ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ ดอกไม้บาน เดือนกันยายน - ตุลาคม 56

วันที่ 23 กย. พ.ศ.2556

โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ ดอกไม้บาน ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่าน
ร่วมพักกาย พักใจ หยุดนิ่งภายใน เพื่อค้นพบความสุขง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง
ในสถานที่อันเป็นสัปปายะ เหมาะแก่การเข้าถึงธรรม ทั้ง 3 แห่ง 

 

ปฏิบัติธรรมพนาวัฒน์

สวนพนาวัฒน์ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

รุ่นที่ 445    ระหว่างวันที่     8 - 14 ก.ย. 2556

รุ่นที่ 448     ระหว่างวันที่   13 - 19 ต.ค. 2556

รุ่นที่ 449     ระหว่างวันที่   20 - 26 ต.ค. 2556

การเดินทางไป  วันอาทิตย์ ลงทะเบียนเพื่อขึ้นรถ เวลา 16.00 น. ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริเวณช้างเอราวัณ
                รถออกเวลา 18.00 น. กรุณาเดินทางมาถึงจุดออกรถ ก่อนเวลา รถออก อย่างน้อย 30 นาที 
การเดินทางกลับ   วันเสาร์ ออกเดินทางเวลา 16.30 น. ถึงวัดวันอาทิตย์เวลาประมาณ 05.30 น.
 

ปฏิบัติธีรรมภูเรือ

 สวนป่าหิมวันต์ จ.เลย

รุ่นที่ 473     ระหว่างวันที่   1  -  7 ก.ย. 2556
รุ่นที่ 474     ระหว่างวันที่   8 - 14 ก.ย. 2556
รุ่นที่ 475     ระหว่างวันที่   22 - 28 ก.ย. 2556
รุ่นที่ 476     ระหว่างวันที่   29 ก.ย. - 5 ต.ค. 2556
รุ่นที่ 477     ระหว่างวันที่   13 - 19 ต.ค. 2556
รุ่นที่ 478     ระหว่างวันที่   20 - 26 ต.ค. 2556


 

การเดินทางไป  วันอาทิตย์ ลงทะเบียนเพื่อขึ้นรถ เวลา 12.00 น. ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริเวณช้างเอราวัณ
                รถออกเวลา 13.00 น. กรุณาเดินทางมาถึงจุดออกรถ ก่อนเวลา รถออก อย่างน้อย 30 นาที 
การเดินทางกลับ   วันเสาร์ ออกเดินทางเวลา 10.00 น. ถึงวัดวันอาทิตย์เวลาประมาณ 19.00 น.
 

World Peace Valley (เขาใหญ่) จ.นครราชสีมา

รุ่นที่ 50     ระหว่างวันที่   1 - 6 ก.ย. 2556
รุ่นที่ 51     ระหว่างวันที่   8 -13 ก.ย. 2556
รุ่นที่ 52     ระหว่างวันที่   22 - 27 ก.ย. 2556


 

การเดินทางไป  วันอาทิตย์ ลงทะเบียนเพื่อขึ้นรถ เวลา 15.00 น. ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริเวณช้างเอราวัณ
                รถออกเวลา 17.00 น. กรุณาเดินทางมาถึงจุดออกรถ ก่อนเวลา รถออก อย่างน้อย 30 นาที 
การเดินทางกลับ   วันศุกร์ ออกเดินทางเวลา 15.00 น. ถึงวัดวันอาทิตย์เวลาประมาณ 17.30 น.
 

**ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์   083-540-4636,   083-540-4638   และ   02-831-1130 ถึง 3 

 

>> คลิกที่นี่ ดูตารางปฏิบัติธรรมดอกไม้บาน เดือนสิงหาคม <<

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร