ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการบวชรุ่นบูชาธรรมพระเทพญาณมหามุนี วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 16 มีค. พ.ศ.2555

กำหนดการบวชพระ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาท
รุ่น บูชาธรรม 68 ปี พระเทพญาณมหามุนี วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2555
และวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2555

 

 เวลา พิธีกรรม 
 06.15 น.  พิธีเวียนประทักษิณ รอบมหาธรรมกายเจดีย์
 08.00 น.  พิธีขอขมาและมอบผ้าไตร ณ ห้องแก้วสารพัดนึก
 08.40 น.  พิธีขอบรรพชา ณ ห้องแก้วสารพัดนึก
 10.30 น.   พิธีถวายบาตร ณ ห้องแก้วสารพัดนึก
วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2555
 13.30 - 18.20 น.  พิธีอุปสมบท ณ พระอุโบสถ วัดพรธรรมกาย 


 หมายเหตุ:  ห้องแก้วสารพัดนึก อยู่ ชั้น 2 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

คลิกที่นี่ เพื่อดูแผนผังวัดพระธรรมกาย 
(มหาธรรมกายเจดีย์ = หมายเลข 4, ห้องแก้วสารพัดนึก = หมายเลข 2, พระอุโบสถ = หมายเลข 14)

คลิกที่นี่ เพื่อดูแผนที่การเดินทางมาวัดพระธรรมกาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล