ยายก็เป็นอย่างนี้ รักความสะอาด ความมีระเบียบเรียบร้อย ยายสอนตัวเองเป็นหมด


สาธุชนท่านหนึ่งมากราบขอให้คุณยายช่วย  เพราะต้องไปทำงานที่แห่งใหม่  ซึ่งมีหน้าที่ต้องเป็นหัวหน้า (ดูแลปกครอง)
...อ่านต่อ
เกิดเป็นคนมันต้องสู้  สู้ด้วยการทำความดี  อยู่ที่ไหนก็ตายเหมือนกัน  สู้ก็ตาย  ไม่สู้ก็ตาย จะตายเมื่อไรก็ไม่รู้  เราต้องสู้
...อ่านต่อ
ลูกศิษย์วัดมาขอธรรมะจากคุณยาย  ท่านจึงสอนว่า...ไม่ว่าใครจะว่ายาย  เถียงยาย  หรือทะเลาะกับยาย จะเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิด
...อ่านต่อ
การนั่งธรรมะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดใน ชีวิต เราต้องคิดอยู่เสมอว่า ต้องเข้าถึงธรรมให้ได้ เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญจริง ๆ
...อ่านต่อ
คนเราเกิดมาแล้ว  ต้องสร้างความดี  ยายสั่งสมความดีไว้ทีละเล็กละน้อย  ทำไปเรื่อย ๆ  อย่างสม่ำเสมอ   ไม่มีความอยากเด่น
...อ่านต่อ
เราต้องเข้ากับคนให้ได้  เขาไม่พูดด้วย  เราก็พูดกับเขา  เดี๋ยวเขาก็พูดกับเราเอง  พวกที่หยิ่งคิดกันว่า  พวกข้าก็แน่
...อ่านต่อ
 เกิดเป็นคนอย่าย่อท้อ  จะทำอะไรก็รีบๆ ทำ เดี๋ยวแก่จะทำไม่ไหว ยายเป็นคนขยันทำโน้น ทำนี่ ทำทั่วทั้งวัด พักนิดๆ หน่อยๆ
...อ่านต่อ
ยายรักบุญอย่างเดียวเลย  เพราะว่าบุญเป็นที่พึ่ง  และเป็นสิ่งที่ทำให้สำเร็จทุกอย่าง  ในสิ่งที่เราปรารถนา สารพัดนึก
...อ่านต่อ
ถ้าเราอยากเป็นอย่างยาย  ต้องขยันนะ  อย่าเป็นคนขี้เกียจ  ต้องพยายามอบรมตัวเราเองอยู่เรื่อยๆ พยายามสอนตัวเราเอง
...อ่านต่อ
ยายรักบุญอย่างเดียวเลย  เพราะว่าบุญเป็นที่พึ่ง  และเป็นสิ่งที่ทำให้สำเร็จทุกอย่าง  ในสิ่งที่เราปรารถนา  บุญเป็นเหมือนแก้ว
...อ่านต่อ
ยายมองการณ์ไกล  คนเราตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้  เอาไปได้แต่บุญกับบาป  ตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ ให้เราทำแต่ความดี
...อ่านต่อ
คนเราเกิดมาแล้ว ต้องสร้างความดี ยายสั่งสมความดีไว้ทีละเล็กน้อย ทำไปเรื่อยๆ อย่างสม่ำเสมอไม่มีความอยากเด่นอยากดังเข้ามาเจือปน
...อ่านต่อ
เราเกิดมาเป็นมนุษย์ดีที่สุด  ไม่มีอะไรจะดีเท่ามนุษย์นะคะ ประเดี๋ยวก็วัน  ประเดี๋ยวก็คืน  ประเดี๋ยวก็ปี
...อ่านต่อ
 ยายมองการณ์ไกล  คนเราตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้  เอาไปได้แต่บุญกับบาป  ตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ 
...อ่านต่อ
 ทั่วแสนโกฏิจักรวาล  อนันตจักรวาล  ไม่มีใครช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้หรอก  นอกจากธรรมะเท่านั้น เกาะธรรมะให้แน่น ๆ
...อ่านต่อ
ยังหนุ่มยังแน่น  รีบโกย  รีบพาย  ตลาดจะวาย  สายบัวจะเน่าเราต้องรีบโกย  รีบพายนะ  ใครจะพร่องก็ช่างเขา
...อ่านต่อ
 ยายมองตัวเอง  มองให้ทะลุ  เข้าใจตัวเองอย่างชัดเจน  มองตั้งแต่หยาบก่อนว่า  เป็นอย่างไร มองให้เข้าใจทีเดียว
...อ่านต่อ
 ช่วยคนอื่นได้  ต้องมีบุญมาก ยายสงสารคน  อยากจะช่วยเหลือคน  คนที่จะช่วยคนอื่นได้
...อ่านต่อ
 คนที่สร้างวัด  ย่อมได้บุญมากเพราะทำให้คนที่มาอยู่ มาใช้ได้รับความสุขสบาย   ตราบใดที่วัดยังอยู่  อาคารแต่ละหลังยังไม่พังทลาย
...อ่านต่อ
คนเราจะหนีสิ่งที่ตนเองทำไว้ไม่ได้  จะวิ่งหนีบุญ  ก็หนีไม่พ้น  จะวิ่งหนีบาป  ก็หนีไม่พ้น เพราะทั้งบุญและบาปติดที่ศูนย์กลางกายของเรา
...อ่านต่อ
  เมื่อเราเข้าวัดเพื่อหวังสร้างบารมีให้เต็มเปี่ยม  ก็ต้องทำจริง ๆ  จัง ๆ  จึงจะไปตลอดรอดฝั่งได้ ยายอยากให้ทุกคน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร