โลก อยู่ไม่ยาก

วันที่ 04 สค. พ.ศ.2558

 

โลก อยู่ไม่ยาก

 

โลก อยู่ไม่ยาก

            บางคนคิดว่า โลกอยู่ยาก จึงฆ่าตัวตาย ตายจากโลกที่อยู่ยาก ในความคิดของตนเอง ไปสู่โลกที่อยู่ยากกว่า คือ อบายภูมิ

           โลกอยู่ยาก ก็เพราะมนุษย์ในโลก มีกิเลส มีกรรม มีวิบาก ทำให้เกิดทุกข์ ไม่สนุกในการอยู่....กิเลส ทำให้ อยาก 

            อยาก ทำให้โลภ โลภอยากได้ กว่าจะได้ ได้ยาก ได้ยากจึงหวงแหน มีก็ไม่ให้ใคร หวงแหนไว้ จึงทำให้เกิดทุกข์

            ไม่ให้ ไม่แบ่งปัน จึงเกิดการขโมย แย่งชิง ปล้นทรัพย์ ทำร้ายกัน ทำให้เกิดความโกรธ อาฆาต พยาบาท จองเวร จึงทำให้เกิดทุกข์

           เมื่อชนะก็หลง หลงตนเอง คิดว่าตนเองเป็นใหญ่ ตั้งกฏกติกาเข้าข้างตนเอง ไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม เห็นกงจักรเป็นดอกบัว หลงตัวเอง จึงทำให้เกิดทุกข์

           ถ้าจะอยู่ให้ง่าย ทำไม่ยาก ทำตรงกันข้ามกับกิเลส คือ ทำทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา ทำให้เกิดบุญ มีอานิสงส์ผลบุญ คือ ความสุข จะได้สนุกสนานมีความสุขกับการดำเนินชีวิต โลกก็จะน่าอยู่ อยู่ไม่ยากอย่างที่คิด อีกต่อไป...

 

 

 

2 สิงหาคม พุทธศักราช 2558
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร