คุณพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล พยาบาลนักสู้ผู้เข้าถึงชาวบ้านแห่งเมืองชัยภูมิ จากการทำงานหนัก เพราะคนไข้เยอะมาก
...อ่านต่อ
คนดี ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม ด้วยความรู้ ความคิด ประสบการณ์แห่งชีวิตที่อุทิศสู่คนหมู่มาก
...อ่านต่อ
เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช
...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2549 ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร คณะศิษยานุศิษย์ได้จัดงานถวายสักการะ
...อ่านต่อ
เป็นครั้งที่ ๑๐ แล้วสำหรับ “พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด และ
...อ่านต่อ
ยาเสพติดเป็นอุทาหรณ์ที่ดีอย่างหนึ่งว่า มนุษย์ไม่สามารถกล่าวอ้างสิทธิเสรีภาพในการเสพแสวงหาความสุขได้
...อ่านต่อ
“เศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficiency Economy) เป็นปรัชญาที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
...อ่านต่อ
พระเดชพระคุณสมเด็จพระญาณวโรดม เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
...อ่านต่อ
จากกรณีการคัดค้านธุรกิจเบียร์บริษัทใหญ่ ! บริษัทดังกล่าว..พยายามนำธุรกิจเข้าตลาดหลักทรัพย์
...อ่านต่อ
ในปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการพัฒนาของ
...อ่านต่อ
เนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังคงปรากฏอยู่อย่างต่อเนื่องนั้น
...อ่านต่อ
การศึกษาพระอภิธรรมในประเทศไทยนั้น เริ่มตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี
...อ่านต่อ
จากอัตราการบริโภคเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์เฉลี่ย 58.0 ลิตรต่อคนต่อปีในปี 2546
...อ่านต่อ
โครงการสร้างคนดีให้มีความรู้คู่คุณธรรมระดับประเทศ ที่จัดขึ้นต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง
...อ่านต่อ
ในวันมาฆบูชา เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ มีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน ๑,๒๕๐ รูป
...อ่านต่อ
เพชร..นับเป็นสุดยอดแห่งอัญมณี รัตนชาติสูงค่าที่ปรารถนาของผู้คนทั้งหลาย
...อ่านต่อ
ในการให้ความหมายเกี่ยวกับที่ว่า ความ รักเป็นอำนาจอย่างหนึ่งในจิตใจมนุษย์ ที่มีอิทธิพลมากมาย
...อ่านต่อ
ครอบครัวไม่เพียงเป็นหน่วยสังคมแรกที่มีอิทธิพลต่อการทำให้คนดื่มหรือไม่ดื่มเหล้า
...อ่านต่อ
เมื่อพบหน้าใครๆ ข้าพเจ้ามักชอบตั้งคำถาม "เมื่อนึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะนึกถึงอะไรในพระองค์ท่าน"
...อ่านต่อ
งานผลิตเครื่องดื่มประเภทเบียร์เกิดขึ้นมามากในประเทศช่วง 5 ปีที่ผ่านมา คือ จาก 2 โรงงานปี พ.ศ. 2535 เพิ่มเป็น 4 โรงงานปี พ.ศ. 2536
...อ่านต่อ
เทศกาลจีนมีอยู่มากมาย ตรุษจีนเป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของจีน เป็นวันขึ้นปีใหม่
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร