ทำบุญ 238 วัด ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 16 กค. พ.ศ.2548

พุทธศาสนิกชน ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน พระภิกษุสงฆ์ 238 วัด ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส เพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเมือง พระครูอุดมธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า แม้จะเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้น แต่พระจะต้องยืนหยัดอยู่กับวัดและประชาชน พร้อมทั้งคัดค้านที่จะให้พระใส่เสื้อเกราะ เพราะไม่เหมาะสม และอาจเป็นการท้าทาย
 Total Execution Time: 0.0053460836410522 Mins