ยายก็เป็นอย่างนี้ รักความสะอาด ความมีระเบียบเรียบร้อย ยายสอนตัวเองเป็นหมด


เราต้องอดทนให้มากๆ เหมือนอย่างยายนะ ยายจะอดทน ทุกสิ่งทุกอย่าง
...อ่านต่อ
คนเราแต่ละคนเกิดมา เอาบุญติดตัวมาไม่เท่ากันหรอก บางคนเอาบุญมามาก บางคนเอาบุญมาน้อย มีบุญน้อย
...อ่านต่อ
เวลาเราทำความดี ไม่มีใครเห็น ตัวเราเองเห็น ว่าเราทำอะไรอยู่ เทวดาที่ดูแลเราอยู่ รักษาเราอยู่ก็เห็น
...อ่านต่อ
การทำทาน เป็นเสบียง การทำสมาธิ ทำให้หลุดพ้น ต้องทำให้มาก ๆกว่าเราจะได้บุญ ต้องมีความเพียรพยายาม
...อ่านต่อ
เวลาเราสร้างบารมี ต้องเข้มแข็ง ต้องอดทน ต้องทนลำบากนะ จะลำบากยังไงก็ต้องอดทน
...อ่านต่อ
คนเราสร้างความดี อย่าคิดว่าง่าย ต้องต่อสู้ ต้องอดทน และเงียบ
...อ่านต่อ
กว่าเราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ยากนะ ลำบากนะ จะได้เป็นมนุษย์ไม่ใช่ง่าย ๆ ฉะนั้น เราเกิดมาแล้ว พบพระพุทธศาสนาแล้ว ก็ต้องสร้างบารมีให้คุ้มค่า
...อ่านต่อ
ทุกสิ่งทุกอย่าง ขึ้นอยู่กับบุญ บุญอย่างเดียว อะไรๆก็สำเร็จหมด
...อ่านต่อ
ในที่สุด ตัวเราเองเท่านั้น ที่จะช่วยเราได้ คนอื่นเราจะหวังพึ่งไม่ได้ ต้องอาศัยบุญของเรา และความตั้งใจของเรา
...อ่านต่อ
พักนี้ยายได้ยินข่าวการฆ่ากันเสมอ ๆ พวกที่ฆ่ากันนี้จะต้องจองเวรกันไปตลอดเวลา เกิดมาก็ต้องมาฆ่ากันอีก
...อ่านต่อ
เอาบุญไปเยอะ ๆ นะ เดี๋ยวชาติหน้าเกิดมาเจอยาย ยายจะจำได้ เจ้าคนนี้ตอนนั้นยายให้มันมาเอาบุญ
...อ่านต่อ
ติดตัวเรา ข้ามภพข้ามชาติ ทำบุญไม่สูญเปล่า สมบัติของเรา ถ้าเราไม่ได้ทำบุญ เราตายไปก่อน
...อ่านต่อ
บุญในอดีตเรามีมากหรือน้อย จะส่งผลให้เป็นไป ในปัจจุบันนี้ ถ้าบุญในอดีตเราทำมา ๑๐ ก็ส่งผล ๑๐ ทำมา ๑๐๐ ก็ส่งผล ๑๐๐
...อ่านต่อ
การนั่งธรรมะ ก็เหมือนกำปั้นทุบขี้ดิน เพราะว่า อะไร ๆ ทุกอย่างก็ต้องอาศัยดิน จะมีบ้านก็ต้องอาศัยดิน
...อ่านต่อ
ในชีวิตของเรา ต้องมีความเพียรที่จะนั่งธรรมะให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป สมัยก่อนยายยังไม่เห็นธรรมะ
...อ่านต่อ
คนจะหลุด หลุดกันยังไง ? ท่านมหา (หลวงพี่ชิตชัย มหาชิโต) สมัยนั้นมีงานก่อสร้างน้อย ท่านนั่งธรรมะมาก
...อ่านต่อ
น้ำหยดทีละติ๋งยังเต็มตุ่ม ฉะนั้นเราต้องปฏิบัติไปเรื่อย ๆ มีบุญอะไรก็พยายามทำเรื่อยไป
...อ่านต่อ
คุณยายอธิษฐานไว้เรื่อย ๆ ว่า...คนที่จะตามยายไปได้ ต้องเป็นผู้ที่มีกาย วาจา ใจ สะอาด บริสุทธิ์
...อ่านต่อ
ธรรมะเป็นของละเอียดลุ่มลึกมาก ยากที่คนทั่วไปจะเข้าถึงได้ง่าย ๆ หรือเข้าใจได้ภายในช่วงเวลาอันสั้น
...อ่านต่อ
งานทุกอย่างในวัด ต้องช่วยกันทำ ช่วยกันดูช่วยกันแล อย่าละเลยหน้าที่ คิดเสียว่าเป็นงานของเราทั้งนั้น
...อ่านต่อ
อดทนอีกชาติเดียว อะไรจะเกิดขึ้น ยายก็ทนได้ อดทนเป็นภพชาติสุดท้าย ต่อไปไม่เป็นอย่างนี้อีกแล้ว
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร