พิธีตักบาตร และปฏิบัติธรรม ในวันวิสาขบูชา วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ( วันพระขึ้น15 ค่ำ เดือน 6 ) ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีถวายหนังสือธรรมะ บาลี นักธรรม ทางก้าวหน้า ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 2 วัดพระธรรมกาย วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
...อ่านต่อ
พิธีตักบาตร พิธีบูชาข้าวพระ ในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีบุพเปตพลี ครั้งที่ 150 ร่วมอุทิศบุญให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว และสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ( วันพระ แรม 14 ค่ำ เดือน 5 ) ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีอุปสมบทสามเณรเตรียมสถาบันธรรมชัย รุ่นที่ 21 ณ โบสถ์พระไตรปิฏก วัดพระธรรมกาย วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2567
...อ่านต่อ
พิธีมุทิตาสักการะพระสังฆาธิการ ผู้ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ปีพุทธศักราช 2567 วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
การสัมมนา World Peace Inner Peace : Lord Buddha 's Social Doctrine to resolve Global Issues ณ อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ วัดพระธรรมกาย วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567
...อ่านต่อ
คณะสงฆ์และสาธุชนร่วมใจกัน สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร ครบ 6,315,808,080 จบ และจุดประทีปแปรอักษร ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวาระ "ฉลองอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย" ณ ลานธรรม มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ "ฉลองอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย" พิธีถวายไทยธรรม คณะสงฆ์ 10,000 กว่าวัดทั่วประเทศ ในวันคุ้มครองโลก วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีขอขมามอบผ้าไตร ในโครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรมหลวงพ่อธัมมชโย พ.ศ.2567 โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่51 (ภาคฤดูร้อน) โครงการบวชพระนานาชาติ AEC และ WAB รุ่นผู้บริหาร(รุ่นที่2) ณ ลานธรรม พระมหาธรรมกายเจดีย์ วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2567
...อ่านต่อ
พิธีทอดผ้าป่าสมทบ มหาสังฆทาน 10,000 วัด ทั่วไทย วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 7 เมษายน พ.ศ.2567 ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 1 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีบรรพชาสามเณร โครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ศูนย์อบรมวัดพระธรรมกาย วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2567
...อ่านต่อ
พิธีบูชาข้าวพระ ในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีขอขมามอบผ้าไตร โครงการบรรพชาสามเณร ศูนย์อบรมวัดพระธรรมกาย ณ วัดพระธรรมกาย วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2567
...อ่านต่อ
พิธีร่วมบุญบรรพชาสามเณร 5,000 รูป ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยาย สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567
...อ่านต่อ
พิธีบูชาข้าวพระ ในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีตักบาตร ในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายฯ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีฉลองชัยสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ครบ 6,152,001,250 จบ ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย วันเสาร์ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
...อ่านต่อ
พิธีเวียนประทักษิณและจุดมาฆประทีป ในวันมาฆบูชา เสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีมอบโล่วัชรเกียรติยศ โครงการตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (World-PEC) ต่างประเทศ ครั้งที่ 17 ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 1 วัดพระธรรมกาย ในวันมาฆบูชา เสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
...อ่านต่อ
พิธีถวายรางวัล Guinness World Records "สถิตินั่งสมาธิและร่วมลงชื่อเพื่อสร้างสันติภาพโลก ด้วยจำนวนคนที่มากที่สุดในโลก" ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย วันมาฆบูชา เสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล