๑.พิธีมุทิตาสักการะผู้สอบผ่าน เปรียญธรรม ๙,๖,๓ ประโยคและบาลีศึกษา ๙,๖ ๒.พิธีปวารณาถวายจตุปัจจัยแด่พระบวชใหม่ ๓.พิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคล ถวายแด่วัดทั่วประเทศ ๔.พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ๑ ล้านจบ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
๑.พิธีตัดปอยผม โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติรุ่นที่ ๑๔ ๒.พิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคล เพื่อถวายวัดทั่วประเทศ
...อ่านต่อ
โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย วันเสาร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคล เพื่อถวายวัดทั่วประเทศ และกิจกรรมงานบุญ ระหว่างวันที่ ๖-๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
งานบุญอาทิตย์ต้นเดือน วันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
คณะสงฆ์ ๑๕๐ รูป ถวายกำลังใจเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และร่วมหล่อเทียนพรรษามหามงคล ถวายแด่วัดทั่วประเทศ วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
วันที่ ๒๘ มิถุนายน-๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
กิจกรรมงานบุญ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
กิจกรรม ธุดงค์ธรรมชัย ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
ตักบาตรฉลองพระบวชใหม่ ๕๐๐ รูป ส่งเสริมศีลธรรมสถาบันครอบครัว วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีบรรพชาธรรมทายาทรุ่นอุดมศึกษาปี ๒๕๕๙ วันเสาร์ที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีอุปสมบทธรรมทายาทรุ่นอุดมศึกษาปี ๒๕๕๙ วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดมงคลพุการาม และวัดสว่างภพ จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
วันรวมพลังปกป้องพระพุทธศาสนา 16 มิถุนายน พ.ศ.2559 วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีบรรพชาอุปสมบทพระพี่เลี้ยงรุ่นเข้าพรรษา วันเสาร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดมงคลพุการาม ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
กิจกรรมธุดงค์ธรรมชัย วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙
...อ่านต่อ
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี วันจันทร์ที่ 6-7 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ขออธิษฐานบารมีถวายแด่หลวงพ่อธัมมชโย หายอาพาธโดยเร็วพลัน
...อ่านต่อ
กิจกรรมธุดงค์ธรรมชัย วันที่ ๒๗-๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙
...อ่านต่อ
วิสาขบูชา ประเทศมองโกเลีย วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙
...อ่านต่อ
ปัจจุบันแม้ว่าอินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลก แต่ถึงกระนั้น ชาวมุสลิมก็ได้ให้การยอมรับพระพุทธศาสนาว่าเป็น รากฐานของอารยธรรมอันเก่าแก่ของตน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง