อกุศลมูล ๓ อย่าง

วันที่ 15 สค. พ.ศ.2558

 

อกุศลมูล ๓ อย่าง

 

อกุศลมูล ๓ อย่าง คือ
 ๑. โลภะ   ความโลภอยากได้
 ๒. โทสะ   คิดประทุษร้ายเขา
 ๓. โมหะ   หลงไม่รู้จริง
     

ที. ปาฏิ. ๑๑/๒๒๘/๒๒๗

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร