เราต้องหยุดนิ่งสนิท เห็น จำ คิด รู้ หยุดสนิทเป็นจุดเดียวกันที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7


ถ้าลูกเข้าถึงพระธรรมกายจริง ๆ หยุดสนิทสมบูรณ์จริง ๆจึงจะทำวิชชาได้เหมือนคุณยายอาจารย์ฯ
...อ่านต่อ
ทำพื้นฐานให้แน่นนะ ปรับพื้นฐานให้นิ่ง หยุดนิ่งให้สมบูรณ์เลย
...อ่านต่อ
หยุดแรกต้องจับจุดให้ได้ ต้องทำให้ได้ ต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพราะฉะนั้น ต้องผูกจิตสำนึกในตัวเองให้มั่น
...อ่านต่อ
ต้องตั้งใจนั่งธรรมะกันนะ การนั่งธรรมะไม่ยากหรอก เพราะรู้ตัวเองอยู่แล้วว่าติดตรงไหน รู้ตัวแล้วก็ต้องปรับ
...อ่านต่อ
หยุดเริ่มต้นที่จุดเล็ก ๆ ใส สว่างเรื่อยมาเลย ทุกขั้นตอน ต้องมีความสุข
...อ่านต่อ
ให้ทุกคนปล่อยใจ ปล่อยวางทุกสิ่ง ทุก ๆ อย่าง อย่างเบาสบาย ดื่มกินความสุข จากการปฏิบัติธรรมไปเรื่อย ๆ
...อ่านต่อ
ลูก ๆ ทุกคนมีบุญบารมีเก่า ที่เคยได้สั่งสมกันมาไว้ดีแล้ว และเข้าถึงธรรมะภายในกันได้ทุก ๆ คน
...อ่านต่อ
ถ้านิ่งแน่นจริง ๆ จะมีความปีติและภาคภูมิใจมาหล่อเลี้ยงตลอดเวลา มีความภาคภูมิใจด้วยตัวของเอง
...อ่านต่อ
ถ้าหากนั่งมาถึงจุดที่หยุดนิ่งได้ ไม่ว่าวัยจะต่างกันแค่ไหน จะรู้ว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัยไหนเลย
...อ่านต่อ
ต้องมีความสุขเป็นฐานในทุก ๆ ประสบการณ์ภายในอย่างนี้เรียกว่า “ถูกหลักวิชชา”
...อ่านต่อ
ถ้าลูกนิ่งจริง ๆ ความสุข ความบริสุทธิ์ จะต้องมาพร้อมกันเลย ถ้าไม่มีความบริสุทธิ์ ความสุขก็ไม่เกิด สิ่งนี้สัมพันธ์กันนะ
...อ่านต่อ
นโยบาย คือ ให้ทุกคนต้องทำอย่างสบาย ๆ “สบาย” หมายถึง ทำให้ใจผ่อนคลาย
...อ่านต่อ
ใจตั้งมั่นอย่างมีความสุข ทิ้งทุกอย่าง ปล่อยวางทุกสิ่ง นิ่งอย่างเดียว ทิ้งทุกอย่าง ไม่ให้มีอะไรเหนี่ยวรั้ง
...อ่านต่อ
ถ้าหากนั่งมาถึงจุดที่หยุดนิ่งได้ ไม่ว่าวัยจะต่างกันแค่ไหน ลูกจะรู้ว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัยไหนเลย
...อ่านต่อ
ลูกต้องตั้งใจฝึกให้ดี ให้ถามตัวเองก่อนว่า “ทิ้งทุกอย่าง ปล่อยวางทุกสิ่งจริงไหม
...อ่านต่อ
ลูกมีบุญมากที่ได้เห็นดวง เห็นองค์พระ รักษาดวง องค์พระเอาไว้
...อ่านต่อ
เวลานั่งปฏิบัติธรรม ต้องนั่งให้ถึงจุดที่มีความสุข ความบริสุทธิ์ ถึงจะถูกหลักวิชชา
...อ่านต่อ
ลูกต้องนิ่งอย่างเดียว อย่าไปตั้งใจจนเกินไป ทำอย่างสบาย ๆ แบบสนุก ๆ
...อ่านต่อ
ลูกวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายอย่างสบาย ๆ นิ่ง นุ่ม เบา สบาย ๆ ผ่อนคลาย ถ้าลูกมาถึงจุดที่นิ่งแล้ว
...อ่านต่อ
“ทิ้งทุกอย่าง ปล่อยวางทุกสิ่ง นิ่งอย่างเดียว” สำคัญนะ สำคัญตรงที่จะทำให้เราไปถึงภารกิจที่กำลังจะตั้งใจทำให้เกิดประโยชน์แก่ตัวลูกและชาวโลก
...อ่านต่อ
เส้นทางมีอยู่สายเดียวคือ ทางสายกลาง เส้นทางนี้ให้มีแต่นิ่งอย่างเดียว ลูกจับหลักได้แล้วว่า “หยุดเป็นตัวสำเร็จ”
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร