เราต้องหยุดนิ่งสนิท เห็น จำ คิด รู้ หยุดสนิทเป็นจุดเดียวกันที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7


ยังแข็งแรงกันอยู่ ต้องนั่งธรรมะกันให้เต็มที่ ตั้งใจฝึกใจให้ละเอียด ให้ใจอยู่กับธรรมะ รับบุญไปใจก็ต้องปลื้ม
...อ่านต่อ
ดูแลสุขภาพให้ดีช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยน กายมนุษย์หยาบสำคัญนะจ๊ะ พญามารกลัวกายมนุษย์หยาบ กลัวกายมนุษย์หยาบที่ซ้อน
...อ่านต่อ
ฝึกกันไป ฝึกใจให้หยุดนิ่ง เรากำลังฝึกกันอยู่ ไม่ช้าหรอก เหมือนจะช้านะ แต่ไม่ช้า เราไม่ใช่ถอยหลังกลับนะ แต่เรากำลังย้ำพื้นฐานตรงนี้ให้คม
...อ่านต่อ
ใจใสใจสบาย เป็นใจที่บริสุทธิ์สะอาดปราศจากความขุ่นข้องหมองใจ เป็นใจที่ไม่ติดในเรื่องราวต่าง ๆ ทั้งคน สัตว์ สิ่งของ
...อ่านต่อ
ลูก ๆ ยังแข็งแรงอยู่ ต้องรีบขวนขวายลุยนั่งธรรมะกันให้เต็มที่ อย่าเอาความแข็งแรงไปทำอย่างอื่นที่ไม่เป็นบุญเป็นกุศล
...อ่านต่อ
นั่งกันดีมั้ย? ใครนั่งแล้วมีความสุขบ้าง? ลูกต้องเอาตรงนี้ให้ได้ก่อน หยุดแรกตรงนี้สำคัญ ต้องหยุดให้ได้สมบูรณ์จริง ๆ
...อ่านต่อ
เรายังอยู่ในวัยที่แข็งแรง ให้รวบรวมความบริสุทธิ์ที่เราทำผ่านมา เอามาประมวลรวมกันในคืนนี้ เอาให้บริสุทธิ์ที่สุดเลย
...อ่านต่อ
เริ่มต้นจากจุดที่ง่าย จุดที่คล่องและสบาย ให้ใจนิ่ง ๆ นุ่ม ๆ ทำใจใส ๆ เดี๋ยวได้ ประคองใจของเราให้ต่อเนื่อง ไม่ช้าหรอกลูก
...อ่านต่อ
ถ้าหยุดได้สมบูรณ์จะชัด ใส สว่าง สำคัญที่หยุดแรก ดูเหมือนช้าแต่จริง ๆ แล้วไม่ช้า เดี๋ยวจะเร็ว จะเห็นความอัศจรรย์
...อ่านต่อ
รวมใจของเราหยุดนิ่ง นุ่ม เบาสบายไปในกลางของกลาง นิ่งในนิ่งเข้าไปเรื่อย ๆ อย่างสบาย ๆ มีความสุข ความบริสุทธิ์ ชัด ใส สว่าง
...อ่านต่อ
เราต้องเป็นพระให้ได้ เพราะวิชชาธรรมกายเป็นวิชชาของพระ ซึ่งจะเรียนวิชชานี้ต้องเรียนด้วยพระธรรมกาย จะเป็นพระได้ก็ต้องอาศัยหยุดกับนิ่งอย่างเดียว
...อ่านต่อ
ความสุขจะเกิดขึ้นเมื่อใจหยุดนิ่งสนิทสมบูรณ์ จะได้ไม่มีอารมณ์มาผสม เพราะฉะนั้นต้องฝึกไปเลย วันใดที่ลูกได้อารมณ์ สุข เฉย
...อ่านต่อ
 เดี๋ยวเราเอาให้ละเอียดเลยนะจ๊ะ ปล่อยทิ้งทุกสิ่ง ใจเราจะเป็นอิสระ จะเป็นตัวของเราเอง แต่ก็ไม่ได้มีมานะทิฐิ
...อ่านต่อ
ใจเป็นธาตุสำเร็จ ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ทุกอย่างสำเร็จด้วยใจ แต่จะสำเร็จได้ มันต้องเอาใจมาอยู่ในตำแหน่งแห่งความสำเร็จ 
...อ่านต่อ
ด้วยอานุภาพแห่งบุญที่เราได้นำปัจจัย นี้มาเปลี่ยนเป็นทองคำ เพื่อหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ ด้วยความเคารพเลื่อมใส 
...อ่านต่อ
อธิษฐานหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ ให้มันเต็มองค์ให้ได้ นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ ท่านเอาเราไว้กลางกายท่านอยู่แล้ว
...อ่านต่อ
ให้นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ นึกอย่างเบาๆสบายๆ ให้ใจเราหยุดในหยุด นิ่งในนิ่ง นิ่งๆ นุ่มๆ เบาๆ สบายๆ 
...อ่านต่อ
วางใจให้หยุดนิ่ง นุ่ม เบาสบาย ทำใจให้ใส ๆ เกลี้ยง ๆ ชัด ใส สว่าง มีความสุข ความบริสุทธิ์ ชัด ใส สว่าง เข้ากลางคล่องว่องไว
...อ่านต่อ
เราจะรู้แจ้งเห็นแจ้งได้ก็ต้องนิ่งแน่น จะนิ่งแน่นได้ก็ต้องปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิต ปล่อยให้หลุดจากกายหยาบเข้าไปเลย
...อ่านต่อ
ปล่อยวาง ทิ้งทุกสิ่ง ให้หลุดไปเลย อธิษฐานให้แตกฉานในวิชชาธรรมกาย รู้ญาณแม่นยำ ตรงไปตามความเป็นจริง 
...อ่านต่อ
ประโยชน์อย่างน้อยที่สุดของการฝึกใจหยุดนิ่ง คือ ทำให้เราได้เข้าถึงความสุขในปัจจุบันทันใด ซึ่งจะเป็นความสุขที่แท้จริง 
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร