เราต้องหยุดนิ่งสนิท เห็น จำ คิด รู้ หยุดสนิทเป็นจุดเดียวกันที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7


ประสบการณ์ภายในที่เกิดขึ้น จะเป็นแบบไหนก็ตาม ไม่ว่าจะตัวขยาย
...อ่านต่อ
ไม่มีกำแพง : การปฏิบัติธรรม ให้เราทำความรู้สึกว่า
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร