กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือราวเดือนพฤษภาคม แต่หากตรงกับปีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน วันวิสาขบูชาจะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 7 หรือราวเดือนมิถุนายน
บุคคลแม้มีทรัพย์น้อย แต่มีศรัทธามั่นคง พระอริยเจ้ากล่าวว่า ไม่ใช่คนยากจน แม้จะจนเพราะมีทรัพย์น้อย ก็เป็นความจนชั่วคราว เมื่อขยันประกอบสัมมาอาชีวะ และหมั่นสั่งสมทานกุศลอย่างต่อเนื่อง
(พระลูกชาย: ตัวลูกเคลื่อนเข้าไป มีองค์พระเคลื่อนขึ้นมา ตอนนี้ลูกก็ฝึกเย็นให้พอ นิ่ง ๆ ให้ใจเย็น ๆ) อย่าไปตั้งใจมาก สบาย ๆ ต้องสบาย ไม่สบาย...ไม่ได้ ทำซ้ำ ๆ
หลับตา รวมใจนิ่ง ทิ้งดิ่งมันจะเป็นไปเอง อย่าไปตั้งใจมาก ให้ใจใส ๆ ใจเย็น ๆ ใจ innocent ต้องจับจุดให้ได้จับอารมณ์ให้ได้ จุดไหนที่เราจับได้แล้วก็ฝึกทำซ้ำ ๆ
feel relaxed, at ease, light, comfortable,
หลับตา รวมใจนิ่ง ทิ้งดิ่งมันจะเป็นไปเอง อย่าไปตั้งใจมาก ให้ใจใส ๆ ใจเย็น ๆ ใจ innocent ต้องจับจุดให้ได้ จับอารมณ์ให้ได้ จุดไหนที่เราจับได้แล้วก็ฝึกทำซ้ำ ๆ ฝึกให้นิ่งแน่น
พวกเราทั้งหลายอาจดูเหมือนกับคนทั่วไป แต่ในความเหมือนนั้น เรามีความไม่เหมือนอยู่ภายในคือ ความศรัทธา
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ทักษิณาที่ถวายเป็นสังฆทานมีอานิสงส์นับไม่ได้ ประมาณไม่ได้
ก็ต้องนิ่งอย่างเดียว อย่างอื่นไม่ต้องทำ นิ่งอย่างเดียว นิ่งแน่น หย่อนไปตรงกลาง ปุ๊บเลย เหมือนเด็กที่หลวงพ่อเล่าให้ฟัง ปล่อยขนม ปล่อยลงกลางองค์พระ
หลับตา นิ่ง นั่งนิ่ง ๆ ลูกอย่าไปตั้งใจมาก...ไม่ได้ มันสบาย ๆ innocent แบบเด็ก ๆ จะละเอียดเร็ว ไม่ต้องกลัวไม่ทันใจหลวงพ่อ
รุ่งเรืองอยู่ในพระศาสนา     ดอกบัวแย้มบานรับแสงอาทิตย์อุทัยในยามเช้า ย่อมงดงามด้วยเหตุ ๒ ประการ
ชีวิตของพระภิกษุสามเณร ดำรงอยู่ได้ด้วยภัตตาหารที่สาธุชนนำมาถวายด้วยศรัทธา ครั้งแล้ว ครั้งเล่า คนแล้วคนเล่า สืบเนื่องกันเรื่อยมา ตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันนี้ ดุจคลื่นในมหาสมุทรที่ซัดเข้าหาฝั่ง ระลอกแล้วระลอกเล่า

วัดพระธรรมกายนอร์ธสวีเดน ประเทศสวีเดน ได้แนะนำความรู้ทางพระพุทธศาสนา และสอนนั่งสมาธิให้เแก่นักเรียนโรงเรียนอาชีวศึกษาเยฟเล่
วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีถวายหนังสือธรรมะ บาลี นักธรรม และทางก้าวหน้า 
องค์การสหประชาชาติ ร่วมกับชาวพุทธในทวีปยุโรป จัดงานรำลึกวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
ผู้แทนวัดพระธรรมกาย ได้เข้าร่วมประชุมองค์การพระธรรมทูตโลกที่ประเทศสิงคโปร์
วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีบุพเปตพลีออนไลน์  ครั้งที่ 135 เพื่ออุทิศบุญกุศลแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว
โครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI วัดพระธรรมกาย ร่วมกับ Shin Buddhist Comprehensive Research Institute

ธรรมกายที่เกิดด้วยอำนาจบุญที่เราสร้างมาดีแล้ว ด้วยตัวของเราเอง ด้วยความเพียรไม่ย่อหย่อน
คราวนี้ก็มาเจอปัญหาว่า เอ๊ะ!...ตั้งแต่ไฟบรรลัยกัลป์ล้างโลกเรื่อยมาจนกระทั่งมีอาการขึ้นๆ ลงๆ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสต่อไป บอกว่า อายุมนุษย์จะลดลงๆ จนถึงจุดหนึ่ง
พระภิกษุรูปหนึ่ง บังเกิดความพอใจสตรีนางหนึ่ง จิตใจจึงร้อนรุ่มกระวนกระวายเหมือนถูกไฟแผดเผา

เจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี (สด) ท่านเกิดวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๒๗  ตรงกับวันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก จุลศักราช ๑๒๔๖
บุญที่เกิดจากการบริจาคทานนั้น เมื่อบริจาคบ่อยครั้งเข้ารวมกันได้ขนาดโตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ ๑ คืบ
ดวงศีล คืออะไร ?
ใจของพระแน่นในธรรมที่ให้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ แต่ว่าปุถุชนก็ไม่แน่นหนาขนาดนั้น
บัดนี้เราได้เป็นธรรมกายแล้ว เราได้สมบัติยิ่งใหญ่สมบัติอื่นสู้ไม่ได้
หญิงจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน ชายจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน

คุณธรรมของคุณยายที่จะพาพวกเราทั้งหลาย เคี่ยวเข็ญพวกเราทุกๆ คนไปสู่หนทางพระนิพพาน ไปสู่หนทางที่สุดแห่งธรรม
การทำงานทุกอย่างท่านจะเข้มงวดเรื่องระเบียบวินัย แม้ท่านเข้มงวดมาก แต่ลูกหลานก็ชอบที่จะเข้าใกล้ท่าน เพื่อจะได้ฟังธรรมะ
คุณยายมาให้ทั้งความรู้ ให้ทั้งธรรมะ แล้วก็มาให้ทั้งบุญกับเจ้าหน้าที่ทุกคน ความเป็นอยู่ของพวกเราสมัยนั้นจึงอบอุ่น
ในใจลึกๆ คุณยายนึกว่า สักวันหนึ่ง เมื่อทีมงานของเรามาพร้อม เราจะสร้างวัดให้ใหญ่ ให้สวยที่สุด สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระ
 สมัยก่อนแม้แต่จานข้าวของคุณยาย ดูเหมือนจะเป็นจานที่เขาแถมมากับผงซักฟอกที่ซี้อมา
ทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย่นี่ เป็นสิ่งที่สุดประเสริฐแล้ว โชคดี แล้วที่ได้เกิดเป็นมนุษย์

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร

Total Execution Time: 0.03146421511968 Mins