ยายก็เป็นอย่างนี้ รักความสะอาด ความมีระเบียบเรียบร้อย ยายสอนตัวเองเป็นหมด


คนที่สร้างวัดย่อมได้บุญมาก เพราะทำให้คนที่มาอยู่มาใช้
...อ่านต่อ
วันนี้ มีคนมาถามยายว่า...ทุกวันนี้ ยายมีทุกข์บ้างไหม ?
...อ่านต่อ
ตั้งแต่ยายเข้าวัดมา มีคนดูถูกมากมาย
...อ่านต่อ
คุณยายพูดกับอดีตเทศมนตรีจังหวัดศรีสะเกษว่า
...อ่านต่อ
โลกจะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับกระแสใจของชาวโลก
...อ่านต่อ
ที่ยายบอกบุญ เพราะยายรักบุญ บุญคือ ความดี
...อ่านต่อ
บุญเอาติดตัวไปได้ มีน้อยทำน้อย ทำบ่อย ๆ ก็มากเอง
...อ่านต่อ
ยายสงสารทั้งคนจน คนรวย คนรวยทำบุญเก่าไว้ดี
...อ่านต่อ
ในชีวิตของเราต้องมีความเพียร ที่จะนั่งธรรมะ
...อ่านต่อ
อธิษฐานอะไรก็ตาม ก็ให้เหนี่ยวพระนิพพานเอาไว้ทุกครั้ง
...อ่านต่อ
เราต้องสร้างบุญ สร้างบุญของเราให้มาก ๆ
...อ่านต่อ
คนที่จะตามยายไปได้ ต้องเป็นผู้ที่มีกาย
...อ่านต่อ
คนเราจะทำอะไรก็ตาม ขอให้ทำให้จริง
...อ่านต่อ
คนที่ทำความสะอาดธรณีสงฆ์ ไม่ว่าจะไปอยู่สวรรค์
...อ่านต่อ
ยายเป็นคนแรกที่คิดสร้างวัด ตั้งแต่เริ่มต้น
...อ่านต่อ
ยายมองไปตลอดหมด ก็เห็นชัดว่าในโลก
...อ่านต่อ
ยายทำเพื่อตัวเอง และเพื่อคนหมู่มากด้วย
...อ่านต่อ
ธรรมะของยายนะ รับศึกได้เป็นร้อย
...อ่านต่อ
คนเราจะตายเมื่อไรก็ไม่มีใครรู้เวลา
...อ่านต่อ
กว่าจะสร้างศูนย์พุทธจักรฯ มาได้
...อ่านต่อ
เราต้องสร้างบุญ สร้างบุญของเราให้มาก ๆ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร