ยุคของผู้เสวยบุญ  

วันที่ 26 กย. พ.ศ.2558

 

ยุคของผู้เสวยบุญ  

 

ยุคของผู้เสวยบุญ  

            ในกลางพรรษา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐  หลวงปู่ฯท่านก็สละชีวิตจนได้ค้นพบวิชชาธรรมกาย  พบหนทางมรรคผลนิพพาน  ให้ฟื้นฟูกลับขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งทำให้ชาวโลกได้ประโยชน์ที่จะปฏิบัติธรรมให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน...

         ...การปฏิบัติธรรมนั้น ไม่ง่ายเมื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ ท่านค้นคว้ากลับคืนมาอีกครั้ง เราก็เลยอยู่ในยุคของผู้เสวยบุญ คือ...ได้รับความรู้อันยิ่งใหญ่นี้  สืบทอดกันต่อมา   ทำให้มั่นใจในการปฏิบัติธรรมมากขึ้น และง่ายต่อการปฏิบัติ 

            อย่างน้อยก็รู้ว่ามรรคผลนิพพานอยู่ในตัว  รู้ว่าต้องเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ด้วยวิธีการนำใจกลับมาหยุดนิ่งที่ตรงนี้  แล้วก็หยุดในหยุดอย่างเดียว  ก็จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัว  ในเส้นทางพระอริยเจ้า

 

โอวาทพระมงคลเทพมุนี