ยายก็เป็นอย่างนี้ รักความสะอาด ความมีระเบียบเรียบร้อย ยายสอนตัวเองเป็นหมด


ยายเป็นคนยอมคนนะ  อยู่ที่ไหนก็ลดทิฐิ  อ่อนน้อมถ่อมตนเสมอ  เราต้องยอมทุก ๆ  คนเพื่อให้ทุกคนทำความดีด้วยกัน เราต้องอดทน
...อ่านต่อ
ทุกอย่าง ใครจะสับ จะโขกอย่างไร  ยายยอมแพ้เขาแต่ข้างนอก  ข้างในไม่ยอมแพ้   พอถึงสุดท้ายก็ชนะทุกอย่างทั้งหมดเป็น
...อ่านต่อ
เกิดเป็นคนมันต้องสู้  สู้ด้วยการทำความดี   อยู่ที่ไหนก็ตายเหมือนกัน สู้ก็ตาย  ไม่สู้ก็ตาย จะตายเมื่อไรก็ไม่รู้  เราต้องสู้  
...อ่านต่อ
ยายไม่เคยเบื่อ หรือ เกียจคร้านในการปฏิบัติธรรม  หรือในการสร้างบุญเลย  คนสมัยนี้หนักนิดเบาหน่อย  ก็ไม่สู้เสียแล้ว
...อ่านต่อ
ต้องแบ่งเวลาของเราให้เป็น วางเรื่องอื่นไว้ชั่วขณะ  นั่งธรรมะถึงก้าวหน้าได้   ถ้าเราไม่แบ่งเวลาอย่างที่ยายบอก
...อ่านต่อ
ย้อนไปในช่วงที่คุณยายท่านอายุ 84 ปี ประมาณปี พ.ศ.2535 ช่วงนั้นหลวงพ่อเมตตาให้อาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
...อ่านต่อ
คนมีบุญ  ไปอยู่ที่ไหน  ก็จะทำความเจริญให้กับที่นั่น  คนมีบุญถ้าไปอยู่ในป่า  ก็ทำป่าให้เป็นเมืองได้เพราะบุญ
...อ่านต่อ
ยายมองการณ์ไกล  คนเราตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้  เอาไปได้แต่บุญกับบาป  ตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ ให้เราทำแต่ความดี
...อ่านต่อ
ทำบุญกันไว้เยอะๆ "บุญมัน มีได้ มันก็หมดได้" ยายบอกว่า.. บุญเล็กบุญน้อย ยายจะเก็บให้หมด 
...อ่านต่อ
ถ้าเราอยู่ในธรรม  เราดูคนทางธรรมให้ออก  แล้วเราก็จะสามารถดูคนทางโลกออกได้ไม่ยากเลย  เพราะโลกหยาบกว่าธรรม
...อ่านต่อ
 ยายไม่เกลียดใครเลย  เพราะยายกลัวว่า...ชาติต่อไป  คนเขาจะมาเกลียดยาย    ยายมองไกล ๆ  ไม่ได้มองแค่สั้นๆ เฉพาะหน้า
...อ่านต่อ
เกิดเป็นคน  มันต้องหามงคลใส่ตัว  ชีวิตถึงจะเจริญได้  จะต้องนึก  ต้องคิดหามงคลใส่ตัว คิดแต่เรื่องดี ๆ  ที่เป็นมงคล
...อ่านต่อ
คนเราแต่ละคนเกิดมา  เอาบุญติดตัวมาไม่เท่ากัน  บางคนเอาบุญมามาก  บางคนเอาบุญมาน้อย มีบุญน้อย  คนที่เอาบุญมามาก
...อ่านต่อ
"คนมีบุญ"ไปอยู่ที่ไหน ก็จะทำความเจริญให้กับที่นั่น คนมีบุญ..ถ้าไปอยู่ในป่า ก็ทำป่าให้เป็นเมืองได้เพราะบุญ
...อ่านต่อ
คนเราแต่ละคนเกิดมา  เอาบุญติดตัวมาไม่เท่ากัน  บางคนเอาบุญมามาก  บางคนเอาบุญมาน้อย มีบุญน้อย  
...อ่านต่อ
ที่เขาเป็นทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ เพราะเขามีแต่ความอยาก ความอยากนี่แหละทำให้ทุกข์ อยากสวยก็ทุกข์ อยากรวยก็ทุกข์
...อ่านต่อ
ยายนึกถึงความตาย  จึงได้ทอดกฐิน  ทอดผ้าป่า  ยายคิดว่า... เวลามันไม่รอ   เดี๋ยววัน  เดี๋ยวคืน  เดี๋ยวพรุ่ง
...อ่านต่อ
เออ !  ช่วยกันทำเอาบุญ  พวกเรายังหนุ่มยังสาวมีกำลัง  ช่วยกัน  ทำงานให้พระศาสนา  ทำกันแล้วก็อธิษฐานให้ได้บุญเยอะ ๆ
...อ่านต่อ
คนเราจะหนีสิ่งที่ตนเองทำไว้ไม่ได้  จะวิ่งหนีบุญ  ก็หนีไม่พ้น  จะวิ่งหนีบาป  ก็หนีไม่พ้น  เพราะทั้งบุญและบาปติดที่ศูนย์กลางกายของเรา
...อ่านต่อ
สาธุชนท่านหนึ่งมากราบขอให้คุณยายช่วย  เพราะต้องไปทำงานที่แห่งใหม่  ซึ่งมีหน้าที่ต้องเป็นหัวหน้า (ดูแลปกครอง)
...อ่านต่อ
เกิดเป็นคนมันต้องสู้  สู้ด้วยการทำความดี  อยู่ที่ไหนก็ตายเหมือนกัน  สู้ก็ตาย  ไม่สู้ก็ตาย จะตายเมื่อไรก็ไม่รู้  เราต้องสู้
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร