ยายก็เป็นอย่างนี้ รักความสะอาด ความมีระเบียบเรียบร้อย ยายสอนตัวเองเป็นหมด


เราต้องสร้างบุญ สร้างบุญของเราให้มาก ๆ
...อ่านต่อ
ผู้ที่จะนั่งธรรมะได้เห็นชัดใส
...อ่านต่อ
ชีวิตยายทำแต่ความดีมาตลอด
...อ่านต่อ
อดทนอีกชาติเดียว อะไรจะเกิดขึ้น
...อ่านต่อ
เวลาทำอะไรพลาด อย่าคิดนำไปก่อน
...อ่านต่อ
ข้างในยายสู้ สู้ถึงที่สุด สู้ด้วยบุญ
...อ่านต่อ
เวลาทำงาน เราต้องทำแบบจริง ๆจัง ๆ
...อ่านต่อ
เกิดมาเป็นคนนี่ โชคดีที่สุดแล้ว
...อ่านต่อ
ใครทำกรรมไว้ ก็แบกเอาไปเองนั่นแหละ
...อ่านต่อ
ตั้งสติไปพูด ถ้าคิดว่า พูดแล้วเราขาดทุน ก็อย่าเพิ่งพูด
...อ่านต่อ
คุณย่าท่านหนึ่งอายุ ๘๐ ปี เป็นผู้ใหญ่ใจบุญมีลูก ๕ คน
...อ่านต่อ
ทำสมาธิสัมมาอะระหังก็ได้บุญแล้ว การได้ธรรมกายไม่ใช่ของง่าย ๆ
...อ่านต่อ
เราอุตส่าห์เสียสละทุกอย่างมาแล้ว เพื่อมาสร้างบารมี
...อ่านต่อ
คนที่สร้างวัดย่อมได้บุญมาก เพราะทำให้คนที่มาอยู่มาใช้
...อ่านต่อ
ยายมองตัวเอง มองให้ทะลุ เข้าใจตัวเองอย่างชัดเจน
...อ่านต่อ
คุณยายสอนให้อธิษฐาน ว่าเกิดมาทุกยุคทุกสมัย ขอให้ปราศจากคนพาล
...อ่านต่อ
การนั่งธรรมะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิต เราต้องคิดอยู่เสมอว่า ต้องเข้าถึงธรรมะให้ได้
...อ่านต่อ
ถ้าเราอยากเป็นอย่างยาย ต้องขยันนะ อย่าเป็นคนขี้เกียจ
...อ่านต่อ
กว่าจะได้เกิดมาเป็นคนน่ะ ยากนะ เกิดมาแล้วก็ให้ทำบุญเยอะ ๆ
...อ่านต่อ
เกิดเป็นมนุษย์ยากนะ กว่ามาเป็นมนุษย์ เราเกิดมาแล้วทั้งหมด
...อ่านต่อ
ยายสังเกตดู หมอปิยะ หมอคว้าน หมอเจริญ แต่ละหมอที่รักษายายก็เก่งคนละอย่าง
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร