ข้าวพระ

วันที่ 02 กพ. พ.ศ.2548

 

 

ข้าวพระ คือ ข้าวที่จัดถวายพระพุทธ เรียกเต็มว่า ข้าวพระพุทธ

 

           การถวายข้าวพระเลียนแบบมาแต่สมัยพุทธกาล คือในสมัยนั้นชาวพุทธนิยมเลี้ยงพระสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วและมีประเพณีสร้างพระพุทธรูปกันแล้ว เวลาทำบุญเลี้ยงพระจึงจัดที่ตั้งพระพุทธรูปไว้ด้วย เพื่อแสดงว่ายังมีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน และจัดอาหารถวายพระพุทธรูปด้วย

 

         กายถวายข้าวพระพุทธเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยอาหารเหมือนบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียน มิใช่ถวายเพื่อให้พระพุทธเจ้าเสวย หรือเป็นการเซ่นไหว้พระพุทธเจ้า

 

และในการถวายข้าวพระพุทธมีคำกล่าวถวายและคำลาโดยเฉพาะ

 

 Total Execution Time: 0.0012652516365051 Mins