เราต้องหยุดนิ่งสนิท เห็น จำ คิด รู้ หยุดสนิทเป็นจุดเดียวกันที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7


เรื่องการสร้างบารมี เราต้องทำให้ครบทุกอย่าง
...อ่านต่อ
ถ้าหากชาตินี้ เราเกิดมาร่ำรวย มียศถาบรรดาศักดิ์ มีอำนาจวาสนาก็อย่าเพิ่งชะล่าใจ อย่าลิงโลดใจ อย่าประมาทในการดำเนินชีวิต
...อ่านต่อ
 โลกมนุษย์เป็นโลกแห่งการสร้างบารมี ไม่ใช่โลกแห่งการเสวยผลบุญ เสวยสุข เราต้องเกิดมาสร้างบารมี สร้างความดีให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไปให้ใช้ทุกอนุวินาทีที่ยังมีชีวิตอยู่สร้างบุญสร้างบารมีให้เต็มกำลังไปเลย
...อ่านต่อ
ทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้ ล้วนมีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ เกิดมาเพื่อมุ่งความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ
...อ่านต่อ
สมบัติพระศาสนา…ต้องช่วยกันรักษาเอาไว้ ภาพกิจกรรมที่เป็นกุศลจะติดที่กลางตัวของเราจะมาฉายให้เราดู ให้เราเห็น ตอนเวลาจำเป็นคือ ในช่วงสุดท้ายของชีวิตเรา
...อ่านต่อ
บางคนไม่เคยทำ หน้าที่กัลยาณมิตรเลย เพราะมีความรู้สึกว่า เราก็หนึ่งในหงสา ไม่ใช่ที่สองในตองอู ไม่เคยไปขอใคร อย่างเราต้องมีพร้อม คือ มีความรู้สึกว่า เรากำลังไปขอเขา
...อ่านต่อ
เตี่ยเป็นสมาชิกสมาคมต่าง ๆ อยู่หลายสมาคม แล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่ ท่านชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ
...อ่านต่อ
สั่งสมบุญเข้าไป สร้างไปเรื่อย ๆ ยิ่งลำเค็ญ... ยิ่งสร้างหนักเข้าไปอีก
...อ่านต่อ
ถ้าตอนมีชีวิตอยู่ เราสร้างบุญกุศลเอาไว้ บุญก็จะนำเราไปสู่สุคติภพ
...อ่านต่อ
เราจะต้องสร้างความดี ให้ยิ่งกว่าทุกปีที่ผ่านมา ทั้งทาน ศีล ภาวนา
...อ่านต่อ
เราต้องไม่ประมาทในการสร้างบารมี อย่าคิดว่าทำ บุญมาเยอะแล้ว “ขอพักก่อน”
...อ่านต่อ
การนึกถึงบุญบ่อย ๆ ไม่ใช่การค้ากำ ไรเกินควร เพราะไม่มีใครเสียหาย
...อ่านต่อ
Trick หรือเคล็ดลับของการทำ บุญ มีอยู่นิดเดียวเท่านั้น คือ ต้องใจใส ๆ
...อ่านต่อ
การทำบุญอย่าดูเบานะ ต้องทำให้ถูกหลักวิชชา อย่าหงุดหงิด ขุ่นมัว ทั้งก่อนทำ กำลังทำ และหลังจากทำแล้ว
...อ่านต่อ
พญามารจะกันสมบัติได้อีกอย่างคือ เขาเอาความตระหนี่ซึ่งเป็นธาตุสำเร็จมาปิดมาบังช่องทางที่จะให้สมบัติมาถึงตัวเรา ตัดสายสมบัติได้ด้วยความตระหนี่ ทั้งตัด ทั้งปิด ทั้งบังให้มาไม่ถึงเลย ตัดด้วย ปิดด้วย บังด้วยสารพัด
...อ่านต่อ
พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ พระผู้ปราบมาร ท่านได้กล่าวกับอุปัฏฐากของท่านว่า
...อ่านต่อ
เราอยากได้บุญมาก...ก็ทำมาก อยากได้บุญปานกลาง...ก็ทำปานกลาง
...อ่านต่อ
ความสมบูรณ์พร้อมของชีวิต คือ ถึงพร้อมด้วย รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ จะเกิดขึ้นได้
...อ่านต่อ
บุญที่เราทำในวันนี้ จะติดไปในภพเบื้องหน้า ติดไปหลายชาติ ให้เราสมบูรณ์ไปด้วยสมบัติทั้งสาม มนุษยสมบัติ ทิพยสมบัติ นิพพานสมบัติ
...อ่านต่อ
ต้องช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาให้สืบทอดกันต่อไปนะ นี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลย
...อ่านต่อ
“วันพระ” ให้ไปเข้าวัดใกล้บ้านเรานะ ไปฟังธรรม ปฏิบัติธรรม แล้วก็บำเพ็ญบุญ ทำอย่างนี้ให้เป็นเรื่องปกติเลย แล้วพาลูกหลานตัวเล็ก
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร