.....๒๒ เมษายน EARTH DAY ของทุกปี ถูกกำหนดเป็นวันที่ประชาคมโลกให้ความสำคัญ และร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ ขึ้นเพื่อให้กับโลกของเรา ตลอดรวมไปถึงสิ่งแวดล้อม โดยเป็นการเคลื่อนไหวที่จัดให้มีขึ้นทั่วทุกมุมโลกกันทีเดียว ด้วยวัตถุประสงค์ให้ชาวโลกเกิดจิตสำนึกร่วมกัน ในการปกป้อง คุ้มครอง และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของโลก ให้เกิดความน่าอยู่ น่าอาศัย โดยให้การปกป้องคุ้มครองโลกทั้งโลกนี้ ให้รอดพ้นจากภัยพิบัติ และความหายนะต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์ด้วยกันเอง
...อ่านต่อ
เมื่อหลายสิบปีก่อนโน้น ผมเกิดที่อำเภอ (แม่)ใจ เป็นอำเภอเล็กๆที่ไม่เคยมีปรากฏบนแผนที่ประเทศไทย ตอนที่ผมเรียนอยู่ที่ชั้นมัธยมต้นนั้น
...อ่านต่อ
ผู้ให้ของชอบใจ ย่อมได้ของชอบใจ ผู้ให้ของเลิศ ย่อมได้ของเลิศ
...อ่านต่อ
.....ถือเป็นประเพณีแห่งการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชนชาติไทยมาแต่โบราณ ซึ่งแต่ก่อนนั้นเป็นงานเอิกเกริกประจำปีแห่งชาติกันทีเดียว ทั้งยังเนื่องด้วยประเพณีของศาสนา เพราะจิตใจของคนหากเมื่อตนนับถืออะไรได้สิ่งใดที่ดีมา ก็ระลึกถึงสิ่งนั้น เป็นสิ่งที่เคารพนับถือและจงรักภักดีเป็นชีวิตจิตใจ เช่นนี้ไม่ว่าจะทำอะไร จึงมีศาสนาเข้ามาแทรกร่วมอยู่ด้วยเสมอมา
...อ่านต่อ
กฎของนักฟิสิกส์ระดับโลกบอกว่า ความแน่นอน คือ ความไม่แน่นอน เมื่อไหร่ที่คุณคิดว่าตัวเองไม่รู้
...อ่านต่อ
มันอาจไม่ได้เป็นแค่บทเรียนที่ดีเท่านั้น แต่อาจเป็นตัวบ่งชี้การตัดสินใจของหลายคน ที่กำลังเลือกหนทางชีวิตที่ถูกต้องให้กับตัวเอง
...อ่านต่อ
...วันแห่งการระลึกนับเนื่องจากวันที่พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้เสด็จดำรงอาณาจักรสยามเป็นวันแรก จากพิธีปราบดาภิเษกเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๓๒๕ ตามพระนามที่พระสังฆราชาคณะ ทั้งฝ่าวคามวาสี อรัญวาสี พร้อมกันถวายไว้ว่า “พระบาทสมเด็จพระบรม ราชาธิราชรามาธิบดี ศรีสินทร บรมมหาจักรพรรดิ ฯลฯ “ ส่วนที่นำมาเพียงย่อนี้จากพระนามที่ยาว อีกทั้งมิได้กำหนดว่าจะให้เรียกพระนามสั้น ๆ ว่ากระไร ราษฎรจึงเรียกว่า “แผ่นดินต้น”
...อ่านต่อ
นานปีดีดัก จิตรกรเอกคู่หนึ่งแข่งขันประกวดฝีมือกัน ว่าใครยิ่งใหญ่กว่า ออตโต วาดภาพองุ่นได้เหมือนจริง จนนกบินลงมาจิก
...อ่านต่อ
การเอาชนะอุปสรรคต่างๆ นานาในการดำเนินชีวิต หรือการทำงานที่ว่ายากแล้ว ผมว่าแพ้การเอาชนะใจตัวเอง เพราะเจ้าอุปสรรคต่างๆ
...อ่านต่อ
ความอดทนตามตำราเขาหมายถึง การรักษาปกติภาวะของตนไว้ได้ ไม่ว่าจะถูกกระทบกระทั่งด้วยสิ่งอันเป็นที่พึงปรารถนาหรือไม่พึงปรารถนาก็ตาม
...อ่านต่อ
งามจริวัตรถ้วน ทบทวี งามยิ่งพระบารมี ผ่องแผ้ว งามสมเอกกัลยาณี ณ รัฐ สยามนา งามพระงามยิ่งแล้ว เลิศล้ำเลอสรวง วันสมภพพระย้อน เยือนมา เหล่าราษฎร์ล้วนปรีดา ทั่วถ้วน ขอพระเทพรัตนสุดา สิริสวัสดิ์ ทรงพระเจริญล้วน ร่มแคว้นแดนไทย
...อ่านต่อ
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2550 คณะสงฆ์ต้องสูญเสียพระมหาเถระไปอีกหนึ่งรูป ในการมรณภาพของ พระเดชพระคุณพระเทพวรนายก อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครนายก และอดีตเจ้าอาวาสวัดอุดมธานี ด้วยโรคเส้นเลือดใหญ่ในช่องท้องแตก ณ โรงพยาบาลนครนายก สิริอายุได้ 83 ปี พรรษา 63 ซึ่งได้จัดพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2550 ที่ผ่านมา โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระพรหมสุธี กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะภาค 12 เป็นประธาน
...อ่านต่อ
พระครูวิชาญโพธิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดโพธาราม อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี ท่านดำรงอยู่ในสมณะเพศรวมแล้ว ๓๙ พรรษา
...อ่านต่อ
 วันมาฆบูชา ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระสาวก ๑,๒๕๐ รูป
...อ่านต่อ
ใกล้ถึงวันมาฆะบูชาแล้วครับ หลายท่านคงมีโปรแกรมไปทำบุญทำทาน ทำกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสกัน
...อ่านต่อ
วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ในซึ่งปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๖ พุทธศาสนิกชนร่วมกันระลึกถึงความสำคัญของวันมาฆบูชาด้วยการ
...อ่านต่อ
วันมาฆบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ถือเป็นวันบูชาพิเศษ เป็นวันที่พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมพร้อมกัน พระศาสดาทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
...อ่านต่อ
วันมาฆบูชา เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนแสดงความเคารพต่อพระธรรม มาฆะเป็นชื่อของเดือน ๓ มาฆบูชาย่อมาจากคำว่า "มาฆปูรณมี"
...อ่านต่อ
หัวใจอันบริสุทธิ์ของเยาวชนเปรียบดังผืนแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ เมื่อเราได้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความดีลงไปให้เจริญงอกงามในใจ
...อ่านต่อ
เวลาที่เราจะทำงานอะไรให้สำเร็จ เราต้องรู้จักกำหนดเป้าหมายให้แจ่มชัด เพราะเป้าหมายคือสิ่งสำคัญที่จะเป็นตัวกำหนดว่างานที่เราตั้งใจจะทำนั้นมีจุดสิ้นสุด
...อ่านต่อ
คราวที่แล้วเล่าเรื่องไปฮ่องกง แต่ยังไม่ทันได้ลงจากเครื่องบินพื้นที่ของคอลัมน์หมดเสียก่อน หากจะหยิบยกข้อคิดควรระวังมา
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร