนั่งสมาธิ / อธิษฐานจิต / แผ่เมตตา 
14.40 น.    พิธีมอบของที่ระลึก / ถวายปัจจัยบูชาธรรม / ประธานสงฆ์กล่าวให้โอวาท
16.00 - 16.15 น. กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมคุณยาย ฯ   
18.00 น.    พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์และอธิษฐานจิต ณ มหาธรรมกายเจดีย์

หมายเหตุ
1.เปิดให้เข้าสักการะรูปหล่อทองคำ ฯ ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี ฯ เวลา 11.00 - 12.30 น.
2.เปิดให้เข้าสักการะรูปหล่อทองคำ ฯ ณ มหาคุณยาย ฯ เวลา 16.00 - 18.00 น.
(ปิดให้เข้าสักการะในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ.2559 เพราะมีกิจกรรมธรรมยาตรา สอบถามโทร 02-831-1000)

 

พิธีปุพพเปตพลี (ทุกวันพระใหญ่) ณ หอฉันคุณยาย ฯ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

       เป็นพิธีอุทิศส่วนบุญที่ตนได้บำเพ็ญไปให้ญาติที่เสียชีวิตแล้ว เป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาต่อญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว อีกทั้งยังเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาอีกด้วย ทุกวันพระใหญ่ขึ้น 15 ค่ำ และ แรม 15 ค่ำ 

10:20 น. พร้อมกันที่หอฉันคุณยายอาจารย์ ฯ
10.30 น. ประธานสงฆ์มาถึงศูนย์กลางพิธี/คณะสงฆ์ขึ้นเสตท
                 - พิธีกรอาราธนาศีล/อาราธนาธรรม
                 - คณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์
                 - พิธีทอดผ้าบังสุกุล
                 - พิธีกล่าวคำถวายมะตะกะภัตตาหาร (ปุพพเปตพลี)
                 - เจ้าภาพประเคนภัตตาหารเพล
                 - สาธุชนรับประทานอาหาร
12:00 น. เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม คณะสงฆ์ให้พร
12:20 น. เสร็จพิธี
12.25 น. ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมคุณยายฯ/เก็บงานบุญ(เสื่อ,ไทยธรรม)

 

สวดมนต์ นั่งสมาธิและเวียนประทักษิณ รอบมหาธรรมกายเจดีย์ ทุกวันพระ

18.10 น. คณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่าน มาพร้อมเพรียงกันหน้า มหาธรรมกายเจดีย์
18.15 น. ประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
               - ประธานสงฆ์ จุดโคมประทีบ บูชามหาธรรมกายเจดีย์
               - ประธานสงฆ์ นำบูชาพระรัตนตรัย
               - พระภิกษุผู้แทนคณะสงฆ์นำสวดมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
               - นั่งสมาธิ 5 นาที (เปิดเสียงคุณครูไม่ใหญ่)
               - ประธานสงฆ์ กล่าว "สัพเพ พุทธา..."
18.40 น. ประธานสงฆ์นำกล่าวคำอฐิษฐานจิต
18.50 น. ถ่ายรูปหมู่
19.00 น. คณะสงฆ์ และสาธุชนแปรแถวเวียนประทักษิณ รอบมหาธรรมกายเจดีย์ 1รอบ (หัวแถวอยู่บริเวณทิศตะวันตก)
               - ประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย
19.15 น. เสร็จพิธี

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-831-1490

ติดต่อมัคคุเทศน์ เพื่อชมวัดได้ที่ 083-540-6649 คุณเตือนใจ

 

มาวัดปฏิบัติธรรมสั่งสมบุญได้ทุกวันที่วัดพระธรรมกาย

สิ่งก่อสร้างทั้งหมดในวัดพระธรรมกาย


หมายเหตุ   การแต่งกายมาวัด ควรใส่ชุดสีขาว หรืออย่างน้อยใช้เสื้อสีขาว หรือชุดสุภาพเรียบร้อยไม่ใส่ขาสั่นและผ้าบาง เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามสืบต่อไป