การปฏิบัติบูชา ซึ่งถือเป็นการบูชาอย่างสูงสุด เพราะจะทำให้ผู้ปฏิบัติบูชามีความบริสุทธิ์กาย
...อ่านต่อ
หลวงพ่อธัมมชโย เป็นผู้ดำริให้มีการสร้างขึ้น
...อ่านต่อ
เมื่อเข้าวัดควรแต่งกายด้วยชุดขาว หรือชุดสุภาพเรียบร้อย
...อ่านต่อ
การบูชาด้วยสิ่งของ เรียกว่า อามิสบูชา
...อ่านต่อ
เป็นเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์หนึ่งเดียวบนโลก
...อ่านต่อ
การบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ เป็นเสมือนการ
...อ่านต่อ
การก่อสร้างได้ใช้วัสดุที่คงทนถาวรเป็นพิเศษกว่าปกติมาก
...อ่านต่อ
จริงๆ การสร้างวัด สร้างพระธาตุ หรือพระพุทธปฏิมากร
...อ่านต่อ
พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเจดีย์ที่มีการทำพิธีกรรมเกี่ยวกับพระภิกษุ สามเณร
...อ่านต่อ
ทรงกำชับว่าให้สร้างไว้ในพื้นที่ที่มีผู้คนพบเห็นมาก ๆ
...อ่านต่อ
การบูชาพระเจดีย์หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว จะได้อานิสงส์
...อ่านต่อ
พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและก็มีพระพุทธปฏิมากรแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้านพระองค์
...อ่านต่อ
ดังนั้นเรื่องนี้จะยุติได้โดยเข้าอาวาสจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เมื่อภาวะบ้านเมืองเป็นปกติ กระบวนการยุติธรรมโปร่งใส
...อ่านต่อ
ลูกศิษย์ทุกคนรู้ว่า..แม้เจ้าอาวาสมอบตัวก็ไม่จบ เพราะรัฐส่อเจตนาชัด โดยมีคำสั่งไล่คนออกจากวัดก่อนบ่าย 3
...อ่านต่อ
จุดประสงค์ของการทำบุญ คือ ทำเพื่อขจัดความตระหนี่และความโลภ
...อ่านต่อ
หลายคนอุ้มลูกน้อย ๆ มาสวดมนต์ด้วยมากันทั้งพ่อแม่ทั้งลูก ยกมาทั้งครอบครัว
...อ่านต่อ
ทางออกที่ยุติความรุนแรง คือ ให้เพิกถอนหมายจับ และให้เจ้าหน้าที่ เข้ามาอย่างมิตร
...อ่านต่อ
ทำไมหลวงพ่อไม่ไปมอบตัว ? ถ้าไม่ผิดทำไมโดนหมายจับ? ทำไมไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ?
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง