ยายก็เป็นอย่างนี้ รักความสะอาด ความมีระเบียบเรียบร้อย ยายสอนตัวเองเป็นหมด


 ต้องพยายามหาบุญให้มาก ๆ  เวลานี้ยายต้องนึกถึงบุญ  เอาบุญประคองทุกอย่าง  ไม่เช่นนั้นก็อยู่อย่างมีความสุขไม่ได้
...อ่านต่อ
บุญในอดีตเรามีมากหรือน้อย  จะส่งผลให้เป็นไป  ในปัจจุบันนี้  ถ้าบุญในอดีตเราทำมา  ๑๐  ก็ส่งผล  ๑๐  ทำมา  
...อ่านต่อ
ยายยึดบุญเป็นใหญ่ ยายรักบุญ รักบุญมากที่สุด เพราะบุญช่วยยายได้ คนยังมีกิเลส เดี๋ยวก็ดีบ้าง เดี๋ยวก็ร้ายบ้าง
...อ่านต่อ
เราต้องคิดให้ดีว่า ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ชาติสุดท้ายที่เราจะมีโอกาสแก้ไขตัวเรา
...อ่านต่อ
เหตุการณ์ต่าง ๆ มีดี มีเสีย โลกเราก็เป็นอย่างนี้มานานแล้ว บางช่วงก็ยินดี ร่าเริง บางช่วงทุกข์ เครียด
...อ่านต่อ
ทำสมาธิ สัมมาอรหัง ก็ได้บุญแล้ว การได้พระธรรมกายไม่ใช่ของง่าย ๆ
...อ่านต่อ
ในชีวิตของเรา ต้องมีความเพียรที่จะนั่งธรรมะให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป สมัยก่อน ยายยังไม่เห็นธรรมะ
...อ่านต่อ
เมื่อยายอยู่ดุสิต ยายจะสวมขันธ์ของกายทิพย์ ยายจะคอยเฝ้าดู การสร้างบารมีของทุกๆคน
...อ่านต่อ
เกิดเป็นคน อย่าย่อท้อ จะทำอะไรก็รีบ ๆ ทำ เดี๋ยวแก่มาจะทำไม่ไหว ยายเป็นคนขยัน
...อ่านต่อ
คนเราจะทำอะไรก็ตาม ขอให้ทำให้จริง ดูแต่ยาย ความรู้ก็ไม่มี ปริญญาก็ไม่ได้ มีแต่จริงอย่างเดียว ยายยังสร้างวัดได้
...อ่านต่อ
กว่าจะได้เกิดมาเป็นคนน่ะ ยากนะ เกิดมาแล้วก็ให้ทำบุญเยอะ ๆ มีมากก็ทำมาก
...อ่านต่อ
เกิดเป็นคนมันต้องสู้ สู้ด้วยการทำความดี อยู่ที่ไหนก็ตายเหมือนกัน สู้ก็ตาย ไม่สู้ก็ตาย
...อ่านต่อ
เวลาทำบุญอะไรก็ตาม ยายสอนให้ว่า..เกิดมาทุกยุคทุกสมัย ขอให้ปราศจากคนพาล
...อ่านต่อ
เกิดมาเป็นคนนี่ โชคดีที่สุดแล้ว เราเกิดมาก็เพื่อ...มาสร้างความดี มาหากำไรใส่ตัว
...อ่านต่อ
คนมีบุญมากปกครองคนมีบุญน้อย ค่อย ๆ ชวนกันดึงกันไป เพราะคนมีบุญน้อยไปเองไม่ได้
...อ่านต่อ
ทำแต่กรรมดี ให้เราสร้างแต่กรรมดี สิ่งที่ไม่ดีให้ภพชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย
...อ่านต่อ
คนเราจะหนีสิ่งที่ตนเองทำไว้ไม่ได้ จะวิ่งหนีบุญ ก็หนีไม่พ้น จะวิ่งหนีบาป ก็หนีไม่พ้น
...อ่านต่อ
It is the natural condition of the world to have both the good and the bad...เหตุการณ์ต่าง ๆ มีดี มีเสีย
...อ่านต่อ
ยายนึกถึงความตาย จึงได้ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า ยายคิดว่า...เวลามันไม่รอ
...อ่านต่อ
ยายมองตัวเอง มองให้ทะลุ เข้าใจตัวเองอย่างชัดเจน มองตั้งแต่หยาบ
...อ่านต่อ
เกิดมาแล้ว จะเป็นอะไรก็ช่าง มีฐานะอย่างไรก็ช่าง จะอย่างไรเราก็ทนเอา เราเกิดมาแล้วนี่ จะไเปลี่ยนแปลง
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร