พญานาคจะมีเรื่องทะเลาะกันก็เพราะเรื่องกามนี้เป็นหลัก คดี ที่เกิดขึ้นมักจะเป็น เรื่องเหล่านี้
...อ่านต่อ
การตัดสินต้องพิจารณาจากจุตินิมิตของนาคตนนั้นด้วยว่ามี ลักษณะเศร้าหมองหรือไม่ ต้องประกอบไปด้วย
...อ่านต่อ
มธุรนาคราช ชื่อนี้ถือนิมิตจากผิวพรรณของท่านว่าเหมือนสี น้ำผึ้ง คือ เป็นสีน้ำตาลทองเข้มๆ
...อ่านต่อ
เมืองบาดาล ใต้ลำน้ำโขงซึ่งเป็นภพซ้อนภพ คือ เป็นภพละเอียด ของนาค
...อ่านต่อ
เหตุผลที่มีการกล่าวอ้างของผู้ประกอบการธุรกิจน้ำเมาและฝ่ายการเงินประการหนึ่ง คือ แม้จะเข้าหรือไม่เข้าตลาดหุ้น
...อ่านต่อ
ส่วนที่เป็นปัญหาสังคม ก็ควรจะหันมาช่วยกันบรรเทาให้ปัญหาลดลงด้วย
...อ่านต่อ
นอกจากนี้ ยังมีโรงงานผลิตเบียร์ 2 โรง โรงงานสุรา 16 โรง โรงงานผลิตถังไม้โอ๊ก 1 โรง โรงงานผลิตอิฐจากชานอ้อย 1 โรง
...อ่านต่อ
ท่าทีแข็งกร้าว ของกลุ่มพลังมวลชนที่มี พล.ต.จำลอง ศรีเมือง ประธานกองทัพธรรมมูลนิธิ เป็นแกนนำผู้คน
...อ่านต่อ
ปัญหาหนึ่งที่หนักอกของรัฐบาลชุดนี้คือ รัฐบาล ควรสนับสนุน หรือว่า ไม่ควรสนับสนุนให้มีการผลิต
...อ่านต่อ
ผมไม่รู้ว่าผมเป็นคนไทยหรือเปล่า อาจเป็นเพราะว่าผู้ใหญ่อย่างผม (และอีกหลายต่อหลายคน) กำลังวุ่นอยู่กับปากท้องของตน
...อ่านต่อ
ตลาดหลักทรัพย์อ้างว่า ไม่รับจดทะเบียนธุรกิจผิดกฎหมาย แต่ธุรกิจสุราถูกกฎหมายสามารถจดทะเบียน
...อ่านต่อ
สุราไม่ใช่สินค้าธรรมดาเหมือนสินค้าอื่น ๆ ทั่วไป เนื่องจากสุราเป็นสินค้าที่มีโทษมาก
...อ่านต่อ
สมเด็จพระเทพฯ เปิดงานมหากรรมหนังสือแห่งชาติครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ผ่านมา
...อ่านต่อ
สมเด็จพระเทพฯ เปิดงานมหากรรมหนังสือแห่งชาติครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ผ่านมา
...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2548 ที่วัดบวรนิเวศน์วิหาร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
...อ่านต่อ
กรณี บริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “เบียร์ช้าง” จะเข้าตลาดหุ้นนั้น
...อ่านต่อ
ผู้จัดการรายวัน – กระทรวงสาธารณสุขขุดประกาศคณะปฏิวัติคุมเวลาขายเหล้า อนุญาตให้แค่ 2 ช่วง
...อ่านต่อ
เพื่อความเข้าใจของสถานบริการ ร้านค้าทั่วไป ที่จำหน่ายสุรา และ บุหรี่
...อ่านต่อ
ชีวิตของเจ้าพระคุณสมเด็จ ฯ นั้นก็ไม่แตกต่างไปจากชีวิตของคนทั่ว ๆ ไป คือมีทั้งผิด
...อ่านต่อ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙
...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 25 กันยายน เครือข่ายคณะสงฆ์ป้องกันปัญหายาเสพติดร่วมกับ ชมรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร