โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่นครบรอบ ๑๐๐ ปี ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
...อ่านต่อ
พิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดครั้งที่ ๓ เนื่องในวันธรรมชัย วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีถวายยารักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยาย 
...อ่านต่อ
พิธีปุพพเปตพลี สาธุชนร่วมถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน อุทิศบุญกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับ ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ
...อ่านต่อ
พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท รุ่น วันธรรมชัย วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย 
...อ่านต่อ
กิจกรรมงานบุญ และ พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มุ่งสู่ ๑๒๙,๑๒๙,๑๒๙ จบ ณ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีตักบาตรย้อนวันวาน วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
ตักบาตรวันแม่ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีตัดปอยผม ปลงผม นาคธรรมทายาท โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท รุ่น วันธรรมชัย วันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม พ-ศ-๒๕๖๐ ณ วิหารคด วัดพระธรรมกาย จ-ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีถวายมหาสังฆทาน ๑-๐๐๐ วัด ทั่วประเทศ ปีที่ ๑๘- พิธีถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ๔
...อ่านต่อ
พิธีทอดผ้าป่า กลั่นแผ่นดิน เพื่อสถาปนาสถานที่สักการะพระมงคลเทพมุนี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ต จ.ภูเก็ต
...อ่านต่อ
มีคณะสงฆ์และผู้นำองค์กรพุทธเข้าร่วมประชุมกว่า 24 ประเทศ 500 รูป/คน ณ มหาวิทยาลัยพุทธธรรม ประเทศมาเลเซีย
...อ่านต่อ
วันที่ 31 กรกฎาคม พศ.2560 ณ ห้างทวีกิจคอมเพล็กซ์ จังหวัดสระบุรี
...อ่านต่อ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล "บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร"
...อ่านต่อ
คณะคุณครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร รวม 544 จบ
...อ่านต่อ
พุทธศาสนิกชนชาวเมียนมาร์ เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
...อ่านต่อ
กิจกรรมงานบุญ และ พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มุ่งสู่ ๑๒๓,๔๕๖,๗๘๙ จบ ณ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ลานพระราชวังดุสิต วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
...อ่านต่อ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ปฏิบัติธรรมและแสดงพระธรรมเทศนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพระธรรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
...อ่านต่อ
พิธีสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง