:มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า

ลำดับเรื่อง : พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ

มงคลชีวิต 38 ประการ มงคล ที่ 24 มีความสันโดษ

 

มงคล ที่ ๒๔  มีความสันโดษ

มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า

                                                  

น้ำแม้เพียงน้อย ก็สามารถทำให้แก้วน้ำเต็มบริบูรณ์ได้

ตรงข้าม แม้มีน้ำมากมหาศาล

ก็ไม่สามารถทำให้มหาสมุทรเต็มบริบูรณ์

ในทำนองเดียวกัน ทรัพย์สินเงินทองแม้เพียงน้อย

ก็สามารถยังใจของผู้มีความสันโดษ

ให้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความพอใจ

ตรงข้าม แม้มีทรัพย์สินเงินทองมากมายมหาศาลเพียงใด 

ใจของผู้ที่ไม่มีความสันโดษ

ก็ยังเร่าร้อน กระวนกระวาย กระหายอยากได้อยู่นั่นเอง

 

สันโดษคืออะไร ?

            สันโดษ มาจากภาษาบาลีว่า สันโตสะ  สัน แปลว่า ตน  โตสะ แปลว่า ยินดี  สันโดษจึงแปลว่า ยินดี ชอบใจ พอใจ อิ่มใจ จุใจ สุขใจ กับของของตน ความหมายโดยย่อคือ ให้รู้จักพอ รู้จักประมาณ

            เรื่องสันโดษนี้ เป็นเรื่องหนึ่งที่มีผู้เข้าใจผิดกันมาก เข้าใจกันว่าสันโดษทำให้ยากจนบ้างละ เข้าใจว่าสันโดษทำให้เกียจคร้านบ้างละ เข้าใจว่าสันโดษขัดขวางความเจริญบ้างละ ขอให้เรามาพิจารณากันต่อไปว่าความเข้าใจของคนทั้งหลายนั้นเป็นจริงหรือไม่ ลักษณะสันโดษที่แท้จริงเป็นอย่างไร มีคุณหรือโทษ

 

ลักษณะของความสันโดษ

            ผู้ที่จัดว่าเป็นผู้ที่มีความสันโดษ จะต้องประกอบด้วยลักษณะ   ๓ อย่าง ดังต่อไปนี้ คือ

            ๑.        สเกนสันโดษ          ยินดีกับของของตน

            ๒.        สันเตนสันโดษ        ยินดีกับสิ่งที่ได้มา

            ๓.        สเมนสันโดษ         ยินดีโดยมีใจสม่ำเสมอ

            ยินดีกับของของตน หมายถึง ยินดีกับสิ่งที่ตนมีอยู่แล้ว พอใจกับของของตนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของเรา ลูกเมียของเรา งานของเรา ประเทศชาติของเรา ถึงจะมีข้อบกพร่องอย่างไรก็ค่อยๆ แก้ไขกันไปให้ดีขึ้น  ไม่คิดไขว่คว้าแย่งชิงเอาของคนอื่นเขามาเป็นของตน

            ช่างซ่อมรองเท้าริมถนนมีความพอใจในงานของตน ตั้งใจทำงานด้วยความขยันขันแข็งรอบคอบละเอียดลออเป็นที่ติดใจของลูกค้า สามารถเก็บหอมรอมริบทีละเล็กละน้อยจนตั้งตัวได้ กิจการขยายใหญ่โตก็มีตัวอย่างให้เห็น

            บุคคลเมื่อพอใจในสิ่งใด  เขาย่อมก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งในสิ่งนั้น ความพอใจจะเป็นพลังหนุนให้เกิดความพยายาม  ส่วนความไม่พอใจจะทำให้คนเหนื่อยหน่าย ระอิดระอา

            ความยินดีในของของตนนี้ จะเป็นเครื่องกำจัดความเกียจคร้านเบื่อหน่าย และโลภอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตน

            ยินดีกับสิ่งที่ได้มา หมายถึง ยินดีกับของส่วนที่ตนได้มา คือเมื่อแสวงหาประโยชน์อันใด ทุ่มเทสติปัญญาความสามารถทำไปเต็มที่แล้ว ได้เท่าไรก็พอใจเท่านั้น อาจจะได้ไม่ถึงเป้า ประณีตสวยงามไม่ถึงเป้า ก็พอใจยินดีเพียงแค่นั้น ไม่ถึงกับกระวนกระวายเป็นทุกข์   เพราะได้ไม่สมอยาก ไม่เป็นคนชนิดที่ไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็เอาด้วยกล ไม่ได้ด้วยมนต์ก็เอาด้วยคาถา

            คนที่ขาดลักษณะสันโดษข้อนี้ มักเป็นคนดูถูกโชควาสนาของตนเอง พยายามใส่ไฟตนเองให้เดือดร้อนจนได้  แทนที่จะชอบส่วนที่ได้กลับนึกเกลียดชังรำคาญใจ  แล้วเอาความชอบใจไปฝากไว้กับส่วนที่ตัวไม่ได้

            คนทอดแหหาปลาที่ขาดลักษณะสันโดษข้อนี้ มักจะคิดเสมอว่าปลาตัวที่หลุดมือลงน้ำตัวโตกว่าตัวที่จับได้ เกลียดปลาตัวที่จับได้ แต่พอใจปลาตัวที่หลุดมือ ผลที่สุดก็ต้องกินปลาตัวที่เกลียด แล้วเฝ้าทุกข์ใจเสียดายปลาตัวที่หลุดมือ คนประเภทนี้ไม่มีหวังได้กินปลาอร่อยๆ จนตาย  เพราะคิดเสมอว่า  ตัวที่อร่อยที่สุด คือตัวที่จับไม่ได้

            ยินดีโดยมีใจสม่ำเสมอ  หมายถึง ไม่รู้สึกดีใจจนเกินไปในเมื่อได้พบสิ่งที่ถูกใจ  และไม่เสียใจจนเกินไป  เมื่อต้องประสบกับสิ่งที่ไม่ถูกใจ

 

มงคล ที่ 24 มีความสันโดษ มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า

ประเภทของสันโดษ 

สันโดษมี  ๓ อย่าง คือ

            ๑.        ยถาลาภสันโดษ          ยินดีตามที่ได้

            ๒.        ยถาพลสันโดษ            ยินดีสิ่งที่ควรแก่สมรรถภาพ

            ๓.        ยถาสารุปปสันโดษ      ยินดีสิ่งที่ควรแก่ฐานะ

            ยินดีตามที่ได้    คือได้สิ่งใดมา ก็พอใจอย่างนั้น ไม่เสียใจถ้าได้ไม่เท่าที่ต้องการ แต่ขวนขวายสร้างเหตุให้ดีที่สุด และให้ดียิ่งๆ  ขึ้นไป เช่น เป็นข้าราชการขยันทำงาน ตั้งใจว่าน่าจะได้เลื่อนขั้นสัก ๒ ขั้น แต่ถ้าเกิดได้เลื่อนแค่ขั้นเดียวก็ไม่เสียใจ  พอใจว่าได้เลื่อนขึ้นมา ๑ ขั้น ก็ทำงานสร้างประโยชน์ได้มากกว่าเดิมแล้ว  จากนั้นก็ตั้งใจทำงานในหน้าที่ให้ดียิ่งๆ  ขึ้นไป

ยินดีสิ่งที่ควรแก่สมรรถภาพ  คือคนเรามีความสามารถไม่เท่ากัน ทั้งกำลังกาย  กำลังความคิด กำลังใจ กำลังความดี ก็ต้องรู้ว่ากำลังของตนเองมีแค่ไหน และแสวงหาหรือยอมรับเฉพาะของที่ควรแก่สมรรถภาพของตนเองเท่านั้น  ไม่เป็นคนตีราคาตัวเองผิด คิดเอาง่ายๆ ตื้นๆ ว่าเขาเป็นอะไร ตัวก็จะเป็นได้อย่างเขาทุกอย่าง เข้าทำนอง “เห็นเขานั่งคานหาม  เอามือประสานก้น”  ความสามารถเป็นได้แค่รัฐมนตรีก็ไม่ดิ้นรนไปเป็นนายก ฯ

ยินดีสิ่งที่ควรแก่ฐานะ   คือให้พิจารณาว่าเรามีฐานะเป็นอะไร นักบวช ชาวบ้าน ผู้ใหญ่ ผู้น้อย ครู นักเรียน นายพัน นายร้อย นายสิบ  อธิบดี เสมียนฯลฯ แล้วก็แสวงหาหรือยอมรับแต่ของที่ควรกับฐานะของตน ไม่เป็นคนใฝ่สูง เกินศักดิ์  เช่น  เราเป็นผู้น้อยก็ไม่ควรใช้ข้าวของเครื่องใช้ที่หรูหราราคาแพง   เกินหน้าเกินตาเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบังชา  เพาระอาจทำให้เกิดความหมั่นไส้อิจฉาริษยา และไม่เป็นผลดีกับตัวเรา   ไม่เป็นคนประเภทจมไม่ลง

สันโดษทุกประเภทจะต้องประกอบด้วยศีลธรรม  คือของใดก็ตามแม้เราจะได้มา  แต่ถ้าไปยินดีกับของนั้นแล้วจะทำให้เราผิดศีลธรรม  เสียชื่อเสียง เสียเกียรติยศ เสียศักดิ์ศรี  ก็ไม่ควรยินดีกับของสิ่งนั้น  เช่น  ของที่ลักปล้นฉ้อโกงเขามา  ของที่เป็นสินจ้างในทางที่ผิด  ไม่เป็นคนลุแก่อำนาจความมักได้

           

ข้อเตือนใจ

            คนจำนวนมากเข้าใจสันโดษผิด คิดว่าสันโดษคือการไม่ทำอะไร หรือการพอใจอยู่คนเดียว  แต่ความจริง

            การไม่ทำอะไรนั้น ภาษาบาลีเรียกว่า โกสัชชะ คือเกียจคร้าน ไม่เรียกว่า สันโดษ

            การพอใจอยู่คนเดียวนั้น ภาษาบาลีเรียกว่า ปวิวิตตะ ไม่เรียกว่า สันโดษ

            คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องสันโดษนั้น ไม่ได้สอนให้คนเกียจคร้าน  ท้อถอย  ไม่ทำการงาน  หรือทำงานเรื่อยๆ เฉื่อยแฉะ  เป็นภัยต่อความเจริญความก้าวหน้าอย่างที่เข้าใจกัน ตรงกันข้าม มงคลข้อนี้ชี้ให้เห็นอย่างเด่นชัดว่า ถ้าแต่ละคนรู้จักสถานภาพของตนเอง สำนึกในฐานะ ความสามารถ และความมีคุณธรรมของตนอยู่เสมอแล้ว  ความมีสันโดษจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ จะทำให้ทุกคนพอใจกับของของตน พอใจกับของที่ตนได้มา และพอใจกับของที่สมควรแก่ตน จะไม่มีการเบียดเบียน แก่งแย่งชิงดี อิจฉาริษยา ให้ร้ายป้ายสี ฉ้อโกงกัน ฯลฯ

            การแก่งแย่งชิงดีกันจนถึงทำลายกัน  ใส่ร้ายป้ายสีกัน  การ ทุจริตและมิจฉาชีพต่างๆ ที่ระบาดในสังคมทุกวันนี้ก็เพราะใจของคนเหล่านั้นไม่มีสันโดษ มุ่งจะเอาแต่ได้ ไม่คำนึงถึงผิดชอบชั่วดี ความเห็นแก่ตัวของผู้มีอำนาจการกอบโกยฉวยโอกาสของพ่อค้านักธุรกิจ โดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของคนส่วนมาก ความเร่าร้อนใจเพราะโลภจัด ได้เท่าไรก็ไม่รู้จักพอ จนกลายเป็นมัวเมาในวัตถุ ทะเยอทะยานจนเกินกำลังความสามารถของตน ได้มาโดยสุจริตไม่ทันใจ ก็ลงมือประกอบการทุจริตต่างๆ เพื่อสนองความอยากอันเผาลนจิตใจอยู่  ดำเนินชีวิตไปอย่างไร้เหตุผล  ก็เพราะขาดสันโดษนั่นเอง

            การพัฒนาสังคมจำเป็นต้องมีทั้งสันโดษและความเพียร เพราะ ความเพียรพยายามที่ไม่มีสันโดษควบคุมย่อมเกินพอดี  และนำไปสู่ทางที่ผิดได้ง่าย ล่อแหลมต่ออันตรายเหมือนรถไม่มีเบรคหรือเบรคแตก ย่อมวิ่งเลยขีดที่ต้องการไป ตกหลุมตกบ่อลงเหวข้างทางได้ง่าย บังคับให้หยุดไม่ได้ตามความปรารถนา

            ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า “สันโดษเป็นคุณธรรมอันประเสริฐ เป็นไปเพื่อความเจริญสุขทั้งแก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมประเทศชาติ หัวใจของผู้มีความสันโดษเท่านั้น  จึงจะเหมาะแก่การปลูกฝังคุณธรรมอื่นๆ  และคนมีสันโดษเท่านั้นจึงจะทำความดีได้ยั่งยืนไม่จืดจาง และทำดีด้วยความสุจริตใจ ที่สังคมพัฒนาไปได้ช้าเพราะคนขาดสันโดษต่างหาก หาใช่เพราะคนมีสันโดษไม่”

 

สิ่งที่คนทั่วไปไม่รู้จักพอ

            คนทั่วไปไม่รู้จักพอ ไม่รู้จักประมาณในสิ่งต่อไปนี้

            ๑.        อำนาจวาสนา เช่น เป็นผู้อำนวยการกองก็ไม่พอ อยากเป็นอธิบดี หรือเป็นผู้แทนราษฎรก็ไม่พอ  อยากเป็นรัฐมนตรี  ทั้งๆ ที่ความสามารถไม่ถึง

            ๒.        ทรัพย์สมบัติ เช่น มีบ้านหลังเล็กก็ไม่พอ อยากจะได้บ้านหลังใหญ่ มีเงินล้านก็ไม่พอ  อยากจะได้เงินสิบล้าน

            ๓.        อาหาร เช่น มีอาหารธรรมดารับประทานก็ไม่พอ ยังอยากจะไป     รับประทานอาหารแพงๆ ตามภัตตาคารหรูๆ    เกินฐานะ  เกินความจำเป็น

            ๔.        กามคุณ เช่น มีสามีหรือภรรยาแล้วก็ไม่พอ อยากจะมีใหม่อีก

            วิธีสร้างความสุข สร้างความเจริญก้าวหน้า ต้องเริ่มด้วยการรู้จักพอใจกับสิ่งที่ตัวมีอยู่ และทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ไม่ไขว่คว้าทะเยอทะยานจนเกินเหตุ เช่น เป็นหัวหน้าแผนก ถ้าอยากให้มีความสุขความก้าวหน้า ก็ให้พอใจในตำแหน่งของตนแล้วตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ความสุขก็เกิด ความเจริญก้าวหน้าก็จะมีมาเอง เป็นสามีหรือภรรยาอยากมีความสุขก็ให้พอใจในคู่ครองของตน แล้วทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ความสงบสุขในครอบครัวก็จะมีมาเอง ไม่ใช่เที่ยววิ่งวุ่นมีบ้านเล็กบ้านน้อย  ยิ่งมีก็ยิ่งทุกข์ หาความสุขไม่ได้สักที

            โบราณท่านผูกเรื่องสอนใจไว้ว่า มีสุนัขอดโซตัวหนึ่งเดินพลัดหลงทางเข้ามาในบ้าน  เจ้าของบ้านสงสารหาน้ำข้าวให้กิน  พอกินน้ำข้าวได้ ๗ วัน วันที่ ๘ จะกินข้าว  พอเจ้าของบ้านหาข้าวให้กิน  กินข้าวได้ ๗ วัน  วันที่ ๘ จะกินกับ พอเจ้าของบ้านหากับให้กิน  กินกับได้ ๗ วัน  วันที่ ๘ จะขึ้นโต๊ะกินร่วมกับเจ้าของบ้าน จึงถูกไล่เผ่นออกจากบ้านเพราะมันเป็นโรคไม่รู้จักพอ โรคชนิดนี้เกิดขึ้นได้ทั้งในคนและสัตว์ ทั้งในหญิงและชาย ทั้งในคนจนและคนรวย ทั้งในคนมีความรู้และคนไม่มีความรู้

 

สันโดษเป็นต้นทางแห่งความสุขที่แท้จริงได้อย่างไร ?

            ความสุขในโลกนี้อาจแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ

            ๑.        สามิสสุข เป็นความสุขที่ต้องอาศัยวัตถุหรือสิ่งภายนอก มาตอบสนอง               ความต้องการทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และความคิดอยากต่างๆ จัดเป็นความสุข              ขั้นหยาบ  เพราะมีทุกข์เจือปนมากตลอดเวลา  มีอาการคือ

๑.๑      ต้องแส่หาดิ้นรนกระวนกระวาย เป็นอาการนำหน้า เนื่องจากของทั้งหลายหาได้ยาก มีจำกัด

๑.๒     เมื่อได้มาก็ต้องระวัง รักษา ยึดติด คับแคบ อึดอัด หวงแหน                     ผูกพัน  กลัวสูญหาย

            ๑.๓     ถ้าไม่ได้มา ถูกขัดขวางก็ขัดใจ คิดทำลาย คิดอาฆาต พยาบาท จองเวร

            ๒.        นิรามิสสุข เป็นความสุขภายในที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกมาสนองความอยาก เป็นความสุขขณะที่ใจมีลักษณะ

            สะอาด            ไม่มีกิเลสปน

            สงบ                 ไม่ดิ้นรนกระวนกระวาย

            เสรี                  เป็นอิสระ โปร่งเบา ไม่คับแคบ

            สว่างไสว          ประกอบด้วยปัญญา  เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง

สมบูรณ์           ไม่มีความรู้สึกขาดแคลน ไม่รู้สึกบกพร่อง ไม่ว้าเหว่ มีแต่ความแช่มชื่นเบิกบานอิ่มเอิบอยู่ภายใน

            นิรามิสสุขจึงเป็นความสุขที่แท้จริง  เป็นภาวะสุขที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆ ตามมา  ซ้ำยังช่วยขจัดปัญหาต่างๆ ด้วย  ผู้ที่จะมีนิรามิสสุขได้จะต้องมีสภาพใจที่สงบไม่ดิ้นรน คือมีความสันโดษเสียก่อน ยิ่งสันโดษต่อสามิสสุขมากเท่าไร  ก็ยิ่งได้นิรามิสสุขมากขึ้นเท่านั้น

 

การหาเลี้ยงชีพอย่างมีสันโดษ

            ในการดำรงชีพ  พระพุทธศาสนามุ่งให้ทุกคนหาปัจจัย ๔  หล่อเลี้ยงร่างกาย พอเพียงเพื่อให้สังขารนี้สามารถดำรงอยู่ได้ตามอัตภาพ จากนั้นก็ใช้ร่างกายนี้สร้างความดีต่างๆ ให้เต็มที่ทุกรูปแบบทุกโอกาส  มิได้มุ่งหมายให้คนเราดิ้นรนไขว่คว้าทะเยอทะยานจนเกินเหตุ  เพื่อให้มีวัตถุต่างๆ พรั่งพร้อมบริบูรณ์ไว้บำรุงบำเรอตน

            เพราะฉะนั้นความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มิใช่วัดด้วยการมีทรัพย์สินเต็มท้องพระคลังหรือเต็มล้นอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง  แต่อยู่ที่ไม่มีคนอดอยากยากไร้ และอยู่ที่คุณภาพชีวิตของประชาชนต่างหาก

 

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สิน

            ๑.        การแสวงหา ต้องหามาโดยชอบธรรม ไม่ข่มเหงรังแกใคร ไม่ทำผิดกฎหมาย ผิดประเพณี ผิดศีล ผิดธรรม

            ๒.        การใช้ ไม่เป็นคนตระหนี่และก็ไม่ฟุ่มเฟือย ให้รู้จักใช้ทรัพย์เลี้ยงตนและคนเกี่ยวข้องให้เป็นสุข รู้จักทำทาน เผื่อแผ่ แบ่งปัน ใช้ทรัพย์ทำสิ่งที่ดีงาม  เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

            ๓.        ทัศนคติเกี่ยวกับทรัพย์สิน ไม่ถือว่าทรัพย์สินเงินทองเป็นพระเจ้า แต่ให้ถือว่าเป็นเพียงอุปกรณ์อย่างหนึ่งในการดำเนินชีวิตเท่านั้น

 

ประเภทของคนจน

            คนจนในโลกนี้มีอยู่ ๒ ประเภท ได้แก่

            ๑.        จนเพราะไม่มี คือคนที่ขัดสนทรัพย์ มีทรัพย์น้อย จัดว่าเป็นคน                    ”จนชั่วคราว”ถ้าหากทำมาหากินถูกช่องทาง ย่อมมีโอกาสรวยได้

            ๒.        จนเพราะไม่พอ คือคนที่มีทรัพย์มากแต่ไม่รู้จักพอ จัดว่าเป็นคน “จนถาวร” เป็นเศรษฐีอนาถา ต้องจนจนตาย

            สันโดษ คือการรู้จักพอ จึงเป็นคุณธรรมที่มหัศจรรย์ สามารถทำให้คนเลิกเบียดเบียนกัน เลิกฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม เลิกสะเพร่า เลิกสงคราม ทำให้คนอิ่มใจได้แม้มีทรัพย์ มียศ มีตำแหน่งน้อย และทำให้คนรวยเป็นเศรษฐีได้   โดยสมบูรณ์  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่า

 

 

”สนฺตุฏฺฐีปรมํ ธนํ

ความสันโดษเป็นยอดทรัพย์”

ขุ. ธ. ๒๕/๒๕/๔๒

 

วิธีฝึกให้มีสันโดษ

            ๑.        ให้หมั่นพิจารณาถึงความแก่ ความเจ็บ ความตาย อยู่ตลอดเวลา ว่าเราจะหลีกเลี่ยงจากสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้ ถึงดิ้นรนหาเงินทองมากเท่าไร ก็นำติดตัวไปไม่ได้ เมื่อพิจารณาบ่อยเข้าความโลภก็จะลดลง แล้วความสันโดษก็จะเกิดขึ้น

            ๒.        ให้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร กินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน เป็นการฝึกสันโดษขั้นพื้นฐานที่เราต้องปฏิบัติอยู่ทุกวัน

            ๓.        ให้หมั่นให้ทานอยู่เสมอๆ เป็นการฆ่าความตระหนี่ ความโลภในตัวไปทีละน้อยๆ เมื่อทำบ่อยๆ เข้า ความสันโดษก็จะเกิดขึ้น

            ๔.        ให้หมั่นรักษาศีล โดยเฉพาะศีล ๘  ผู้ที่รักษาศีล ๘ จะช่วยให้เกิดความสันโดษในหลายเรื่อง  เช่น ศีลข้อ ๓  ทำให้สันโดษในกามคุณ  ศีลข้อ ๖  ทำให้สันโดษในเรื่องอาหาร  ศีลข้อ ๗ ทำให้สันโดษในเรื่องเครื่องนุ่งห่ม การแต่งเนื้อแต่งตัว  และศีลข้อ ๘ ทำให้สันโดษในเรื่องที่อยู่อาศัยที่หลับนอน

            ๕.        ให้หมั่นทำสมาธิเป็นประจำ เมื่อทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอจิตใจก็จะสงบนุ่มนวลขึ้น ความอยากเด่น อยากดัง หรืออยากได้ในทางที่ไม่ชอบก็จะค่อยๆ หายไป

 

วิธีฝึกสันโดษในสังคมไทย

            สังคมไทยตั้งแต่โบราณ มีวิธีฝึกสันโดษได้ผลดีเยี่ยมอย่างหนึ่งก็คือ  การบวช  แม้จะเป็นการบวชช่วงสั้นเพียงพรรษาเดียวก็ตาม

            เพาระผู้บวชจะมีโอกาสสัมผัสกับความสุขชนิดไม่อิงวัตถุ เป็นความสุขใจที่เกิดจากความพอ เกิดจากความสงบภายใน ซึ่งในชีวิตประจำวันหาโอกาสทำได้ยาก

            นอกจากนั้น  ผู้บวชเป็นพระภิกษุยังจะได้สัมผัสกับชีวิตที่เรียบง่ายของพระภิกษุ  ซึ่งมีเครื่องนุ่งห่มครองกายเพียงผ้า  ๓ ผืน มีบาตรเพียง  ๑ ใบ บิณฑบาตเลี้ยงชีพ  ข้าวของเครื่องใช้มีเพียงบริขาร  ๘ จะได้สัมผัสความสุขจากการไม่มีห่วง  ไม่มีการสะสม  ไม่ถูกผูกมัดจากวัตถุ  มีอิสระโปรงเบาๆ  หลอกๆ  ในขณะที่เป็นฆราวาสซึ่งเป็นสุขปนทุกข์ ต้องแสวงหาวัตถุต่างๆ  ต้องเป็นห่วงและหวงแหนอยู่ตลอดเวลาวิถีชีวิตแบบพระภิกษุจะช่วยให้บุคคลคนเข้าใจถึงประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของการมีสันโดษ

 

 

อานิสงส์การมีสันโดษ

            ๑.        ทำให้ตัดกังวลต่างๆ เสียได้

            ๒.        ทำให้ออกห่างจากอกุศลกรรม

            ๓.        ทำให้มีความสบายกายสบายใจ

            ๔.        ทำให้พ้นจากความผิด พบแต่สิ่งถูกต้อง

            ๕.        ทำให้ศีลธรรมเกิดในใจได้ง่าย

            ๖.        ทำให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวง

            ๗.        ทำให้มีกำลังใจสูง  เมื่อรู้ว่าสิ่งใดไม่ดีก็ไม่ฝ่าฝืนทำ

            ๘.        นำความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตน

            ๙.        ทำให้มีโอกาสกระทำแต่สิ่งดีๆ ยิ่งๆ ขึ้น

            ๑๐.      ได้ชื่อว่านำพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง

                                        ฯลฯ

 

      “ภิกษุทั้งหลาย  เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้น  หรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความเป็นผู้สันโดษ  ภิกษุทั้งหลาย  เมื่อบุคคลสันโดษ  กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น   และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไป”

 

องฺ. เอก. ๒๕/๖๖/๑๔

 

หนังสือมงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า

 โดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

มงคลชีวิต

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

มงคลชีวิต 38 ประการทั้งหมด

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล