วีดีโอ ธรรมะ .Mp4

วีดีโอ ธรรมะ VDOแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP4) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone , android และอุปกรณ์อื่นๆ

ค้นหา
รวมชาดก 500 ชาติ

รวมชาดก 500 ชาติ

 

รวมการ์ตูนชาดก 500 ชาติ ประกอบภาพพร้อมเสียงเล่าเรื่อง สนุก ได้สาระ ข้อคิด คติสอนใจจากชาดก 500 ชาติ

ชาดก คือ เรื่องราวหรือชีวประวัติในอดีตชาติของพระโคตมพุทธเจ้า คือ สมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่ พระองค์ทรงนำมาเล่าให้พระสงฆ์ฟังในโอกาสต่าง ๆ เพื่อแสดงหลักธรรมสุภาษิตที่พระองค์ทรงประสงค์ เรียกเรื่องในอดีตของพระองค์นี้ว่า ชาดก ชาดกเป็นเรื่องเล่าคล้ายนิทาน บางครั้งจึงเรียกว่า นิทานชาดก

 

 
รวมชาดก 500 ชาติ

วีดีโอรายการธรรมะ อัลบั้ม รวมชาดก 500 ชาติ

สามารถดูได้ทันที หรือ ดาวน์โหลดเก็บไว้ดูภายหลัง

คุณภาพของสื่อ :
45 15


 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 001 เรื่องเทวธรรมชาดก 
  14:39  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 002 เรื่องเวทัพพชาดก 
  11:23  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 003 เรื่องเวริชาดก 
  10:05  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 004 เรื่องเวฬุกะชาดก 
  15:53  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 005 เรื่องโคธชาดก 
  15:23  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 006 เรื่องโภชาชานียชาดก 
  11:54  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 007 เรื่องโรมชาดก 
  16:34  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 008 เรื่องโลสกชาดก 
  20:24  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 009 เรื่องกโปตกชาดก 
  15:28  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 010 เรื่องกฎาหกชาดก 
  18:57  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 011 เรื่องกณเวรชาดก 
  15:19  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 012 เรื่องกปิชาดก 
  13:48  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 013 เรื่องกลัณฑุกชาดก 
  18:41  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 014 เรื่องกฬายมุฎฐีชาดก 
  10:37  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 015 เรื่องกัจจานิโคตตชาดก 
  15:07  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 016 เรื่องกัจฉปชาดก 
  15:37  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 017 เรื่องกัฏฐหาริชาดก 
  18:26  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 018 เรื่องกัณฑินาชาดก 
  18:34  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 019 เรื่องกัณหชาดก 
  20:34  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 020 เรื่องกันทคลกชาดก 
  12:42  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 021 เรื่องกากชาดก 
  21:18  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 022 เรื่องกากาติชาดก 
  16:29  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 023 เรื่องกามชาดก 
  20:33  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 024 เรื่องกาสาวชาดก 
  18:55  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 025 เรื่องกุกกุฎชาดก 
  15:16  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 026 เรื่องกุกกุรชาดก 
  16:23  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 027 เรื่องกุฏฑาณชาดก 
  15:55  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 028 เรื่องกุณาลชาดก 
  17:32  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 029 เรื่องกุททาลชาดก 
  15:03  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 030 เรื่องกุมภชาดก 
  16:34  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 031 เรื่องกุรุงคมิคชาดก 
  16:22  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 032 เรื่องกูฏวาณิชชาดก 
  13:57  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 033 เรื่องขทิรังคารชาดก 
  20:05  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 034 เรื่องขัลลฏิยชาดก 
  16:34  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 035 เรื่องครหิตชาดก 
  14:31  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 036 เรื่องคังเคยชาดก 
  13:11  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 037 เรื่องคิชฌชาดก 
  17:45  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 038 เรื่องคิริทัตตชาดก 
  14:37  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 039 เรื่องคุณชาดก 
  18:01  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 040 เรื่องจันทกินรีชาดก 
  16:29  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 041 เรื่องจุลลโพธิชาดก 
  20:24  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 042 เรื่องฉัททันตชาดก 
  18:47  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 043 เรื่องชาตาชาดก 
  12:59  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 044 เรื่องตโยธัมมชาดก 
  14:19  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 045 เรื่องตักกบัญฑิตชาดก 
  20:12  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 046 เรื่องติฏฐชาดก 
  16:02  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 047 เรื่องติตติรชาดก 
  17:47  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 048 เรื่องตินทุกชาดก 
  17:13  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 049 เรื่องทิปิชาดก 
  14:45  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 050 เรื่องทีมีติโกสลชาดก 
  22:43  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 051 เรื่องทุททุภายชาดก 
  20:45  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 052 เรื่องนฬปานชาดก 
  18:08  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 053 เรื่องนันทชาดก 
  16:46  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 054 เรื่องนารทชาดก 
  14:45  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 055 เรื่องนิโครธมิคชาดก 
