ไม่เป็นไร พระมาแล้ว

วันที่ 25 กค. พ.ศ.2558

 

ไม่เป็นไร พระมาแล้ว

 

ไม่เป็นไร พระมาแล้ว

             สัจธรรม...พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรม แสดงธรรม มีผู้เข้าถึงธรรม เกิดพระภิกษุสงฆ์.มีพระพุทธศาสนา...
พระภิกษุสงฆ์ประกาศธรรม สาธุชนมาร่วมกันสร้างวัด สัญญาลักษณ์พระพุทธศาสนา

วันนี้ ณ ประเทศญี่ปุ่น...
             

         

             มีวัดร้างอยู่ 20,000 กว่าวัด จาก 80,000 กว่าวัดทั่วประเทศ...วัดส่วนใหญ่เป็นวัดใหญ่และเก่าแก่ สร้างมานานหลายร้อย หลายพันปี ปัจจุบันเป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยว ไม่มีเสียงภาวนา ไม่มีเสียงสวดมนต์ ไม่มีเสียงระฆัง ไม่มีเสียงแสดงธรรม

             ตราบใด ที่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังอยู่ในพิพิธภัณฑ์ จะทำให้คนญี่ปุ่น เข้าถึงธรรมกันได้อย่างไร ? ต้องขอนุโมทนาบุญกับคณะพระภิกษุสงฆ์และสาธุชน อุบาสก อุบาสิกา...10 วัด 1 ศูนย์ปฎิบัติธรรม วัดพระธรรมกายโตเกียว คานากาว่า อิบารากิ โทชิงิ กุมมะ โอซาก้า นากาโน่ ไซตามะ ยามานาชิ นาโกย่า และ 1 ศูนย์ปฏิบัติธรรมนิโปริ... ที่ยืนหยัดจะประกาศธรรม เผยแผ่ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า..ที่ประเทศญี่ปุ่นสร้างศรัทธาที่ไม่เคยมี นั้นว่ายากแล้ว ทำให้ศรัทธาที่เสื่อม ให้กลับคืนมาศรัทธาใหม่ ยากกว่า..นี่แหละ...ศิษย์ตถาคต ลูกพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้า  ชีวิตพระนักสร้างบารมี ผู้ไม่ยอมให้พระธรรมคำสั่งสอน ของ พระพุทธศาสนาสูญหายไปจากโลกนี้...

กุ๊ดโดะลักขุ นิฮองโนะมินะสะหมะ บุ๊คเคียว ก๊ะ ฮันเอชิมะสึโย่นิ

ขอให้ชาวญี่ปุ่นโชคดี ขอให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง

ซาโยนาระ นิฮอง


 

 

25 กรกฎาคม พุทธศักราช 2558
ณ วัดพระธรรมกายคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม