ยายก็เป็นอย่างนี้ รักความสะอาด ความมีระเบียบเรียบร้อย ยายสอนตัวเองเป็นหมด


ยายมองการณ์ไกล  คนเราตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้  เอาไปได้แต่บุญกับบาป  ตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ ให้เราทำแต่ความดี
...อ่านต่อ
คนเราเกิดมาแล้ว ต้องสร้างความดี ยายสั่งสมความดีไว้ทีละเล็กน้อย ทำไปเรื่อยๆ อย่างสม่ำเสมอไม่มีความอยากเด่นอยากดังเข้ามาเจือปน
...อ่านต่อ
เราเกิดมาเป็นมนุษย์ดีที่สุด  ไม่มีอะไรจะดีเท่ามนุษย์นะคะ ประเดี๋ยวก็วัน  ประเดี๋ยวก็คืน  ประเดี๋ยวก็ปี
...อ่านต่อ
 ยายมองการณ์ไกล  คนเราตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้  เอาไปได้แต่บุญกับบาป  ตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ 
...อ่านต่อ
 ทั่วแสนโกฏิจักรวาล  อนันตจักรวาล  ไม่มีใครช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้หรอก  นอกจากธรรมะเท่านั้น เกาะธรรมะให้แน่น ๆ
...อ่านต่อ
ยังหนุ่มยังแน่น  รีบโกย  รีบพาย  ตลาดจะวาย  สายบัวจะเน่าเราต้องรีบโกย  รีบพายนะ  ใครจะพร่องก็ช่างเขา
...อ่านต่อ
 ยายมองตัวเอง  มองให้ทะลุ  เข้าใจตัวเองอย่างชัดเจน  มองตั้งแต่หยาบก่อนว่า  เป็นอย่างไร มองให้เข้าใจทีเดียว
...อ่านต่อ
 ช่วยคนอื่นได้  ต้องมีบุญมาก ยายสงสารคน  อยากจะช่วยเหลือคน  คนที่จะช่วยคนอื่นได้
...อ่านต่อ
 คนที่สร้างวัด  ย่อมได้บุญมากเพราะทำให้คนที่มาอยู่ มาใช้ได้รับความสุขสบาย   ตราบใดที่วัดยังอยู่  อาคารแต่ละหลังยังไม่พังทลาย
...อ่านต่อ
คนเราจะหนีสิ่งที่ตนเองทำไว้ไม่ได้  จะวิ่งหนีบุญ  ก็หนีไม่พ้น  จะวิ่งหนีบาป  ก็หนีไม่พ้น เพราะทั้งบุญและบาปติดที่ศูนย์กลางกายของเรา
...อ่านต่อ
  เมื่อเราเข้าวัดเพื่อหวังสร้างบารมีให้เต็มเปี่ยม  ก็ต้องทำจริง ๆ  จัง ๆ  จึงจะไปตลอดรอดฝั่งได้ ยายอยากให้ทุกคน
...อ่านต่อ
ยายสร้างบารมี  มุ่งหวังไปนิพพาน  เมื่อปราบมารหมดแล้ว ถ้ายังไม่หมด  ยายก็ไม่ยอมเข้านิพพาน ยายนึกถึงบุญ
...อ่านต่อ
 คุณย่าท่านหนึ่งอายุ ๘๐ ปี  เป็นผู้ใหญ่ใจบุญ  มีลูก  ๕  คน  มากราบเรียนคุณยายว่า  ลูกชายคนเล็กไม่เชื่อฟัง  
...อ่านต่อ
ยายนึกถึงความตาย จึงได้ทอดกฐิน  ทอดผ้าป่า ยายคิดว่า  เวลามันไม่รอ   เดี๋ยววัน  เดี๋ยวคืน  เดี๋ยวพรุ่ง  ไม่รู้จะตายเมื่อไร
...อ่านต่อ
ทำสมาธิ  สัมมาอะระหัง  ก็ได้บุญแล้ว  การได้ธรรมกายไม่ใช่ของง่าย ๆ ใจเรามันวิ่งไปทั่วรอบโลก  ต้องดึงมันเข้ามา
...อ่านต่อ
  ยายเป็นห่วงบุญ  ไม่ห่วงใคร  ในตัวเรามีดวงบุญ  กับดวงบาป  เราต้องสร้างบุญของเราให้มาก ๆ  ยายสู้ทุกอย่าง  มีอะไรเกิดขึ้น  ยายดู  แก้ปัญหาไม่ถอย  
...อ่านต่อ
เกิดเป็นคนมันต้องสู้  สู้ด้วยการทำความดี  อยู่ที่ไหนก็ตายเหมือนกัน  สู้ก็ตาย  ไม่สู้ก็ตาย  จะตายเมื่อไรก็ไม่รู้
...อ่านต่อ
คนเราเกิดมาแล้ว  ต้องสร้างความดี  ยายสั่งสมความดีไว้ทีละเล็กละน้อย  ทำไปเรื่อย ๆ  อย่างสม่ำเสมอ   ไม่มีความอยากเด่น
...อ่านต่อ
 ตั้งแต่ยายเข้าวัดมา  มีคนดูถูกมากมาย  แต่ที่ยายก้าวขึ้นมาได้ขนาดนี้  ก็เพราะทำอะไรทำจริงยายคิดแต่จะเอาธรรมะ
...อ่านต่อ
 ยายไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรคที่มาขวางหน้า  เมื่อจะต้องทำอะไร  ยายจะมานะ  บุกบั่น  ยายจะพยายามทุกวิถีทาง
...อ่านต่อ
การทำบุญ  ต้องทำให้ตลอดรอดฝั่ง  การทำบุญไม่ตลอดรอดฝั่ง  ชีวิตก็จะตกต่ำ เราต้องอธิษฐานว่า..
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร