วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 40 กุมภาพันธ์ ปี 2549

ฉบับที่ 40 กุมภาพันธ์ ปี 2549
ขณะนี้อยู่ในช่วงเปิดเทอมใหม่ บรรยากาศทุกอย่างยังสดใส มีน้องใหม่เข้ามาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มากมาย บรรยากาศในรั้วมหาวิทยาลัยสำหรับน้องใหม......อ่านต่อ
แม้คองโกจะมั่งคั่งไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่ป่าเขตร้อน เพชร ทองคำ ไปจนถึงปิโตรเลียม แต่ประเทศผู้ส่งออกเพชรรายต้น ๆ ของโลกแห่งนี้......อ่านต่อ
สุเมธดาบสได้ตรวจตราดูว่าเมื่อมีบุญเป็นเสบียงในการเดินทางไกล และได้อัตภาพเป็นมนุษย์แล้ว ทำไมจึงยังไปไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์และยังมีกิเลส อาสวะเกาะติดแน่นอยู่ ก็ได้เห็นว่า สาเหตุมาจากมนุษย์ยังหลงติดอยู่ในเหยื่อล่อของพญามาร คือ เบญจกามคุณ ......อ่านต่อ
อาตมาไม่อยากใช้คำว่า เด็กติดเกมเพราะบางทีผู้ใหญ่ก็ติดเหมือนกัน ถามว่าทำไมถึงติดเกม เป็นเพราะธรรมชาติของคนชอบรสแห่งชัยชนะ ชอบความสำเร็จ รู้สึกพึงพอใจในความสำเร็จ ในชัยชนะ แต่ในชีวิตจริงการจะเอาชนะอะไรสักอย่างเป็นเรื่องยาก ไม่ว่าเรื่องการเรียนหรือการงาน ในชีวิตจริงไม่ง่าย เพราะมีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้มากมาย ......อ่านต่อ
ความจริงที่กำลังปรากฏในปัจจุบันนี้ก็คือ......อ่านต่อ
เขาได้ฝึกสมาธิ แล้วชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไป......อ่านต่อ
“นมัสเต” คือ คำทักทายของชาวเนปาล เหมือนคำว่า “สวัสดี” ของไทย หลายคนคงรู้จักประเทศเนปาลในฐานะดินแดนในอ้อมกอดแห่งขุนเขาหิมาลัย ......อ่านต่อ
พระราชภาวนาวิสุทธิ์จึงได้สถาปนา DMC "สื่อสีขาว" โดยมุ่งหวังที่จะนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า มาช่วยดับความเร่าร้อนในจิตใจของชาวโลก ......อ่านต่อ
การทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสามเณร นับเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยมาตั้งแต่โบราณ ......อ่านต่อ
วันนี้ลูกทุกคนมาเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนา มาช่วยกันร่วมสถาปนามหา รัตนวิหารคดอีกวาระหนึ่ง ให้ลูกทุกคนปลื้มปีติใจว่า เราคือผู้หนึ่งที่เป็นบุคคลสำคัญ ในการบุกเบิกสถาปนามหารัตนวิหารคด......อ่านต่อ
ตั้งแต่หลวงพ่อยังเล็ก ๆ อยู่ ก็เห็นเวลาพระท่านออกบิณฑบาต เดินเป็นแถวไปตามคันนาบ้าง ตามทางเกวียนในหมู่บ้านบ้าง แล้วต่อมามีถนน มีรถยนต์ พระท่านก็เดินริม ๆ ถนน ออกบิณฑบาต ......อ่านต่อ
ปีใหม่ปีนี้ พุทธศักราช ๒๕๕๓ ล่วงเข้าปีที่ ๓ ของโครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ภาพมหาปีติเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า และยังมุ่งมั่นก้าวต่อไป ......อ่านต่อ
"สมัยนั้นโบสถ์ยังเป็นเนินดินอยู่ ข้างโบสถ์ก็ยังไม่มีอะไรเลย" พระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญฺโญ พระมหาเถระรุ่นบุกเบิกของวัดพระธรรมกายได้เมตตาย้อนบรรยากาศการสร้างวัดให้ฟัง ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