img{ max-width:100%; height:auto; }

MV เพลงตะวันธรรม เพลงฮิต เนื้อเพลงออนไลน์

เพลงฮิต เนื้อเพลง เนื้อร้อง

เพลง ผู้ได้โอกาส

 

เพลงผู้ได้โอกาส

เพลง ผู้ได้โอกาส

ใครจะโชคดีเช่นดั่งตัวเรา
ตั้งแต่ยังเยาว์ได้บวชสร้างบารมี
เป็นเทือกเถาเหล่ากอพระชินสีห์
ปลื้มปีติยินดีทุกวินาทีที่ผ่านไป

เราคือผู้มีบุญผู้ได้โอกาส
เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ตั้งแต่เยาว์วัย
บวชเป็นสามเณรศึกษาธรรมวินัย
ยึดมั่นพระรัตนตรัยไปสู่ทางนิพพาน

เราคือความหวังของโลกใบนี้
ที่จะช่วยชี้หนทางแห่งความชื่นบาน
ดั่งดาราพรายฉายแสงยามรัตติกาล
ความมืดมนอนธกาล ก็พลันมลายหายไป

เราคือผู้มีบุญผู้ได้โอกาส
เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ตั้งแต่เยาว์วัย
บวชเป็นสามเณรศึกษาธรรมวินัย
ยึดมั่นพระรัตนตรัยไปสู่ทางนิพพาน

เกิดมาจากไหนก็ไม่สำคัญ
ให้มาเร็วพลันแล้วบวชทันใด
เป็นสามเณรหน่อเนื้อเชื้อไข
ขององค์พระจอมไตร ก็ภาคภูมิใจไปนิรันดร!

เป็นสามเณรหน่อเนื้อเชื้อไข
ขององค์พระจอมไตร ก็ภาคภูมิใจไปนิรันดร

 

 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*