วีดีโอ ธรรมะ VDO

วีดีโอ ธรรมะ VDOแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP4) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดดูได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ค้นหา
อานิสงส์การจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา

บัณฑิตทั้งหลายในกาลก่อนสั่งสมบุญกุศล สร้างเหตุแห่งการบรรลุธรรม อาทิเลิศด้านทิพยจักษุ หรือ ด้านรัศมีกายสว่างไสวไม่มีประมาณ ด้วยอานิสงส์การจุดประทีปน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้า มีเรื่องราวของบุคคล

 
คะแนนปัจจุบัน : : [ให้คะแนนสื่อ ] บริการสั่งออนไลน์
  อานิสงส์การจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา

 • ๑. พระมังคลพุทธเจ้าผู้มีรัศมีกายหมื่นโลกธาตุ 
  09.45  นาที
 • ๒. พระอนุรุทธเถระผู้มีจักษุทิพย์ 
  11.52  นาที
 • ๓. พระอชิตเถระบูชาพระพุทธเจ้าด้วยกองไฟ 
  09.13  นาที
 • ๔. ปัญจทีปิกาเถรีผู้บูชาด้วยประทีป ๕ ดวง 
  09.56  นาที
 • ๕. พระเอกทีปิยเถระผู้บูชาด้วยประทีปเพียงดวงเดียว 
  10.20  นาที
 • ๖. พระสกุลาภิกษุณีเติมน้ำมันใประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 
  11.24  นาที

 

กลับสู่หน้าหลัก VDO

แจ้งเสีย

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร