ความเพียร

วันที่ 26 พค. พ.ศ.2548

 

 

ความบากบั่นเยี่ยงชายชาญ

แม้เทวดาก็กีดกันไม่ได้


 

จุลลกลิงคชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๕๐๕

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร