กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
สามีภรรยาคู่หนึ่งอยู่กินด้วยกันมานาน สามีเป็นคนใจเย็น ส่วนภรรยาเป็นคนเจ้าอารมณ์และแสนงอน แต่ก็ทำหน้าที่แม่บ้านไม่บกพร่อง วันหนึ่งภรรยาไปธุระกลับบ้านเย็นไปหน่อย เลยรีบหุงข้าวทำกับข้าวไว้รอท่าสามีเหมือนเคย เพราะรีบเร่งหุงจึงได้ข้าวสุกแบบสามกษัตริย์
ดังแสดงมาแล้วว่าการตีความพระพุทธพจน์นั้นเหล่าบุรพาจารย์ ท่านได้ทำสืบเนื่องกันมาแต่ครั้งพุทธกาลแล้ว ด้วยเหตุผลว่าเพื่ออธิบายขยายความพระพุทธพจน์ให้ปรากฏชัดเจน เป็นที่เข้าใจง่ายสำหรับผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนทั้งหลาย ด้วยว่าพระพุทธพจน์นั้นมีความสุขุมลุ่มลึก ละเอียด
"เข้าพรรษา" แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน
ย่อมาจาก "อาสาฬหปูรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ" อันเป็นเดือนที่สี่ตามปฏิทินของประเทศอินเดีย ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย
ถ้าจัดงานบวชเป็นงานบุญ เเล้วมาเลี้ยงเหล้าเป็นไงเอ่ย มันก็ได้บุญเจือบาป บางทีนาคเข้าโบสถ์ไปกล่าวคำขอบวช กล่าวไม่เป็น ยังเมาอยู่เลย เพราะเจอเพื่อนเเล้วก็โต๊ะนั้นกรอกคำ
คำว่า กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี นั้นมีการแปลโดยทั่วไปว่า ห้ามประพฤติผิดในกามทั้งหลาย อันนี้เป็นการแปลแบบทั่วไป แต่ก็พอเข้าใจกันได้ แม้จะไม่ละเอียดตรงประเด็นเป้าหมายนัก เพราะประเด็นในเรื่องกาเมสุมิจฉาจารนี้มีความละเอียดพอสมควร และศีลข้อนี้ก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนไม่น้อย
วันพระข้างขึ้นข้างแรมมีความหมายอย่างไร แตกต่างกันหรือไม่ ถ้าทำบุญข้างแรมอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ล่วงลับไปแล้ว เขาจะได้บุญน้อยกว่าการที่เราทำบุญในวันพระข้างขึ้นหรือไม่
คำว่า อทินนาทานา เวรมณี ที่เรารับกันนั้นมีการแปลโดยทั่วไปว่า ห้ามลักทรัพย์ แต่โดยคำศัพท์ที่ปรากฏมีคำแปลดังนี้
คำว่า ปาณาติปาตา เวรมณี เราแปลกันโดยทั่วไปว่า การเว้นจากการฆ่าสัตว์ ซึ่งก็เข้าใจกันได้ในระดับหนึ่ง แต่เมื่อจะกล่าวให้ลึกซึ้งเข้าไปเพื่อเป็นแนวปฏิบัติได้ถูกต้องก็จำเป็นต้องแสดงไว้ ทำให้เกิดปัญญาความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนขึ้นไปด้วย
พระครูเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งเป็นพระที่ผู้คนเคารพนับถือรูปหนึ่งของจังหวัด ท่านมีปฏิปทาในเรื่องการปกครองที่แปลกกว่าที่อื่นอย่างหนึ่งคือ เมื่อพระภิกษุหรือสามเณรรูปใดทำผิดระเบียบของวัดถึงไล่ออก เมื่อสอบสวนจนได้ความว่าผิดจริงและยอมรับผิดแล้วท่านก็จะให้ออกจากวัดไป
ได้กล่าวมาแล้วว่าการตีความพระพุทธพจน์หรือพุทธศาสนสุภาษิตเพื่อการเทศนานั้นจะยึดแนวการตีความที่ท่านแสดงไว้ใน เนตติปกรณ์ โดยเลือกเฉพาะส่วนที่แสดงไว้ในเทสนาหาระเท่านั้น
มื่อว่าโดยประโยชน์ของศีล ย่อมมีมากมายจนไม่อาจบอกให้ละเอียดไปทั้งหมดได้แต่เมื่อว่าด้วยเรื่องศีล ๕ ข้อซึ่งลดการปฏิบัติลงมาเหลือ ๕ ประการ มีไม่ฆ่าสัตว์เป็นต้นก็พอบอกได้ว่าศีล ๕ มีประโยชน์อย่างไร คือศีล ๕ ให้อะไรบ้างเมื่อรักษาหรือปฏิบัติตามกัน

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม  พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. พระเทพวชิรนายก  เจ้าคณะจังหวัดยะลา  เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน
วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด
คณะศรัทธาสาธุชนในอำเภอสะเดา และอำเภอใกล้เคียง ได้พร้อมใจกันร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระ
วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์  ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีถวายเทียนพรรษา  
วัดพระธรรมกาย ร่วมกับอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และเครือข่ายบวร  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
วัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด

ธรรมกายที่เกิดด้วยอำนาจบุญที่เราสร้างมาดีแล้ว ด้วยตัวของเราเอง ด้วยความเพียรไม่ย่อหย่อน
คราวนี้ก็มาเจอปัญหาว่า เอ๊ะ!...ตั้งแต่ไฟบรรลัยกัลป์ล้างโลกเรื่อยมาจนกระทั่งมีอาการขึ้นๆ ลงๆ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสต่อไป บอกว่า อายุมนุษย์จะลดลงๆ จนถึงจุดหนึ่ง
พระภิกษุรูปหนึ่ง บังเกิดความพอใจสตรีนางหนึ่ง จิตใจจึงร้อนรุ่มกระวนกระวายเหมือนถูกไฟแผดเผา

เจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี (สด) ท่านเกิดวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๒๗  ตรงกับวันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก จุลศักราช ๑๒๔๖
บุญที่เกิดจากการบริจาคทานนั้น เมื่อบริจาคบ่อยครั้งเข้ารวมกันได้ขนาดโตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ ๑ คืบ
ดวงศีล คืออะไร ?
ใจของพระแน่นในธรรมที่ให้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ แต่ว่าปุถุชนก็ไม่แน่นหนาขนาดนั้น
บัดนี้เราได้เป็นธรรมกายแล้ว เราได้สมบัติยิ่งใหญ่สมบัติอื่นสู้ไม่ได้
หญิงจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน ชายจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน

คุณธรรมของคุณยายที่จะพาพวกเราทั้งหลาย เคี่ยวเข็ญพวกเราทุกๆ คนไปสู่หนทางพระนิพพาน ไปสู่หนทางที่สุดแห่งธรรม
การทำงานทุกอย่างท่านจะเข้มงวดเรื่องระเบียบวินัย แม้ท่านเข้มงวดมาก แต่ลูกหลานก็ชอบที่จะเข้าใกล้ท่าน เพื่อจะได้ฟังธรรมะ
คุณยายมาให้ทั้งความรู้ ให้ทั้งธรรมะ แล้วก็มาให้ทั้งบุญกับเจ้าหน้าที่ทุกคน ความเป็นอยู่ของพวกเราสมัยนั้นจึงอบอุ่น
ในใจลึกๆ คุณยายนึกว่า สักวันหนึ่ง เมื่อทีมงานของเรามาพร้อม เราจะสร้างวัดให้ใหญ่ ให้สวยที่สุด สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระ
 สมัยก่อนแม้แต่จานข้าวของคุณยาย ดูเหมือนจะเป็นจานที่เขาแถมมากับผงซักฟอกที่ซี้อมา
ทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย่นี่ เป็นสิ่งที่สุดประเสริฐแล้ว โชคดี แล้วที่ได้เกิดเป็นมนุษย์

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร

Total Execution Time: 0.026155436038971 Mins