ยายก็เป็นอย่างนี้ รักความสะอาด ความมีระเบียบเรียบร้อย ยายสอนตัวเองเป็นหมด


นอกจากคุณยายฯจะช่วยปลดหนี้ก้อนใหญ่ให้ครอบครัวผมแล้ว
...อ่านต่อ
หลวงพ่อคะ..ก่อนลูกจะเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ในวัด
...อ่านต่อ
ถ้าเราอยู่ในธรรม เราดูคนทางธรรมให้ออก
...อ่านต่อ
งานทุกอย่าง ต้องช่วยกันทำ ช่วยกันดูช่วยกัน
...อ่านต่อ
คนเราจะหนีสิ่งที่ตนเองทำไว้ไม่ได้ จะวิ่งหนีบุญ ก็หนีไม่พ้น
...อ่านต่อ
ยายยึดบุญเป็นใหญ่ ยายรักบุญ รักบุญมากที่สุด
...อ่านต่อ
ที่ยายบอกบุญ เพราะยายรักบุญ บุญ คือ ความดี
...อ่านต่อ
คุณยายเดินทางไปเชิญชวนสาธุชนมาร่วมบุญ
...อ่านต่อ
เกิดเป็นคน มันต้องหามงคลใส่ตัว ชีวิตถึงจะเจริญได้
...อ่านต่อ
เราแก่แล้วนะ อย่านึกว่ายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่
...อ่านต่อ
เราควรเข้าวัดตั้งแต่เรายังรู้เรื่อง ยังแข็งแรง
...อ่านต่อ
บุญในอดีตเรามีมากหรือน้อย จะส่งผลให้เป็นไป ในปัจจุบันนี้
...อ่านต่อ
คนที่สร้างวัดย่อมได้บุญมาก เพราะทำให้คนที่มาอยู่มาใช้
...อ่านต่อ
วันนี้ มีคนมาถามยายว่า...ทุกวันนี้ ยายมีทุกข์บ้างไหม ?
...อ่านต่อ
ตั้งแต่ยายเข้าวัดมา มีคนดูถูกมากมาย
...อ่านต่อ
คุณยายพูดกับอดีตเทศมนตรีจังหวัดศรีสะเกษว่า
...อ่านต่อ
โลกจะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับกระแสใจของชาวโลก
...อ่านต่อ
ที่ยายบอกบุญ เพราะยายรักบุญ บุญคือ ความดี
...อ่านต่อ
บุญเอาติดตัวไปได้ มีน้อยทำน้อย ทำบ่อย ๆ ก็มากเอง
...อ่านต่อ
ยายสงสารทั้งคนจน คนรวย คนรวยทำบุญเก่าไว้ดี
...อ่านต่อ
ในชีวิตของเราต้องมีความเพียร ที่จะนั่งธรรมะ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร