ถือเป็นประเพณีแห่งการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชนชาติไทยมาแต่โบราณ ซึ่งแต่ก่อนนั้นเป็นงานเอิกเกริกประจำปีแห่งชาติกันทีเดียว
...อ่านต่อ
.....การดำเนินชีวิตของคนเราไม่ว่าจะเป็นความสมหวังหรือพลั้งพลาดในสิ่งที่เราต้องการจะได้ บางครั้งเราเข้าใจผิดกันไปว่าเป็นเพราะฟ้าลิขิตบ้าง เป็นเพราะพรหมลิขิตบ้างมีน้อยคนนักที่จะมองได้ตรงจุดว่า เป็นเพราะเราแต่ละคนเท่านั้นแหละ ที่เป็นผู้กำหนดไม่ใช่ใครอื่นเลย..
...อ่านต่อ
มันอาจไม่ได้เป็นแค่บทเรียนที่ดีเท่านั้น แต่อาจเป็นตัวบ่งชี้การตัดสินใจของหลายคน ที่กำลังเลือกหนทางชีวิต
...อ่านต่อ
คนเราอยากมีอนาคตกันทั้งนั้น ยิ่งถ้าเป็นอนาคตอันสดใสยิ่งต้องรีบไขว่คว้า มาใส่ตัวอย่างรวดเร็ว
...อ่านต่อ
คนเราอยากมีอนาคตกันทั้งนั้น ยิ่งถ้าเป็นอนาคตอันสดใสยิ่งต้องรีบไขว่คว้า มาใส่ตัวอย่างรวดเร็ว
...อ่านต่อ
การทำงานในศาสตร์ทุกแขนงจำเป็นต้องศึกษาขั้นตอนและข้อควรปฏิบัติให้ชัดเจนและเข้าใจโดยเฉพาะ
...อ่านต่อ
.วันแห่งการระลึกนับเนื่องจากวันที่พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถ
...อ่านต่อ
นานปีดีดัก จิตรกรเอกคู่หนึ่งแข่งขันประกวดฝีมือกัน ว่าใครยิ่งใหญ่กว่า ออตโต วาดภาพองุ่นได้เหมือนจริง
...อ่านต่อ
นานปีดีดัก จิตรกรเอกคู่หนึ่งแข่งขันประกวดฝีมือกัน ว่าใครยิ่งใหญ่กว่า ออตโต วาดภาพองุ่นได้เหมือนจริง
...อ่านต่อ
มีหลายครั้งที่ต้องข่มตาให้หลับกลางดึกกลางดื่น เสียงนาฬิกาขานเวลาทุกชั่วโมง เราได้ยินทุกครั้งไม่เคยพลาดเลยสักหน
...อ่านต่อ
การเอาชนะอุปสรรคต่างๆ นานาในการดำเนินชีวิต หรือการทำงานที่ว่ายากแล้ว ผมว่าแพ้การเอาชนะใจตัวเอง
...อ่านต่อ
การเอาชนะอุปสรรคต่างๆ นานาในการดำเนินชีวิต หรือการทำงานที่ว่ายากแล้ว ผมว่าแพ้การเอาชนะใจตัวเอง
...อ่านต่อ
การเอาชนะอุปสรรคต่างๆ นานาในการดำเนินชีวิต หรือการทำงานที่ว่ายากแล้ว ผมว่าแพ้การเอาชนะใจตัวเอง
...อ่านต่อ
ความอดทนตามตำราเขาหมายถึง การรักษาปกติภาวะของตนไว้ได้ ไม่ว่าจะถูกกระทบกระทั่ง
...อ่านต่อ
ความอดทนตามตำราเขาหมายถึง การรักษาปกติภาวะของตนไว้ได้ ไม่ว่าจะถูกกระทบกระทั่ง
...อ่านต่อ
ในความทรงจำร่วมกันของประชาชนชาวไทย มีภาพหนึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์ชีวิต
...อ่านต่อ
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2550 คณะสงฆ์ต้องสูญเสียพระมหาเถระไปอีกหนึ่งรูป
...อ่านต่อ
พระครูวิชาญโพธิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดโพธาราม อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี ท่านดำรงอยู่ในสมณะเพศรวมแล้ว ๓๙ พรรษา
...อ่านต่อ
วันมาฆบูชา ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข
...อ่านต่อ
วันมาฆบูชา ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข
...อ่านต่อ
ใกล้ถึงวันมาฆะบูชาแล้วครับ หลายท่านคงมีโปรแกรมไปทำบุญทำทาน ทำกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสกัน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร