เพิ่มกำลังใจ สบายผ่อนคลาย ปลื้มบุญ ทำหน้าที่ต้นบุญ ติดตามพ่อ เกิดมาสร้างบารมี


วิสาขบูชา...เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน วิสาขบูชา...เป็นวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
ไกลสุดไกล สุดปลายรุ้ง ดวงตาน้อยน้อยมุ่งมองไปแสนไกล เด็กน้อยเอย เจ้าฝันเจ้าใฝ่
...อ่านต่อ
กว่าจะมีคนที่ดีๆ ซักคน ยอมอุทิศตนเพื่อคนส่วนใหญ่
...อ่านต่อ
Let’s come together to open the new world era
...อ่านต่อ
Let’s come together to open the new world era
...อ่านต่อ
โปรดฟังคำแม่ก่อน อย่าเพิ่งทอดถอนใจ ลูกจะรักแม่สักแค่ไหน
...อ่านต่อ
มาสร้างชีวิตให้เป็นมงคล มีความสุขล้นด้วยมงคลชีวิต
...อ่านต่อ
สิ่งที่มีอยู่ในตัวมารดา ยากจักหาสิ่งใดมาเทียบได้ นึกถึงแม่ในคราใด ฉันสุขใจตลอดเวลา
...อ่านต่อ
อยู่ในครรภ์มารดา ฉันนอนหลับตาฝันดี อบอุ่นราวกับมี ปุยสำลีห่อหุ้มกาย
...อ่านต่อ
มาสร้างชีวิตให้เป็นมงคล มีความสุขล้นด้วยมงคลชีวิต ท่องและจำเอาไปใช้ให้เป็นนิจ มงคลชีวิต 38 ประการ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร