กิจกรรมงานบุญ และ พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มุ่งสู่ ๕๕,๕๕๕,๕๕๕ จบ วันที่ ๖-๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธียกคานมงคลวัดพระธรรมกายสิงคโปร์ วันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกายสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
...อ่านต่อ
กิจกรรมงานบุญ และ พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มุ่งสู่ ๕๕,๕๕๕,๕๕๕ จบ วันที่ ๑-๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีถวายภัตตาหารและกองทุนการศึกษา วันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หอฉันคุณยายฯ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีตักบาตรคณะสงฆ์ ๒๙๕ รูป วันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ถนนสุขสบาย อาคารร้อยปีคุณยายฯ
...อ่านต่อ
โครงการรักวัด รักศีล ๕ วัดเมตารางค์ ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐
...อ่านต่อ
กิจกรรมงานบุญ และ พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มุ่งสู่ ๕๕,๕๕๕,๕๕๕ จบ วันเสาร์ที่ ๒๗-๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ.2560 พระภิกษุสามเณรธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน 120 รูป ฝึกฝนอบรมตนตามหลักพุทธวิธี ธรรมยาตราจาก อบต คลองสาม ถึง วิหารคด 11
...อ่านต่อ
งานทำบุญฉลองครบ ๕ ปี ณ ธุดงคสถานลุ่มน้ำฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
...อ่านต่อ
พิธีอุปสมบทหมู่สามเณร โครงการเตรียมสถาบันธรรมชัย(DCI) วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เขตจอมทอง กรุงเทพมหานครฯ
...อ่านต่อ
พิธีวันทาเจดีย์ และกิจกรรมงานบุญถวายจตุปัจจัย ในโครงการอุปสมบทหมู่สามเณร เตรียมสถาบันธรรมชัย(DCI) วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
...อ่านต่อ
กิจกรรมงานบุญ และ พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มุ่งสู่ ๕๕,๕๕๕,๕๕๕ จบ วันเสาร์ที่ ๒๒-๒๖ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีอุปสมบทหมู่พระภิกษุธรรมทายาท ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่นพิเศษ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
...อ่านต่อ
พิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาท ในโครงการอบรมธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน รุ่นพิเศษ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
...อ่านต่อ
พิธีตัดปอยผมและปลงผม ธรรมทายาท รุ่นพิเศษ วันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ อาคารร้อยปีคุณยายฯ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท วันอาทิตย์ที่ ๒๓ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีตักบาตรสามเณร โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ ๖ วันอาทิตย์ที่ ๒๓ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
กิจกรรมงานบุญวันคุ้มครองโลก และ พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ครบ ๔๖,๔๖๔,๖๔๖ จบ วันเสาร์ที่ ๒๒ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
วันคุ้มครองโลก วันเสาร์ที่ ๒๒ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบำรุงวัดพระธรรมกาย ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐) ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
กิจกรรมงานบุญภาคสาย และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบำรุงวัดพระธรรมกาย ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐)
...อ่านต่อ
กิจกรรมงานบุญ และพิธีตักบาตรพระภิกษุสามเณร วันคุ้มครองโลก วันเสาร์ที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ.2560
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง