จงเก็บรักษาไว้ไห้ดี เมื่อมีอุปสรรคอันใดเกิดขึ้น น้อมระลึกถึงบูญ จงตั้งจิตอธิฐานเอาเถิด


คงไม่มีของขวัญล้ำค่าใดๆ จะนำมาซึ่งความปีติภาคภูมิใจมาสู่หลวงพ่อ เท่ากับได้เห็นลูกๆ เข้าถึง "พระธรรมกาย"
...อ่านต่อ
หลังผ่านวันงานธรรมะคุ้มครองโลก ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ พระภิกษุสามเณร และเหล่าสาธุชน ต่างพร้อมใจกัน
...อ่านต่อ
การได้มาร่วมหล่อองค์พระอีกครั้ง เพื่อตอกย้ำผังสำเร็จที่จะได้กายมหาบุรุษ ให้หนาแน่นยิ่งขึ้น
...อ่านต่อ
การปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงธรรมกาย เป็นสุดยอดแห่งมหากุศล และสามารถทำให้ปุถุชน
...อ่านต่อ