ทบทวนบุญพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน วันอาสาฬหบูชา

วันที่ 11 กย. พ.ศ.2558

 

ทบทวนบุญพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน วันอาสาฬหบูชา
 

ทบทวนบุญพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน วันอาสาฬหบูชา วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ.2558  
ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

 

 Total Execution Time: 0.0011453191439311 Mins