  20:03  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 056 เรื่องปัพพตูปัตถรชาดก 
  18:53  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 057 เรื่องปานียชาดก 
  19:03  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 058 เรื่องปุณณปาติกชาดก 
  12:13  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 059 เรื่องผลชาดก 
  18:16  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 060 เรื่องพกชาดก 
  18:18  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 061 เรื่องพยัคฆชาดก 
  18:25  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 062 เรื่องพระมหาสีลวะชาดก 
  17:21  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 063 เรื่องพันธนโมกขชาดก 
  15:15  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 064 เรื่องพัพพุชาดก_part1 
  15:50  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 065 เรื่องพัพพุชาดก_part2 
  18:11  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 066 เรื่องมโนชชาดก 
  18:14  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 067 เรื่องมฆเทวชาดก 
  14:54  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 068 เรื่องมณิโจรชาดก 
  13:55  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 069 เรื่องมสกชาดก 
  17:04  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 070 เรื่องมหาโมรชาดก 
  18:17  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 071 เรื่องมหาสุวราชชาดก 
  14:57  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 072 เรื่องมหิฬามุขชาดก 
  15:52  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 073 เรื่องมัจฉชาดก 
  14:40  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 074 เรื่องมัจฉทานชาดก 
  17:55  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 075 เรื่องมาตุโปสกชาดก 
  14:41  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 076 เรื่องมาลุตชาดก 
  16:16  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 077 เรื่องมิตตวินทุกขาดก 
  18:34  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 078 เรื่องมุณิกชาดก 
  16:06  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 079 เรื่องมุทุลักขณชาดก 
  17:56  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 080 เรื่องรุกขธรรมชาดก 
  12:23  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 081 เรื่องรุหกชาดก 
  17:58  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 082 เรื่องลฏุกิกชาดก 
  13:16  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 083 เรื่องวลาหกัสสชาดก 
  14:10  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 084 เรื่องวัฏฏกาชาดก 
  13:32  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 086 เรื่องวาตมิคชาดก 
  17:31  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 087 เรื่องวานรินทชาดก 
  18:45  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 088 เรื่องวินีลกชาดก 
  10:41  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 089 เรื่องวีณาถูณชาดก 
  10:41  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 090 เรื่องสกุณาชาดก 
  14:08  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 091 เรื่องสกุณีคติชาดก 
  15:11  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 092 เรื่องสรภชาดก 
  21:35  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 093 เรื่องสสปัณฑิตชาดก 
  20:10  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 094 เรื่องสังวรมหาราชชาดก 
  17:15  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 095 เรื่องสัตติคุมพะชาดก 
  14:27  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 096 เรื่องสัตปัตตชาดก 
  17:01  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 097 เรื่องสัพพทาฐิชาดก 
  13:09  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 098 เรื่องสาเกตชาดก 
  13:46  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 099 เรื่องสาธุศีลชาดก 
  24:04  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 100 เรื่องสาลิยชาดก 
  12:46  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 101 เรื่องสิลานิสังสชาดก 
  20:01  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 102 เรื่องสีหจัมมชาดก 
  14:51  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 104 เรื่องสุวรรณกักกฏชาดก 
  14:35  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 105 เรื่องหริตมาตชาดก 
  15:54  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 106 เรื่องอกตัญญุตาชาดก 
  15:48  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 107 เรื่องอกาลราวิชาดก 
  11:18  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 108 เรื่องอนภิรติชาดก 
  12:21  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 109 เรื่องอปัณณกธรรมชาดก 
  16:20  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 110 เรื่องอภิณหชาดก 
  18:48  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 111 เรื่องอลีนจิตตชาดก 
  14:32  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 112 เรื่องอสัมปทานชาดก 
  15:17  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 113 เรื่องอสาตมนต์ชาดก 
  19:52  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 114 เรื่องอันตชาดก 
  10:58  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 115 เรื่องอัสสกชาดก 
  16:46  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 116 เรื่องอารามทูสกชาดก 
  14:59  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 117 เรื่องอาวาริยชาดก 
  18:11  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 118 เรื่องอินทสมานโคตตชาดก 
  16:03  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd
 • ชาดก 500 ชาติ ตอนที่ 119 เรื่องอุทยชาดก 
  20:11  นาที
  download ลงเครื่อง
  ddd

 31, 57, 85, 103 มีข้อผิดพลาดค่ะ

ตอนที่ 31 กุรุงคมิคชาดก ลงลิงค์ผิดค่ะ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล