รวมนิทานชาดกพร้อมภาพประกอบสีสดใส ข้อคิดจากชาดก นิทานชาดกภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน

รูปนิทานชาดกนกพิราบกับกาเจ้าเล่ห์ กโปตกชาดก ว่าด้วยความเป็นผู้มีใจโลเล

นิทานชาดก : kapotaka Jataka The story about the harm of being vacillating Page 2

page 2 The End

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง 

kapotaka Jataka

The story about the harm of being vacillating

 

picture :    pongpang
paint :    pupay

 

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง  kapotaka Jataka  The story about the harm of being vacillating

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง  kapotaka Jataka  The story about the harm of being vacillating

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง  kapotaka Jataka  The story about the harm of being vacillating

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง  kapotaka Jataka  The story about the harm of being vacillating

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง  kapotaka Jataka  The story about the harm of being vacillating

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง  kapotaka Jataka  The story about the harm of being vacillating

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง  kapotaka Jataka  The story about the harm of being vacillating

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง  kapotaka Jataka  The story about the harm of being vacillating

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง  kapotaka Jataka  The story about the harm of being vacillating

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง  kapotaka Jataka  The story about the harm of being vacillating

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง  kapotaka Jataka  The story about the harm of being vacillating

page 2 The End

Copyright © Dhammakaya Foundation. All rights reserved. 
    
The reference of this story: The Jataka Book written by Phra Bhavanaviriyakhun. 

 


 

นิทานชาดกภาษาอังกฤษเรื่อง 

kapotaka Jataka

The story about the harm of being vacillating


The motive of the Lord Buddha’s recollection of this story can be summarized as follows:


....In the Buddha time, there was a monk with a nature of capriciousness. With such nature, he inconstantly practised meditation, resulting in achieving no meditative attainment. His fellow monks, therefore, brought him to see the Lord Buddha. After being questioned by the Lord, he admitted of being fickle in practice. 

.....The Lord Buddha kindly employed the knowledge of insight to recollect the monk’s previous life and told the monk that, ‘in one of your previous life times, because of your vacillating habit, you caused yourself being killed and your best friend having no alternative but to leave his residence.’ The Lord, so, took the opportunity referring to the story of Kapotaka as described in the above details. 


     
:The inspirations drawn from the story of this Jataka:
 
.....1. We should develop a habit of training ourselves to be a steadfast person; do not allow our mind oscillating to the rise and fall of our own temperament. Whenever you set your mind to do any goodness, do it with unyielding spirit, or else, you are considered being good for nothing. 

.....2. In association with good friends, we should listen to their well-wished advices, considering it and taking it into practice. 

.....3. Once seeing our own shortcomings or any inappropriate behaviour, we should quickly make them up and develop the appropriate conducts to replace because if becoming our habit trait, it will be carried with us to the next rebirth. 

.....4. Those harming the individual who has given them the helping hand are considered being incomparably evil and contemptible. We should avoid befriending this kind of people. 

 

 

นิทานชาดก เรื่องเดียวกันหน้าอื่นๆ
คำค้น :: นิทานชาดก มิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรม แต่นิทานชาดก คือ เรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นิทานธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีนิทานภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน คลิปนิทาน การ์ตูนสุภาษิต ให้ศึกษา เพื่อให้เป็น นิทานเยาวชน นิทานเด็ก นิทานสอนใจ นิทานคุณธรรมเพื่อจรรโลงจิตใจ ผู้ศึกษาให้รักในคุณงามความดี นิทา,นิทานชาดก,นิทานชาดกพร้อมรูปภาพประกอบ,นิทาน, นิทานชาดก, นิทานไทย, นิทานธรรมะ, นิทานธรรมะไทย, นิทานเด็ก, คุณธรรม, การ์ตูนธรรมะ, การ์ตูนไทย, การ์ตูนภาพ, การ์ตูนช่อง, การ์ตูนนิทาน, การ์ตูนเด็ก, การ์ตูนสีขาว, นิทานธรรมะออนไลน์, นิทานธรรมะสอนคุณธรรม พระโพธิสัตว์,นิทานชาดกออนไลน์,นิทานชาดกเรื่องสั้น,นิทานชาดก หมายถึง,นิทานชาดกและคติสอนใจ,นิทานสองภาษา,นิทานสำหรับเด็ก,นิทานก่อนนอน
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล