หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ที่สุดแห่งธรรมถึงได้ด้วยความเคารพ 1 พุทธคารวตา เคารพในพระพุทธเจ้า หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

TeeSudhangDham.jpg

คำนำ
ปู่ย่าตายายท่านให้ข้อคิดเรื่องความเคารพไว้เตือนสติว่า     “ตระกูลไหน ลูกหลานไม่เคารพพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ไม่เคารพ บรรพบุรุษ ตระกูลนั้นก็ล้มละลาย ถึงจะเป็นตระกูลมหาเศรษฐีมั่งมี ท่วมฟ้า ตระกูลนั้นก็ล้มละลาย แม้จะเป็นตระกูลสูง หรือราชวงศ์กษัตริย์ ถ้าขาดความเคารพเสียแล้ว ราชบัลลังก์ก็ต้องล่มสลาย” 

               เรื่องใหญ่ที่ต้องตระหนักกันให้มากก็คือ ถ้าเราหวังจะให้โลกในยุคที่เรายังมชีวิตอยู่นี้ มีความเจริญรุ่งเรือง มีความสงบสุข มีมิตรภาพ ที่ดีต่อกัน ก็จำเป็นต้องฝึกให้ทุกคนมีความเคารพ

 พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัง ตรัสเตือนไว้เสมอว่า ความเจริญรุ่งเรืองหรือความเสื่อมของคุณงาม ความดีในจิตใจของมนุษย์ ผูกอยู่กับความเคารพที่เขามีต่อการ ประพฤติธรรมทั้งสิ้น หากชาววัดยังหละหลวมเรื่องความเคารพแล้ว อย่าว่าแต่จะเป็นกัลยาณมิตรพาชาวโลกไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมเลย แค่จะปิดนรกเปิดสวรรค์ให้ตนเองและครอบครัวก็ยากแล้ว

ความเคารพเป็นเรื่องใหญ่ เป็นต้นทางให้เกิดการสร้างบารมี จึงนำบทเทศน์ว่าด้วยความเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นความเคารพประการแรกในความเคารพ ๗ ประการ มาจัดพิมพ์เป็นธรรมบรรณาการ โดยให้ชื่อชุดหนังสือว่า “ที่สุดแห่งธรรม ถึงได้ด้วยความเคารพ”  ในวาระวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อทัตตชีโว วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

สารบัญ

บทที่ ๑ ปฐมบทแห่งความเคารพ
รู้จักใจกันก่อน 
ความเคารพคืออะไร ? 
ความมั่นคงของชีวิตขึ้นกับความเคารพ 
ความมั่นคงของรัฐขึ้นกับความเคารพ 
ความมั่นคงของพระพุทธศาสนาขึ้นกับความเคารพ 

บทที่ ๒ พุทธคารวตา เคารพในพระพุทธเจ้า 
พระพุทธเจ้าคือใคร ? 
ทำไมต้องเคารพพระพุทธเจ้า ? 
แสดงความเคารพพระพุทธเจ้าอย่างไร ?

หนังสือที่เกี่ยวข้อง

ที่สุดแห่งธรรมถึงได้ด้วยความเคารพ เล่ม 1

ที่สุดแห่งธรรมถึงได้ด้วยความเคารพ เล่ม 2

ที่สุดแห่งธรรมถึงได้ด้วยความเคารพ เล่ม 3

หนังสือเสียง => https://www.youtube.com/watch?v=_WqArQAOvPk

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf ที่สุดแห่งธรรมถึงได้ด้วยความเคารพ 1 พุทธคารวตา เคารพในพระพุทธเจ้า

ชื่อหนังสือ ที่สุดแห่งธรรมถึงได้ด้วยความเคารพ 1 พุทธคารวตา เคารพในพระพุทธเจ้า
ลำดับเรื่อง : หลวงพ่อทัตตชีโว   จำนวนหน้า 101 หน้า

ขนาดไฟล์ 36MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 36MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 17
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล