ถ้าไม่เผลอในความเสื่อมนั้น ทำอะไรเป็นได้ผลหมด

วันที่ 01 ตค. พ.ศ.2558

ถ้าไม่เผลอในความเสื่อมนั้น ทำอะไรเป็นได้ผลหมด

วาทะธรรมหลวงปู่วัดปากน้ำ วาทะที่ ๔๗ : เห็นความเสื่อมอยู่เสมอ  29 ก.ย. 58  โดย สิงหล

                ถ้าไม่เผลอในความเสื่อมนั้น ทำอะไรเป็นได้ผลหมด เป็นภิกษุสามเณรทำอะไรเป็นได้ผลหมด เล่าเรียนก็สำเร็จ คันถธุระก็สำเร็จ วิปัสสนาก็สำเร็จ ไม่ท้อถอยกันละ ฝ่ายอุบาสก อุบาสิกา ทำนาก็รวยกันยกใหญ่ ทำสวนก็รวยกันยกใหญ่ ทำไร่ก็ร่ำรวยกันยกใหญ่ เป็นคนไม่เกียจคร้านทีเดียว ถ้าว่ารับราชการงานเดือนก็เอาดีใจได้ทีเดียว หรือไม่ว่าหน้าที่อันใดเป็นเอาดีได้ทั้งนั้น  รุ่งเรืองเจริญด้วยกันทั้งนั้น เพราะแกไม่เผลอ แกระวังตัวอยู่เสมอเช่นนี้ แล้วก็ทางชั่วแกไม่ทำทีเดียว   แกเห็นความเสื่อมอยู่เสมอดังนี้ ให้เห็นอยู่อย่างนี้แหละ จึงจะเอาตัวรอดได้ ถ้าไม่เห็นอย่างนี้เอาตัวรอดไม่ได้ ต้องเห็นความเสื่อมอยู่เช่นนี้ ฯ 

 

(กัณฑ์ที่ ๑๕ : ปัจฉิมวาจา  ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๙๗

จากหนังสือมรดกธรรมของหลวงพ่อวัดปากน้ำ

พระมงคลเทพมุนี (สด  จนฺทสโร)

 Total Execution Time: 0.001218048731486 Mins