เราต้องหยุดนิ่งสนิท เห็น จำ คิด รู้ หยุดสนิทเป็นจุดเดียวกันที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7


คุณพุทธเจ้าครอบฟ้า  จักรวาล ใดเล่าจักเปรียบปาน  เทียบได้
...อ่านต่อ
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ จงหมั่นสำรวมไว้ อย่าพลั้ง
...อ่านต่อ
“บุญ” เป็นบ่อเกิดแห่งความสุข และความสำเร็จในชีวิตของเรา ทุกระดับเลย ตั้งแต่ระดับปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้า
...อ่านต่อ
วันพรุ่งนี้ขึ้นอยู่กับวันนี้ หากทำดีก็ต้องดีซิลูกเอ๋ย
...อ่านต่อ
ร่างกายเราเสื่อมได้ ลูกเอย อย่าเล่นจนเพลินเลย นะเจ้า
...อ่านต่อ
เอาจริงหยุดนิ่งให้ ตลอดเทียว ทิ้งทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียว หยุดสู้
...อ่านต่อ
ทาน...ทำให้ รวย ศีล...ทำให้ สวย หล่อ ภาวนา...ทำให้ ฉลาด มีปัญญา
...อ่านต่อ
รัก กายธรรมล่วงพ้น สิ่งใด ลูก หากหยุดนิ่งไซร้ ถึงได้
...อ่านต่อ
ช่วงชีวิตที่ผ่านมา ก่อนที่เราจะได้มาเข้าวัด ปฏิบัติธรรม ได้มาศึกษาคำ สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราอาจเคยดำเนินชีวิตผิดพลาดกันมา ทั้งทางกาย วาจา ใจ ซึ่งทุกการกระทำล้วนมีผลเป็นวิบากกรรมทั้งสิ้น
...อ่านต่อ
ลูกก็ต้องหยุดไว้ กลางกาย หมั่นแกอย่าดูดาย ลูกแก้ว
...อ่านต่อ
จะประกอบอาชีพอะไรต้องเลือกให้ดี สัมมาอาชีวะหรือมิจฉาอาชีวะ เราต้องศึกษากันเสียก่อน
...อ่านต่อ
ทัพพีทองของพ่อรู้รสแล้ว นํ้าแกงแก้วรสชาติขนาดไหน
...อ่านต่อ
ดวงธรรมต้องรักษ์ใว้ อย่าหาย หยุดนิ่งอย่างสบาย นั่นไซร้
...อ่านต่อ
ทุกๆ สิ่งมีอยู่แล้วในกลางกาย แม้อารมณ์สบายที่กำลังแสวงหา
...อ่านต่อ
ทุกคนในโลก ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะต้องเดินทางไปสู่ปรโลกด้วยกันทุกคน ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยง หรือปฏิเสธได้เลย แม้ว่าจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตาม ซึ่งปรโลกนั้นมีทางไปอยู่ ๒ ทาง คือ สุคติ กับ ทุคติ
...อ่านต่อ
มีผู้มีบุญหลายท่าน ไม่ว่าจะอยู่ระดับไหนก็ตาม ชนชั้นล่าง ชั้นกลาง ชั้นสูง ถ้าไม่เคยหมั่นนึกถึงบุญ หรือไม่รู้จักหลักสูตรของชีวิตก่อนเดินทางไปสู่ปรโลกว่า ถ้าใจใสไปดี ใจหมองไปไม่ดี (ไปอบาย)
...อ่านต่อ
เราคงนึกไม่ถึงว่า อดีตที่ผ่านมา ในภพชาติก่อน ๆ นั้น เราเคยทำบาปอกุศลไว้มากน้อยเพียงใด ซึ่งมันเป็นระเบิดเวลาของชีวิต
...อ่านต่อ
ตื่นนอนต้องนิ่งไว้   กลางกาย มั่นศึกษ์วิชช์ธรรมกาย ใฝ่รู้
...อ่านต่อ
ชีวิตในปรโลก ถ้ามีบุญมากก็ไปมีความสุขในสุคติโลกสวรรค์มาก บางท่านท่องเที่ยวอยู่ในโลกสวรรค์เลย คือจากสวรรค์ชั้นหนึ่งไปชั้นสอง สองไปสาม ไปสี่ ไปห้า ไปหก หกแล้วย้อนลงมาใหม่ หลายเที่ยวก็มี เที่ยวเดียวก็มี อย่างนี้เขาเรียกว่า ท่องอยู่ในสวรรค์
...อ่านต่อ
ถ้าใครใจใส...ก็ไปสุคติโลกสวรรค์ ถ้าใครใจหมอง...ก็ไปอบาย
...อ่านต่อ
ชีวิตในสังสารวัฏ มีแต่บุญกับบาปเท่านั้นที่คอยพัดผันชีวิตเราให้เป็นไปในเรื่องราวต่าง ๆ มีกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นยิ่งกว่ากฎเหล็กทั้งหลายในโลก ที่คอยบังคับบัญชาสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายอยู่
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร