:มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า

ลำดับเรื่อง : พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ

มงคลชีวิต 38 ประการ มงคล ที่ 1 ไม่คบคนพาล

มงคลชีวิต มงคลที่ 1 ไม่คบคบพาล

 

มงคล ที่ 1  ไม่คบคนพาล

มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า


ใบไม้ที่ห่อหุ้มปลาเน่า

ย่อมต้องพลอยแปดเปื้อน

เหม็นเน่าไปด้วยฉันใด

 ผู้ที่คบคนพาล ก็ย่อมต้องพลอยเสียชื่อเสียง

 ติคความเป็นพาล

 เดือดร้อนเสียหายไปด้วยฉันนั้น  


คนพาล คือใคร ?

            คนพาล คือคนที่มีใจขุ่นมัวเป็นปกติ เป็นผลให้มีความเห็นผิด ยึดถือค่านิยมผิดๆ และมีวินิจฉัยเสีย คือไม่รู้ว่าอะไรดี อะไรชั่ว อะไรควร อะไรไม่ควร เช่น บัณฑิตเห็นว่า “เหล้า” เป็นของไม่ดี ทำให้ขาดสติ นำความเสื่อมมาให้นานัปการ แต่คนพาลกลับเห็นว่า “เหล้า” เป็นของประเสริฐ เป็นเครื่องกระชับมิตร หรือบัณฑิตเห็นว่า “การเล่นไพ่”  เป็นอบายมุข เป็นปากทาง หรือเป็นสัญลักษณ์แห่งความฉิบหาย แต่คนพาลกลับเห็นว่า “การเล่นไพ่” เป็นสิ่งดีทำให้เพลิดเพลิน เป็นการฝึกสมองซ้อมวิชาคำนวณ ดังนี้เป็นต้น

            คนพาลมีลักษณะเป็นคนเหมือนกับเรา คือมีร่างกายประกอบด้วยเลือดเนื้อ เช่นเดียวกับเรา และอาจมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเราก็ได้ เช่น เป็นญาติพี่น้อง สามีภรรยา ครูอาจารย์ ฯลฯ  อาจเป็นผู้มีการศึกษาสูง อาจมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง อาจมีสมัครพรรคพวกมาก ฯลฯ แต่ไม่ว่าจะเป็นอะไร มีความสัมพันธ์กับเราหรือไม่ ขึ้นชื่อว่าพาลแล้ว ถึงแม้จะมีความรู้มีความสามารถ   ก็ไม่ใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ถูกที่ควร เพราะเขาแสลงต่อความดี เหมือนคนไข้แสลงต่อน้ำเย็น

 

ลักษณะของคนพาล

            เนื่องจากคนพาลมีใจขุ่นมัวอยู่เสมอ ทำให้ไม่สามารถควบคุมใจให้คิดไปในทางที่ถูกต้องได้ คนพาลจึงมีลักษณะวิปริตผิดจากคนทั้งหลาย ๓ ประการ คือ

            ๑.        ชอบคิดชั่วเป็นปกติ ได้แก่ คิดละโมบอยากได้ในทางทุจริต คิดพยาบาทปองร้าย คิดเห็นผิดเป็นชอบ ฯลฯ

            ๒.        ชอบพูดชั่วเป็นปกติ ได้แก่ พูดปด พูดคำหยาบ พูดส่อเสียดยุยง พูดเพ้อเจ้อ ฯลฯ

            ๓.        ชอบทำชั่วเป็นปกติ ได้แก่ เกะกะเกเร กินเหล้าเมายา ชอบล้างผลาญชีวิตคน และสัตว์ ลักทรัพย์ ฉุดคร่าอนาจาร ฯลฯ


โทษของความเป็นคนพาล

            ๑.        มีความเห็นผิด ก่อทุกข์ให้ตนเอง

            ๒.        เสียชื่อเสียง ถูกติฉินนินทา

            ๓.        ไม่มีคนนับถือ ถูกเกลียดชัง

            ๔.        หมดสิริมงคล หมดสง่าราศี     

            ๕.        ความชั่วเภทภัยทั้งหลาย จะไหลเข้ามาหาตัว

            ๖.        ทำลายประโยชน์ของตนเองทั้งโลกนี้และโลกหน้า

            ๗.        ทำลายวงศ์ตระกูลของตนเอง

            ๘.        เมื่อละโลกไปแล้วมีอบายภูมิเป็นที่ไป

                                                            ฯลฯ

วิธีสังเกตคนพาล

            คนพาลมักกระทำในสิ่งต่อไปนี้ คือ

            ๑.        คนพาลชอบชักนำในทางที่ผิด

                        - ชัก     คือชักชวน เชิญชวน ชี้ชวน หรือเสนอแนะ

                        - นำ     คือการทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง

            เช่น ชักชวนหนีโรงเรียน ชักชวนไปลักขโมย ชักชวนให้เสพยาบ้า เสพยาเสพย์ติด ชักนำไปเป็นอันธพาล ฯลฯ การชักนำนี้อาจทำด้วยความหวังดีก็ได้ แต่ว่ามันผิด เช่น ได้เงินมาก็ชักชวนเพื่อนไปเลี้ยงเหล้า เที่ยวกลางคืน อย่างนี้ก็จัดว่าเป็นพาล

            ผู้ที่ยังเยาว์วัย อ่อนความคิด อ่อนสติ มักถูกชักนำได้โดยง่าย ฉะนั้น ผู้ใหญ่ในบ้านจึงควรระมัดระวังการกระทำและคำพูด ทั้งของตนเองและผู้ที่มาติดต่อคบหา เพราะเด็กมักจะจำและทำตามอย่างด้วยความไม่รู้ แม้ผู้ใหญ่ทำสิ่งไม่ดี เด็กก็มักเข้าใจผิดคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีควรกระทำ

            ๒.        คนพาลชอบทำในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระ เกะกะเกเร หน้าที่การงานของตนไม่พยายามจัดการให้เรียบร้อย แต่ชอบไปก้าวก่ายหน้าที่การงานของผู้อื่น         เช่น จับผิดผู้ร่วมงาน เขียนบัตรสนเท่ห์ กลั่นแกล้ง รังแก ทำความรบกวน    ให้เดือดร้อน ฯลฯ

            ๓.        คนพาลชอบแต่สิ่งผิดๆ ชอบถือเอาสิ่งที่ชั่วว่าเป็นสิ่งที่ดี  เช่น ชอบเล่นไพ่ ชอบสูบบุหรี่ ชอบหนีโรงเรียน ชอบเถียงพ่อแม่ ฯลฯ เห็นคนทำถูกเป็นคนโง่  เห็นคนกลัวผิดเป็นคนขี้ขลาด

            ๔.        คนพาลแม้พูดดีๆ ก็โกรธ  เช่น เตือนให้ดูหนังสือตอนใกล้สอบก็โกรธ  เตือนให้ตื่นเช้าก็โกรธ  แค่มองหน้าบางครั้งก็ยังโกรธ ฯลฯ

            ๕.        คนพาลไม่ยอมรับรู้ระเบียบวินัย  เช่น  ไม่ชอบข้ามถนนตรงทางม้าลาย  ทิ้งขยะบนพื้นถนน  ไปโรงเรียนสาย  ไปทำงานสาย ฯลฯ

           

พฤติกรรมที่เรียกว่า “ คบ “ คืออย่างไร ?

            คบ หมายถึงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ

            - ร่วม    เช่น      ร่วมกิน ร่วมนอน ร่วมก่อการ ร่วมหุ้น ร่วมลงทุน

            -  รับ    เช่น      รับเป็นเพื่อน รับเป็นภรรยาหรือสามี รับไว้ทำงาน รับฟังสิ่งที่คน    

                      พานพูดหรือเขียน

            - ให้    เช่น        ให้ความไว้วางใจ ให้คำชมเชย ให้ยศ ให้ตำแหน่ง ให้หยิบยืม  

                     สิ่งของ ให้การสนับสนุน

            การไม่คบคนพาล คือการไม่ยอมมีพฤติกรรมสัมพันธ์ใดๆ ดังกล่าว ข้างต้นกับคนพาล ถ้าเรายังคบคนพาลอยู่ ไม่ว่าจะในระดับไหนก็ตาม รีบถอนตัวเสียโดยด่วน อย่าประมาท รีบตัดไฟเสียแต่ต้นลม มิฉะนั้นจะพลาด ติดเชื้อพาลโดยไม่รู้ตัว กลายเป็นพาลตามไปด้วย

 

โบราณท่านให้คติเตือนไว้ว่า

ห่างสุนัขให้ห่างศอก

ห่างวอกให้ห่างวา

ห่างพาลาให้ห่างหมื่นโยชน์แสนโยชน์

 

โทษของการคบคนพา

           ๑.         ย่อมถูกชักนำไปในทางที่ผิด

            ๒.        ย่อมเกิดความหายนะ การงานล้มเหลว

            ๓.        ย่อมถูกมองในแง่ร้าย ไม่ได้รับความไว้วางใจจากบุคคลทั่วไป

            ๔.        ย่อมอึดอัดใจ เพราะคนพาลแม้เราพูดดีๆ ด้วยก็โกรธ

            ๕.        หมู่คณะย่อมแตกความสามัคคี เพราะการยุยงและไม่ยอมรับรู้ระเบียบวินัย

            ๖.        ภัยอันตรายต่างๆ ย่อมไหลเข้ามาหาตัว

            ๗.        เมื่อละโลกแล้ว ย่อมมีอบายภูมิเป็นที่ไป

                                                            ฯลฯ

       ปลาร้าพันห่อด้วย           ใบคา

ใบก็เหม็นคาวปลา                   คละคลุ้ง

 คือคนหมู่ไปหา                     คบเพื่อน    พาลนา

ได้แต่รายร้ายฟุ้ง                    เฟื่องให้เสียพงศ์

                                                                  (สุภาษิตโคลงโลกนิติ)

ประเภทของคนพาล

                      คนพาลมี ๒ ประเภท ได้แก่

            ๑.        พาลภายนอก คือคนพาลทั่วไป ซึ่งแม้จะร้ายกาจเพียงใด เราก็ยังมีทางหลีกเลี่ยงได้ แต่มีพาลอีกประเภทหนึ่งที่ร้ายยิ่งกว่า เพราะมักเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวและไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ คือพาลภายใน

            ๒.        พาลภายใน คือตัวเราเองขณะที่คิดชั่ว พูดชั่ว ทำชั่ว เช่น หนีงาน บ้าง เที่ยวเกเร ไปยุ่งธุระคนอื่นโดยใช่เหตุบ้าง ชอบไปทำงานสายบ้าง คนอื่น  เตือนดีๆ ก็โกรธบ้าง  หลีกเลี่ยงวินัยบ้าง  พูดไม่ไพเราะบ้าง  ครั้งใดที่เราทำ  เช่นนี้  ครั้งนั้นเราเองนั่นแหละคือตัวพาล มีเชื้อพาลอยู่ภายใน ต้องรีบแก้ไข

 

หลักปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 

            ๑.        หมั่นห้ามใจตนเองจากความชั่วแม้เพียงเล็กน้อย ก่อนที่มันจะลุกลามต่อไป เช่น การนอนตื่นสาย ทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง หรือปล่อยให้ที่อยู่อาศัยรกรุงรังไม่มั่นทำความสะอาด

            ๒.        อย่าตามนึกถึงความชั่ว ความผิดพลาดในอดีต ทั้งของตนเองและผู้อื่น ผ่านไปแล้วก็ให้แล้วกันไป ถือเป็นบทเรียนที่จะไม่ยอมทำซ้ำอีก แล้วตั้งใจทำความดีใหม่ให้เติมที่

            ๓.        ตั้งใจให้ทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนาอย่างสม่ำเสมอ

           ๔.        หลีกเลี่ยงการอ่าน การฟัง การพูด เรื่องเกี่ยวกับคนพาล จะได้ไม่สะสมความคิดเกี่ยวกับพาลไว้ในใจ พยายามสะสมแต่ความคิดที่ดีงามโดย  การอ่าน การฟัง การพูด แต่สิ่งที่ดีงาม เช่น อ่านหนังสือธรรมะ ฟังเทศน์ สนทนาธรรม  พูดถึงคนที่ทำคุณความดี ฯลฯ

         ๕.        ถ้าจำเป็นต้องอยู่ใกล้คนพาลอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ เช่น ทำงานในที่เดียวกัน เป็นญาติพี่น้องกัน ในกรณีเช่นนี้เราต้องระลึกอยู่เสมอว่า เรากำลังอยู่ใกล้สิ่งที่เป็นอันตราย เหมือนอยู่ใกล้คนเป็นโรคติดต่อ ต้องระวังตัว  คือระวังความเป็นพาลของเขาจะมาติดเราเข้า ต้องหมั่นทำทาน รักษาศีล ทำสมาธิ เพื่อให้ใจผ่องใสอยู่เสมอ

            เราต้องระลึกเสมอว่า  หน้าที่อันยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดในชีวิต ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าการปราบพาลภายในตัวเราเอง


อานิสงส์การไม่คบคนพาล

            ๑.        ทำให้ไม่ถูกชักจูงไปในทางที่ผิด

            ๒.        ทำให้สามารถรักษาความดีเดิมไว้ได้

            ๓.        ทำให้สามารถสร้างความดีใหม่เพิ่มขึ้นได้อีก

            ๔.        ทำให้ไม่ถูกคนพาลทำร้าย

            ๕.        ทำให้ไม่ถูกตำหนิ ไม่ถูกใส่ความ

            ๖.        ทำให้ไม่ถูกมองในแง่ร้าย ได้รับความไว้วางใจจากบุคคลทั่วไป

            ๗.        ทำให้มีความเจริญก้าวหน้า สามารถตั้งตัวได้เร็ว

            ๘.        ทำให้มีความสุขทั้งตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ

            ๙.        เป็นการตัดกำลังไม่ให้เชื้อพาลระบาดไป เพราะขาดคนสนับสนุน

                                                                   ฯลฯ

 

“ตลอดเวลาที่บาปยังไม่ให้ผล

คนพาลสำคัญบาปเหมือนน้ำผึ้ง

บาปให้ผลเมื่อใด  คนพาลย่อมเข้าถึงทุกข์เมื่อนั้น”

ขุ. ธ. ๒๕/๑๕/๒๔

 

การ์ตูนสนุกคิดส์ มงคลชีวิต ๓๘ ประการ

เรื่อง แก๊งเด็กดี ตอน ซุปเปอร์ฮีโร่ มงคลที่ ๑ ไม่คบคนพาล

 

การ์ตูนสนุกคิดส์ มงคลชีวิต ๓๘ ประการ เรื่อง แก๊งเด็กดี ตอน ซุปเปอร์ฮีโร่ มงคลที่ ๑ ไม่คบคนพาล

 

 

หนังสือมงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า

 โดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

มงคลชีวิต

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

มงคลชีวิต 38 ประการทั้งหมด

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล