คำสอนที่แท้จริงด้านการปฏิบัติ เพื่อบรรลุซึ่งมรรคผลได้เลือนหาย คงเหลือแต่คำว่า "ธรรมกาย"


  อาจารย์ลือพงษ์เล่าว่าหัวเรือเป็น จุดที่ถึงก่อน อะไรที่ขวางหน้า หัวเรือจะลุยก่อน ทั้งคลื่นลม สิ่งของที่ขวางกั้น 
...อ่านต่อ
  อาจารย์ลือพงษ์เล่าให้ฟังว่า สิ่งที่เกิดเกี่ยวกับหลวงปู่ มารสะดุ้งทุกครั้ง      
...อ่านต่อ
    ยมบาลร้องทันทีว่า "เอาไป เอามันไป ปากแข็งดีนัก ทำผิดแล้ว ยังไม่ยอมรับ กลางวันให้เอาหอกแทงปากทะลุถึงท้อง
...อ่านต่อ
    การที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นี้  มิได้มาตัวเปล่า  ต่างมีบุญและบาป ที่ทำไว้ในอดีตติดมาทุกคน  ต่างกันแต่มากบ้างน้อยบ้าง
...อ่านต่อ
ทานในพระปรมัตถ์ ๖ คือ มีอายตนะ ๖ คือ ยินดีในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ถอนความยินดีในอารมณ์เหล่านี้ออกเสียได้ 
...อ่านต่อ
    แม่อาจารย์จึงออกอุบายว่า "ไม่ต้องจับมือถือแขนดอก ปล่อยเถอะ ฉันเดินไปดีๆเอง ฉันนึกออกแล้ว นายของเธอชื่อยมบาลเป็นเพื่อนสนิทกับหลวงพ่อฉันเอง
...อ่านต่อ
แม่อาจารย์ทองสุข สำแดงปั้น ตั้งแต่รู้ข่าวว่าหลวงพ่อ ท่านไปเทศน์โปรดสัตว์นรก และรู้ช่องทางที่จะไปแล้ว ก็เริ่มทำสมาธิ
...อ่านต่อ
    เมื่อเราบริจาคทาน และตามระลึกนึกถึงบุญ อย่างนี้แล้ว  ภัย อันตราย อย่างหนึ่งอย่างใด ทำอะไรไม่ได้จะประกอบกิจการงานอย่างใด
...อ่านต่อ
ถ้าว่าผู้ครองเรือนต้องการ ให้มั่งมีเงินทองข้าวของมาก
...อ่านต่อ
แม่ชีจันทร์เล่าต่อไปว่า พี่สุขน่ะธรรมะเชี่ยวเหมือนกัน เมื่อมาบวชใหม่ๆ เขาอยู่เวรตอนดึกด้วย หลวงพ่อท่านให้ฉันไปเรียกเขาทุกคืน
...อ่านต่อ
 แม่ชีทองสุขเข้าถึงธรรม เพราะขัดกระโถน ในเรื่องเหตุ ที่เข้าถึงธรรมนั้น แม่ชีจันทร์ ขนนกยูง ซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดกับแม่ชีทองสุขได้เล่าให้ฟังในหนังสือ วิปัสสนาบันเทิงสารว่า
...อ่านต่อ
  ประกอบเหตุ สังเกตผล สนใจเถิด ประเสริฐนักประกอบในเหตุ สังเกตในผล สนใจเข้าเถิด ประเสริฐดีนัก
...อ่านต่อ
   ในช่วงพรรษาจำได้ว่า วันนั้นเป็นวันพระ พระจันทร์เต็มดวง วันเพ็ญเดือน 10 หลังจากหลวงพ่อสดท่านลงปาฏิโมกข์เสร็จ ท่านก็สรงน้ำ
...อ่านต่อ
 ผู้เทศน์เองก็ได้ค้นคว้าหาเหตุผลเหล่านี้นักหนา แต่ว่ายังไปไม่ถึงสุด ไปยังไม่สุดในวิราคธาตุวิราคธรรม ถ้าไปสุดเวลาไรละก็ วิชชาของผู้เทศน์นี่
...อ่านต่อ
 เณรฝรั่งช่วงบวชเณรเท่านั้นแหละ เป็นฝรั่งแท้ๆ ตั้งแต่ใจหยุดใจใส ไปจนกระทั่งพระอรหัตต์นี้ หน้าตัก ๒๐ วานี้
...อ่านต่อ
ทุกคนนี่จะต้องซักซ้อมด้วยตนเอง ต้องทำได้ และก็ถึงจะไปสอนผู้อื่นได้ จะต้องมีการซักซ้อม เหมือนปืนจะต้องมีการถอดล้างได้
...อ่านต่อ
  ถ้าจิตหยุดเช่นนั้นเสียแล้วละก็ เงินน่ะไม่ต้องหายากลำบากแต่อย่างไรหรอก ถ้าจิตผ่องใสขนาดนั้นแล้ว ไม่ต้องทำงานอะไรมากมายไปหรอก
...อ่านต่อ
เวลามีทุกข์ อย่าไปนึกถึงสิ่งอื่น แสวงหาบุญ สร้างบารมี บำเพ็ญทาน
...อ่านต่อ
 เมื่อก่อนวัดปากน้ำ ไม่มีอะไรหรอก ริเริ่มก็เป็นวัดเก่าแก่ กุฏิก็มีไม่กี่หลัง สมัยหลวงพ่อ ที่นี่ก็เป็นสวนพลู สวนหมาก สวนมะพร้าว สวนเงาะ 
...อ่านต่อ
สมัยก่อนเวลาฉันภัตตาหาร พวกได้ธรรมกายฉันต่างหาก เฉพาะธรรมกาย ให้จัดอาหารแยกเฉพาะส่วนที่ได้ธรรมกาย มีราวๆ 20 กว่าองค์ ใหม่ๆ
...อ่านต่อ
   การไม่ประมาทนั้นจบพระไตรปิฎก คือวินัยปิฎก สุตตันตปิฎก ปรมัตถปิฎก ความดีมากน้อยเท่าใดรวมอยู่ในความไม่ประมาทสิ้น
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร