วีดีโอ ธรรมะ VDO

วีดีโอ ธรรมะ VDOแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP4) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดดูได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ค้นหา
พระมหาชนก ผู้ยิ่งด้วยวิริยบารมี ชุดที่ ๒

...พระมหาชนก คือพระชาติหนึ่ง ในทศชาติชาดก หรือพระเจ้า ๑๐ ชาติ ที่พระโพธิสัตว์ของเราทรงบำเพ็ญวิริยบารมีอย่างยิ่งยวด ในระดับที่เอาชีวิตเป็นเดิมพัน ซึ่งจัดเป็นปรมัตถบารมี

 
คะแนนปัจจุบัน : : [ให้คะแนนสื่อ ] บริการสั่งออนไลน์
  ทศชาติชาดก เรื่อง พระมหาชนก ผู้ยิ่งด้วยวิริยบารมี

 • พระมหาชนก ผู้ยิ่งด้วยวิริยบารมี ตอนที่ ๙ 
  10:20  นาที
 • พระมหาชนก ผู้ยิ่งด้วยวิริยบารมี ตอนที่ ๑๐ 
  11:01  นาที
 • พระมหาชนก ผู้ยิ่งด้วยวิริยบารมี ตอนที่ ๑๑ 
  12:10  นาที
 • พระมหาชนก ผู้ยิ่งด้วยวิริยบารมี ตอนที่ ๑๒ 
  12:29  นาที
 • พระมหาชนก ผู้ยิ่งด้วยวิริยบารมี ตอนที่ ๑๓ 
  12:51  นาที
 • พระมหาชนก ผู้ยิ่งด้วยวิริยบารมี ตอนที่ ๑๔ 
  13:23  นาที
 • พระมหาชนก ผู้ยิ่งด้วยวิริยบารมี ตอนที่ ๑๕ 
  13:50  นาที
 • พระมหาชนก ผู้ยิ่งด้วยวิริยบารมี ตอนที่ ๑๖ 
  12:19  นาที

 

กลับสู่หน้าหลัก VDO

แจ้งเสีย

สื่อดีมาก

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร