หน้าแรก กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
ฉบับที่ ๑๖ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗


..........................................................................................................................................


ปฏิทินทอง
เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา
พระราชภาวนาวิสุทธิ์
(หลวงพ่อธัมมชโย)

       หลวงพ่ออยากให้ลูกทุกคนได้หันกลับมาพิจารณาตัวเราดูว่า ตลอดปี พ.ศ.๒๕๔๖ ที่ผ่านมา ตั้งแต่วันต้นปีจนถึงวันสุดท้ายของปี เราได้ใช้เวลา ๓๖๕ วัน เพื่อการสร้างบารมีให้ครบถ้วนบริบูรณ์ ...

..........................................................................................................................................


หลักการสร้างวัดพระธรรมกายของคุณยายฯ
เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา
พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ
(หลวงพ่อทัตตชีโว)

         หลวงพ่อได้เล่าให้พวกเราฟังถึงเรื่องประวัติวัดพระธรรมกาย มาเป็นลำดับๆ ว่า ในการสร้างวัดพระธรรมกายนั้น...

..........................................................................................................................................


คุณยายอยู่ที่ไหนก็เป็นที่รักของทุกคน
โดย : พระรังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก
       หลวงพี่ขอบรรยายธรรม ประวัติคุณธรรม และสิ่งที่คุณยายได้บอกได้สอนหลวงพี่ ตามที่เคยได้ยินได้ฟังมาด้วยตัวเอง ...
..........................................................................................................................................


หลวงพ่อตอบปัญหา
"ทำอย่างไร...จึงจะใช้เงินเป็น
"
โดย พระภาวนาวิริยคุณ
       หลายๆ คน ทั้งๆ ที่เงินเดือนก็สูง รายได้ก็มาก แต่พอสิ้นเดือนทีไร กลับไม่พอใช้สักที จากสถิติพบว่า สาเหตุเกิดจากการใช้เงินไม่ถูกวิธี ทำอย่างไรจึงจะใช้เงินเป็น?...
..........................................................................................................................................


จุดเปลี่ยนชีวิต
"อวสานชีวิตราตรี"
โดย ธัน ธนวรรธ

        ฟ้า : รังสิมา แสงฤทธิ์
        ปูมหลัง : คิดฆ่าตัวตาย..!!
        ปัจจุบัน : เลิกอบายมุข หันหลังให้กับชีวิตกินเที่ยวกลางคืน
        นั่งสมาธิวันละ ๒-๔ ชม. มาวัดทุกอาทิตย์
        หน้าที่การงานดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
...

..........................................................................................................................................


สามแสนปลื้ม
ลืมไม่ลง คงไม่ลืม ปลื้มทุกชาต

         การปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงธรรมกาย เป็นสุดยอดแห่งมหากุศล และสามารถทำให้ปุถุชนคนธรรมดา กลายเป็นพระอริยบุคคลได้

..........................................................................................................................................


ธุดงค์ปีใหม่ พ.ศ.๒๕๔๗
สร้างความใส ส่งความสุข

         ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ ปีแห่งความ คล่องแคล่วว่องไว ปีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างในบ้านเมืองเรา...

..........................................................................................................................................


โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์
พิธียกแคลดดิ้งประดิษฐานเชิงลาด

         วันนี้เป็นวันสำคัญ ที่มีความหมายต่อชีวิตของพวกเราและชาวโลกอีกวาระหนึ่ง ที่เราพร้อมใจ กันมาอัญเชิญแคลดดิ้งแผ่นสุดท้าย...

..........................................................................................................................................


เทคอนกรีตปิดยอดโดม อาคาร ๖๐ ปี พระราชฯ

         ปีเก่าผ่านไป ปีใหม่ผ่านมา ได้เพียง ๑๑ วัน โอกาสแห่งการสั่งสมบุญ บารมีของลูกพระราชฯ หลานคุณยายก็เกิดขึ้น อีกครั้งหนึ่ง ...

..........................................................................................................................................


โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์
พิธีเทคอนกรีตปิดยอดโดมอาคารภาวนา

         วันนี้เป็นวันบุญใหญ่ที่พิเศษอีกวาระหนึ่ง ที่ลูกทุกคนได้มาพร้อมเพรียงกันประกอบพิธีเทคอนกรีตปิดยอดโดม อาคาร ๖๐ ปี

..........................................................................................................................................


สถาปนาหอฉัน และสืบสานวัฒนธรรมคุณยาย

         เมื่อหลายปีก่อน ในงานบุญใหญ่ และพิธีบูชาข้าวพระทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน ลูกหลาน คุณยายที่มาร่วมงานบุญ...

..........................................................................................................................................


โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์
พิธีเปิดม่านมงคลสถาปนาหอฉันคุณยายอาจารย์ฯ

         วันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในชีวิตของพวกเราทุกๆ คน ที่เราได้มาร่วมกันประกอบพิธีเปิดม่านมงคลสถาปนาหอฉันคุณยาย...

..........................................................................................................................................


เรื่องผี ผี ผี
ในทรรศนะโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

        วันนี้เรามาศึกษาเรื่องผี ผี กัน เพราะผี ก็คืออดีตมนุษย์ มีภพภูมิอยู่ใกล้เคียงกับมนุษย์มาก แต่เป็นภพซ้อนภพ...

..........................................................................................................................................


นโยบาย ๓ ป. โปรด ปราม ปราบ
พระธรรมเทศนาพระราชภาวนาวิสุทธิ์
(หลวงพ่อธัมมชโย)

        กิจกรรมเทเหล้า-เผาบุหรี่ สิ่งไม่ดี ต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้ หมดสิ้นไปจากโลก ...

..........................................................................................................................................


รวยทันควัน...รอดทันตา

        ปฏิบัติได้ธรรมะแล้ว นึกอะไร มันจะสมความปรารถนาทุกอย่าง อยากจะทำบุญอะไรก็ได้ทำ ทำบุญแล้วไม่มีวันหมด ...

..........................................................................................................................................
อ่านฉบับย้อนหลัง (ปีปัจจุบัน)=> | ม.ค. |
อ่านฉบับย้อนหลัง (พ.ศ.๒๕๔๖)=> | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
 
วารสาร "อยู่ในบุญ"
 
เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 ๑. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม
เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
 ๒. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
 ๓. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
 ๔. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
 ๕. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป

 

แนะนำติชมเว็บไซต์   [email protected]  

ขอเรียนเชิญผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมสนับสนุนวารสาร "อยู่ในบุญ" โปรดติดต่อที่ฝ่ายโฆษณา กองสื่อธรรมะ สำนักสื่อสารองค์กร คุณปราณี ชัยผดุง โทร. 08-6771-2268 สมัครสมาชิก โทร. 02-831-1784
www.kalyanamitra.org