วีดีโอ ธรรมะ .Mp4

วีดีโอ ธรรมะ VDOแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP4) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone , android และอุปกรณ์อื่นๆ

ค้นหา
จิตตคฤหบดีมหาเศรษฐีผู้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย

...พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เคยตรัสสอนไว้ ให้เราทำบุญในเนื้อนาบุญด้วยความศรัทธาเลื่อมใส มีความปลื้มใจในบุญนั้น จึงจะมีผลมาก มีอานิสงส์เกินประมาณ เหมือนกับเศรษฐีท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้มีศีลที่สมบูรณ์พร้อม

 
จิตตคฤหบดีมหาเศรษฐีผู้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย

วีดีโอรายการธรรมะ อัลบั้ม จิตตคฤหบดีมหาเศรษฐีผู้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย

สามารถดูได้ทันที หรือ ดาวน์โหลดเก็บไว้ดูภายหลัง

คุณภาพของสื่อ :
6 9


 สาธุ ขอบพระคุณครับ

เคยแปลมาครับ ป.ธ.2

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร